SABIA DREPTĂŢII NOASTRE 2

( DOCUMENTELE ACUZĂ  REGIMUL    TOTALITAR  DE  OCUPAŢIE  )

În prima parte al  acestui documentar au fost aduse dovezi incontestabile privind rolul de decizie al minorităţilor naţionale din Basarabia în viaţa social-politică  după ocupaţia acesteia de URSS în 1940 , apoi  din 1944 .Cei drept, în istoriografia stalinistă de atunci,  în întreaga istoriografie sovietică  şi  în cea de orientare  antinaţională prorusă sau proucraineană  din actuala Republică Moldova se încearcă cu„argumente” care contravin realităţii istorice şi logicii sănătoase  să se demonstreze, că aspiraţiile românilor din Basarabia întotdeauna au fost  proruse, prosovietice , revoluţionare, bolşevice  şi antinaţionale(culmea, nu ? ! ).Tone de maculatură au fost scrise ân suportul minciunii, a falsificării adevărului, spectacole de teatru , filme ,tablouri, emisiuni radio şi TV,  manifestaţii social-politice şi culturaleau fost organizate pentru a ne dovedi ,că nu suntem români,că Patria noastră mare nu este România , ci URSS…

Adevărul însă este altul ! Nu este vreun secret, că comunismul are naţionalitate şi că majoritatea minorităţilor naţionale, având sprijinul financiar şi militar  extern , au servit drept coloana a V-a  nu numai în Basarabia, ci şi în alte teritorii  ocupate  de sovietici (Ţările Balitce, Ucraina  Apuseană, Bielorusia Apuseană  etc.)

Cine sunt totuşi  acei luptători pentru instaurarea puterii sovietice în Basarabia ? Cine  a susţinut şi aşteptat ocupaţia  Basarabiei  de URSS în 1940, în 1944  ?

Răspunsul la această întrebare îl găsim tot în documentele sovietice. Cum se spune pe la noi: „pasărea pre limba ei piere !”. În Arhiva organizaţiilor social-politice a RM (fosta Arhivă a CC al PCM), alături de alte documente, se păstrează şi un fond arhivistic deosebit de important intitulat „Colecţia de documente privind  mişcarea  ilegală comunistă din Basarabia 1900-1975 ”,care în limbaj arhivistic  are cifrul : F.50 , adică fondul nr.50 .

În respectivul fond,în inventarul nr.6, alături de alte dosare de arhivă, se păstrează şi dosarele personale ale  celor care au luptat ilegal în Basarabia pentru  instaurarea puterii sovietice în Moldova. Consider oportun de a prezenta stimatului nostru cititor această listă  de dosare  personale,  respectând ordinea şi numele conform originalului, [i] :

Numărul                                  Numele luptătorului

dosarului                                  ilegalist

23 Abramovici  Şail Moiseevici

24 Arm  Augusta Şulimovna

25 Avramescu Idas Iontelevna

26 Averbuh Şeindel Leibovna

27 Baadji Nicolai Antonovici

28 Bernard  Raiss

29 Brodscaia Dvoira Zaharovna

30 Britva  Liuba  Aronovna

31 Bruhis Srul Pinhusovici

32 Budeştscaia Ester Isacovna

33 Bujor Iosif Aronovici

34 Boguslavschii Iacov Tovievici

35 Boguslavschaia Pesea Iacovlevna

36 Vigdorcic Lazari Ioilovici

37 Vainberg  Niuchi (Beniamin)Marcovici

38 Vainştok Lia Isacovna

39 Vişcanţan Polia Efimovna

40 Grinman Isaac Iosifovici

41 Gudis Lev Şmilovici

42 Galigfarb Abram Isacovici

43 Grimberg Fira Izrailevna

44 Gerştein Haim Srulevici

45 Diner Etea Iacovlevna

46 Escanazi Ilia Iosifovici

47 Erlih  Marc Semienovici

48 Zighelibaum Abram Marcovici

49 Zeigher  SimonVolfovici

50 Kriper Moisei Grigorievici

51 Crivoruc  Haia Gherşevna

52 Constantinovschii Ilia Davâdovici

53 Crivoruc Ion Moiseevici

54 Kaţ Adolf Iosifovici

55 Chellerman Dmitrii Mihailovici

56 Coifman Iacov Buruhovici

57 Codresca Ivan Dmitrievici

58 Lempert Fişeli Şlemovici

59 Lobel Solomon Moiseevici

60 Lupan Andrei Pavlovici

61 Ler Betea Iosifovna

62 Mozeş Evghenii Ignatievici

63 Morghenştein Izraili Marcovici

64 Meguş Tuba Abramovna

65 Oighenştein Mihail Nicolaevici

66 Oighenştein Lev  Nicolaevici

67 Ormos T..J.

68 Pastar Zisea Leibovici

69 Petrov Petr Ivanovici

70 Ralli Valter Marcovici

71 Reidiboim Rahili Isacovna(Zelicovna)

72 Reievici Iacov Moiseevici

73 Rosman Lupa Beruhovici

74 Rosman Erna Abramovna

75 Rabinovici Faiga Ianchelevna

76 Romanenco Nicolai Nicolaevici

77 Raievici Iacov Moiseevici

78 Sinitifcher Fridl   Molseevici

79 Scvorţov Mihail Iacovlievici (numele adevărat- Leibovici Izrail Abramovici)

80 Slepenciuc  Fiodor Andreevici

81 Toma Soripin- Toma Solomonovici

82 Fihman (Mucinic)Riva

83 Farştein David Rafailovici

84 Faerştein Raisa Gherşcovna

85 Ţucherman Mare Borisovici

86 Cernei Semion Fedorovici

87 Cioclo Mordco  Ghidalevici

88 Şveiţ Dvoira Ghedalievna

89 Şehter Roza Borisovna

Nu voi comenta, e clar  şi aşa  cine pîndea porţile ţării ca în momentul potrivit să le deschidă duşmanului !

Unica întrebare care ar putea apare după cele citite ar fi: Ce caută în respectiva listă numele lui Andrei Lupan ?  Şi eu mi-am pus aceeaşi întrebare.Şi pînă la moment n-am găsit răspuns. Probabil şi din aceste motive neobolşevicii duc pînă în prezent lupta pentru a vedea  bustul lui Andrei Lupan  pe Aleea Clasicilor !

Aparatul represiv sovietic a făcut multe victime printre oamenii care încercau sa lupte, să opună rezistenţă ocupanţilor sovietici. Sunt mii de cazuri, cînd în urma unei  vorbe, a unui cuvînt spus sau scris împotriva regimului sovietic, omul era băgat la închisoare pentru mulţi ani. Cenzura sovietică controla tot . Ea hotăra care cărţi se poate să fie citite de cetăţeni şi care să fie interzise, ce fel de muzică să asculte, ce filme să privească etc.

Pentru a-i depista pe „duşmanii poporului” cenzura sovietică supunea unui control riguros şi corespondenţa poştală atît civilă, cît şi militară.Pentru confirmare vă propun un document[ii] de arhivă:

SECRET

PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM

R E C U R S

(în ordinea supravegherii)

La sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM pe dosarul lui Celac Iacov Constantinovici Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 15 noiembrie  1945 a fost condamnat pe art.54-10 alin.2 al CP al RSSU la 10 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, CELAC IACOV CONSTANTINOVICI, anul naşterii 1915, originar  din satul Butarovca,  raionul Soroca, RSSM, fără de partid, studii – 4 clase,  din ţărani mijlocaşi, pînă la arestare a lucrat ca miliţian în secţia de miliţie a judeţului Soroca,   RSSM.

CELAC a fost condamnat pentru faptul, că în anul 1945 a scris cîteva scrisori cu conţinut antisovietic şi le-a expediat prin poştă fraţilor săi Dmitrii şi Grigorii, care făceau serviciul militar în Armata sovietică. Acest lucru se confirmă prin mărturia condamnatului CELAC şi prin probe materiale.

Astfel, urmează de recunoscut, că CELAC a comis infracţiunea prevăzută în art. 54-10 alin.2  al CP al RSSU şi a fost condamnat corect.

Totodată, avînd în vedere, că CELAC provine din ţărani mijlocaşi, este politic incompetent, scrisorile lui cu caracter antisovietic n-au dus la careva urmări, fiind confiscate la poştă de cenzura militară, precum şi  faptul, că CELAC la locul ispăşirii pedepsei se caracterizează pozitiv, este participant al întrecerii în muncă, îşi îndeplineşte norma de producţie cu 168%,   consider pedeapsa stabilită prea dură.

În baza celor expuse şi conducîndu-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,

R O G :

Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 15 noiembrie  1945 referitor la CELAC IACOV CONSTANTINOVICI de modificat, pedeapsa de micşorat pînă la 5 ani de LCM şi în virtutea Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 27 martie 1953 „Despre amnistie” – a-l pune  în libertate.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3                                   (A. KAZANIR)

Probabil, că   cititorul a observat, că  respectiva persoană  nu a participat la acţiuni active,deschise împotriva  sistemului de ocupaţie sovietic.Doar  şi-a exprimat o opinie personală  pe care a împărtăşit-o fraţilor săi.Adică, cenzura prin tot felul de metode draconice ţinea  orice familie sub un control riguros, chiar şi famoliile miliţienilor.

Însă au fost mulţi bărbaţi , care n-au avut frica ,care predomina in fiecare localitate din RSS Moldovenească după arestările şi deportările sovietice din 1940-1941 şi 1944-1953.

Unul din aceştea a fost cel care i-a spart „capul” lui Lenin .Mai corect spus – bustul  întemeetorului şi conducătorului al statului sovietic, care era amplasat în centrul satului(chiar de la prima ocupaţie sovietică din 1940, apoi cea de-a doua din 1944, exista o tendinţă propagandistică de a înălţa în fiecare localitate cîte un monument, sau cel puţin un bust lui Lenin şi cîte un monument al soldatului sovietic, pentru noi şi din banii noştri, ca să nu uităm cine este stăpînul aci.)Dar, cred că ar fi mai bine să propunem cititorului documentul cu pricina[iii] :

SECRET

PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM

R E C U R S

(în ordinea supravegherii)

La sentinţa Judecătoriei Supreme  a RSSM pe dosarul lui Guzgan Grigorii Fiodorovici.  Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 20 august 1952 a fost condamnat pe art. 54-10 alin.1 şi art.69-I alin.I ale CP al RSSU la 10 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi,

GUZGAN GRIGORII FIODOROVICI, anul naşterii 1906, originar şi locuitor al satului Bolişie Asnaşanî,  raionul Bălţi, RSSM, moldovean, cetăţean al URSS, fără de partid, studii – 3 clase, colhoznic, căsătorit, în anii 1935 – 1937 a făcut parte din partidul cuzist.

GUZGAN G.F. a fost condamnat pentru faptul, că în anii 1947 – 1950 făcea agitaţie antisovietică în rîndul locuitorilor din satul Bolişie Asnaşanî.În anul 1947 în incinta sovietului sătesc a spart bustul fondatorului PCUS şi Statului sovietic, răspîndea calomnii defăimătoare în adresa URSS, a ameninţat cu răfuială pe preşedintele sovietului sătesc Ţurcan Sofia şi pe preşedintele colhozului Barbaroş în legătură cu activitatea lor în sat.

Infracţiunea comisă de GUZGAN a fost denunţată prin depoziţiile martorilor: TENER I.A., RUSSU S.G., CIOFU L.I., SÎRBUŞCA A.I., ŢURCAN S.I. şi BARABOŞ V.I. (p. d. 212-216).

Astfel, GUZGAN a fost recunoscut vinovat conform art. 54-10 alin.1  al CP al RSSU şi a fost condamnat corect. Totodată, avînd în vedere, că GUZGAN provine din ţărani mijlocaşi, iar infracţiunea săvîrşită n-a dus la urmări grave, în baza celor expuse şi conducîndu-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome, R O G :

Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 20 august 1952 referitor la GUZGAN GRIGORII FIODOROVICI de modificat, pedeapsa de micşorat pînă la 5 ani de LCM şi în virtutea Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 27 martie 1953 „Despre amnistie” – a-l pune  în libertate.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3                                   (A. KAZANIR)

O altă metodă de luptă a  localnicilor împotriva ocupanţilor sovietici era propaganda antisovietică în biserică, urmărind scopul de a trezi lumea, de a alunga „sclavul” din noi, de a opune rezistenţă  organizată. Documentul[iv] ce urmează, face lumină şi confirmă cele spuse mai sus:

SECRET

PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM

R E C U R S

(în ordinea supravegherii)

La sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM pe dosarul lui Zaporojan S.F., Balan G.F., Racu I.T. şi Calcăi P.A. Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 11 martie 1953 au fost condamnaţi:

ZAPOROJAN SERGHEI FIODOROVICI – anul naşterii 1924, originar din oraşul Chişinău, moldovean, fără de partid, preot în satul Chiţcani, raionul Teleneşti;

BALAN GHEORGHII FIODOROVICI – anul naşterii 1906, originar şi locuitor al satului Chiţcani, raionul Teleneşti, din ţărani mijlocaşi, individualist, moldovean, fără de partid, ştiutor de carte, fost membru al partidului „cuziştilor”, staroste bisirecesc;

RACU IVAN TRIFONOVICI –  anul naşterii 1900, originar şi locuitor al satului Chiţcani, raionul Teleneşti, colhoznic, fost membru al partidului „liberalilor”, membru al sovietului bisericesc şi staroste bisirecesc, pe art. 54-10 alin. 2 şi art.54-11  al CP al RSSU  la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, cu confiscarea averii şi  deportarea ulterioară a fiecăruia pe 5 ani.

CALCĂI PIOTR ANTONOVICI –  anul naşterii 1889, originar şi locuitor al    satului Chiţcani, raionul Teleneşti, moldovean, fără de partid, ştiutor de carte, fost membru al partidului „cuziştilor”, colhoznic, membru al sovietului bisericesc, pe art.art.54-3,  54-10 alin. 2 şi 54-11  al CP al RSSU  la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, cu confiscarea averii şi  deportarea ulterioară  pe 5 ani.

ZAPOROJAN, BALAN, RACU şi CALCĂI au fost condamnaţi pentru faptul, că, fiind ostili faţă de Puterea sovietică, sistematic făceau agitaţie antisovietică în rîndul locuitorilor satului Chiţcani, folosind în acest scop prejudecăţile religioase. Cleveteau condiţiile de trai din Uniunea Sovietică şi orînduiala colhoznică, răspîndeau idei defetiste, activitatea duşmănoasă o direcţionau spre suspendarea măsurilor, efectuate de partid şi Guvernul Sovietic.

Pe lîngă aceasta, CALCĂI, în perioada ocupaţiei temporare a Moldovei, era membru al primăriei, sistematic, la indicaţia jandarmeriei, patrula prin sat.

Acest fapt se confirmă prin depoziţiile a  martorilor: ŞVEDOV D.N. (p.d. 268), VERDÎŞ B.V. (p.d. 269), GRUZIN M.M., ANTON D.G., PETRACHI F.N., ARAMA N.A. şi alţii (p.d. 269-275).

Astfel, urmează de recunoscut, că ZAPOROJAN, BALAN, RACU şi CALCĂI au fost condamnaţi corect.

Totodată, judecata la pronunţarea sentinţei le-a stabilit o pedeapsă prea dură.

Avînd în vedere, de asemenea,  că CALCĂI este de vîrstă înaintată (65 ani), iar ZAPOROJAN în anii 1944-1947 a făcut serviciul militar în Armata Sovietică, în baza celor expuse şi conducîndu-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,

R O G :

Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSS Moldoveneşti din 11 martie 1953  referitor la ZAPOROJAN SERGHEI FIODOROVICI, BALAN GHEORGHII FIODOROVICI , RACU IVAN TRIFONOVICI şi CALCĂI PIOTR ANTONOVICI de modificat, pedeapsa  de micşorat pînă la 10 ani de LCM.

În rest sentinţa nu se modifică.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3                                                (KAZANIR)

Menţionam în prima parte a prezentului documentar , că în toate perioadele istorice, majoritatea reprezentanţilor minorităţilor naţionale(ruşi,ucraineni, evrei etc.)  din Basarabia au fost pe poziţii diametral opuse faţă de  populaţia românească autohtonă.. În majoritatea cazurilor acestea au făcut front comun pentru a impune interesele minoritarilor  asupra majorităţii naţionale.Şi de fiecare dată  au învins !Au învins majoritatea românească, deoarece de partea celor în minoritate era puterea sovietică cu toate componentele sale: armată,închisori, KGB-ul, spitale de psihiatrie şi alte instituţii ale unui stat totalitar.

Este greşit să credem,că interesele unei persoane de altă naţionalitate,(chiar dacă ea locuieşte în Moldova)  pot corespunde cu cele ale unui localnic.Unui străin, îi sunt indiferente aspiraţiile naţionale ale românilor autohtoni,  limba, alfabetul, istoria, etc.

Gîndiţi-vă fiecare,care au fost cauzele războiului moldo-rus din 1991-1992 în care au învins forţele imperiale ruse? Aveţi dreptate ,  faptul că populaţia majoritară românească ,pe pămîntul său  şi în ţara străbună, a dorit să readucă în capul mesei limba română, grafia latină şi istoria românilor !!!!

Şi s-au ridicat minorirăţile „noastre”înarmate  pînă-n dinţi cu „drujba narodov”[v],deoarece în interesele  lor nu figurează aspiraţiile localnicilor şi au hotărît să pună la respect pe cei ce au îndrăznit…să fie stăpîni în propria casă.Bineînţeles,că sforile erau trase şi finanţate de Moscova. .Mii de puşcăriaşi din toate colţurile Rusiei au fost eliberaţi condiţionat din puşcării, plătiţi şi trimişi în Transnistria pentru a apăra interesele minorităţilor „noastre”.

S-a vărsat sînge din ambele părţi ! Mult sînge ! Numai că pentru moldoveni acesta a fost un război drept, constituţional, de apărare, pe cînd pentru Rusia şi mercenarii ei a fost un război  agresiv, de menţinere a ocupaţiei ruse în Republica Moldova.

În Lista[vi] celor „căzuţi cu moarte de erou pentru apărarea Transnistriei” se numără:

Agapov Maxim Anatolievici (1971) originar din or.Iagodnoe, regiunea Magadan (Rusia), rus;

Agatiev Serghei Alexandrovici (1966) s.Krasnîi Vinogradari,raionul Dubăsari, ucrainean;

Azicov Oleg Ghenadievici(1962)st.Kolbasnaia, raionul Rîbniţa, rus;

Anarbaev  Ali Malrasulievici(1952) cazah;

Antiuhov Igori Ivanovici(1963) or.Tiraspol , rus ;

Arbolişvili Alexandr Ieraclievici(1949) , or.Novosibirsk (Rusia), gruzin;

Babenco Oleg Victorovici(1973)or.Magadan,regiunea Iacutia ,(Rusia), ucrainean;

Babchin Iurii Ivanovici(1945)or.Ianaul,RASS Başchiră (Rusia), rus;

Baev Petr Ivanovici(1932)s.Mihailovca,regiunea Haricov(Ucraina) , rus;

Baimaşchin Ravili Asîmovici(1965)or.Gorichii(Rusia) ,tătar;

Baltean Vitalii Trofimovici (1943)or.Decastra; regiunea Amur,(Rusia), ucrainean;

Bebic Anatolii Vladimirovici (1957) or.Dolinscoe,regiunea Kirovograd(Ucraina), ucrainean;

Bezghin Valerii Ivanovici (1953), or.Iujno-Sahalinsk (Rusia) , rus;

Bechetov Vladimir Vasilievici (1956), or.Pervomaisk, regiunea Sverdlovsk(Rusia), rus;

Belov Nicolai Alexandrovici(1957) or.Mişino,regiunea Gorichii(Rusia) rus;

Belous Igori Vasilievici (1965), or.Lomonosov, regiunea Leningrad (Rusia), rus;

Berlizov Alexandr Evghenievici (1953)voiscovoi starşina Vsecubanscogo kazaciego voisca; Şi tot aşa mai departe în număr de mai bine de 450 aranjaţi în listă potrivit alfabetului chirilic.

Aceştea  şi alţii ca ei au venit mai devreme sau mai tîrziu să ne interzică limba, alfabetul,istoria.Aceştea ,  de prin Haricov, Magadan, Novosibirsk etc au venit să ne hotărască soarta.Aceştea, chemaţi de minoritarii”noştri”,  trimişi şi plătiţi de cercurile imperiale ruseşti ,aflate în guvern,dumă şi preşedenţie, au venit să „joace cartea Transnistriei”, cum au jucat-o cu succes predecesorii lor în 1924, 1940 şi 1944. Au făcut din Transnistria noastră o monedă de schimb…

*                     *                         *

Maşina de propagandă şi agitaţie ,uriaşa maşină sângeroasă a nkvd- ului , kgb-ului a distrus multe vieţi cu inima română atât moral, cat şi fizic, dar n-au izbutit să îndobitocească mintea băştinaşilor ! Asta şi este Sabia dreptăţii noastre ! Posibilitatea de a regenera , de a se renaşte din scrum asemeni pasării Phenix.Locul  bunicilor şi părinţilor noştri împuşcaţi ,băgaţi în gropi cu var, exilaţi în Siberia, maltrataţi şi furaţi în propria casă l-am luat noi , copiii şi nepoţii lor.

Şi nu vom permite să fim batjocoriţi în propria casă.Iar minorităţile naţionale să fie buni şi să respecte legile acestui pămînt, să trăim în pace şi înţelegere dar să nu uite, că acesta este pămîntul străbunilor noştri… altfel  Mareşalul … ar putea să se întoarcă  cu sabia dreptăţii…

Alexandru Moraru, istoric-arhivist

„Literatura şi Arta” în nr.39 din 27 septembrie 2007


[i] Arhiva OSPRM, F.50 , inv. 6 , f. 3-6

[ii] Arhiva Naţională a RM, F.3085, inv.1, d.783, f.4

[iii] Ibidem, f.2

[iv] Ibidem, f.44-45

[v] a se citi  armata a 14-ea rusă de ocupaţie

[vi] Kniga pameati zaşcitnicov Pridnestrovia” Tiraspoli, 1995

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s