BASARABIA: ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL(DOCUMENTE DE ARHIVĂ)2

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei

Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

– Partea a doua –

sursa : casa -regala.blogspot.com

– Deportaţi, condamnaţi, arestaţi concentraţi şi rechiziţionaţi de autorităţile sovietice –

Documentul 2

Primăria Comunei Valea-lui-Vlad,

Plasa Corneşti,

judeţul Bălţi

TABLOU-NOMINAL Nr. I

de locuitorii deportaţi, condamnaţi şi arestaţi din comuna Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi.

Numele şi Pronumele Comuna şi Judeţul Data când a fost deportat sau arestat Originea etnică Observaţiuni
Gorea Filimon

Gorea Anna

Gorea Stefan

Gorea Deomid

Gorea Vasile

Gorea Iacob

Gorea Alexandru

Lupaşcu Gheorghe

Lupaşcu Valentina

Lupaşcu Nadejda

Lupaşcu Olga

Lupaşcu Claudia

Tabără Mihail

Buznea Afanasii

Pralea Alexandru

Valea-lui-Vlad

13 Iunie 1941

3 Mai 1941

Român

Se certifică de noi exactitatea prezentului tablou

Notar

L.Ş.       semnătura

Şef de Post   Semnătura

Documentul 3

Primăria com. Zgărdeşti Jud. Bălţi

Tabel Nr.1

de Românii din com. Zgărdeşti Jud. Bălţi, deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de către autorităţile sovietice pe timpul vremelnicei ocupaţii a Basarabiei.

No. Numile şi Pronumile Satul Data când a fost deportat Originea etnică Observaţiuni
1. Roşca Profir Zgărdeşti 13 Iunie 1941 Român Deportat cu soţia şi 2 copii
2. Roşca Mihail – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- 4- ”-
3. Strătan Gavriil – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- 4- ”-
4. Livovschi Neculai – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- 1- ”-
5. Strătan Alexandru – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
6. Baciu Vasile Ghiliceni – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- 3- ”-
7. Dobrovici Gheorghe Cozeşti – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- 2- ”-
8. Leu Ion Ion Zgărdeşti Aprilie 1941 – ”- Condamnat la 5 ani
9. Grimalschi Alex. Cozeşti Septemb. 1940 Polon. – ”- – ”- – ”- – ”-5- ”-
10. Oboroc Ion – ”- – ”- Român – ”- – ”- – ”- – ”-5- ”-
11. Năstase Ion Mândreşti 13 Iunie 1941 – ”- Deportat cu soţia

şi 4 copii

12. Popa Climente – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ” – ”-
13. Bunduche C-tin. Ciulucani – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-3- ”-
14. Popa Haralambie – ”- Aprilie 1941 – ”- Condamnat
15. Sorocianu Ion – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-

Prezentul tabel se confirmă de noi:

L.Ş. Notarul Comunei Zgărdeşti                                        Şeful Postului Jandarmi

Semnătura                                                                                     Mândreşti

Semnătura

Documentul 4

Prim. Com. Zgărdeşti Jud. Bălţi

Tablou Nr. 2

De locuitorii din comună mobilizaţi în armata sovietică

Nr. Numile şi pronumile Satul Data

mob.

Originea

etnică

Observaţiuni
1. Leu Ion Ion Zgărdeşti Iunie 1941 Român Nu s-a reântors
2. Iţco Trifan – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
3. Cucoşi Sava – ”- – ”- – ”- S-a reîntors
4. Bulmaga Timofei – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
5. Dode Andrei – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
6. Butnaru Pavel Vlad Cozeşti – ”- – ”- Nu s-a reîntors
7. Bulat Anton Mândreşti – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
8. Drăguţanu Chiril V. – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
9. Zalenschi Mihail F. – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
10. Eşanu T. Mihail – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
11. Moisei Efim I. – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
12. Ciobanu Pavel Ghe. – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
13. Năstase Petru I. – ”- – ”- – ”- S-a reîntors
14. Josanu Teodor T. Ciulucani – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
15. Vlaico Serghei – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
16. Chiorescu Harion Băceni – ”- – ”- Nu s-a reîntors
17. Dorojniac Pentelei – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
18. Cărăuş Filip Ciulucani – ”- – ”- S-a reîntors
19. Copiimulţi Ion T. Ghilicei – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
20. Tihon Teodor – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
21. Danciu Pavel – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
22. Stratan Terinte – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
23. Caţăr Ion Ştefan Câşla – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-
24. Caţăr Teodor Alex. – ”- – ”- – ”- – ”- – ”- – ”-

Prezentul se certifică de noi:

L.Ş. Notarul Comunei Zgărdeşti                                                Şef post Jand.

Semnătura                                                                     Semnătura

Documentul 5

Primăria Comunei Valea-lui-Vlad, Plasa Corneşti, Judeţul Bălţi

Tabel-Nominal Nr.4

De locuitorii trimişi la lucru la Dombass şi alte părţi de Sovietici

din comuna Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi

Nr. Numele şi Pronumele Comuna

şi

Judeţul

Data când au

fost trimişi

Originea etnică Observaţiuni
1. Coşciug Alexei V.l.-Vlad 20 aug. 1940 Român Reîntors
2. Coşciug Vera – ”- – ”- – ”- – ”-
3. Surdu Sîrghi – ”- – ”- – ”- – ”-
4. Balan Andrei – ”- – ”- – ”- – ”-
5. Nemţanu Filip – ”- – ”- – ”- – ”-
6. Stamatin Alexandru – ”- – ”- – ”- – ”-
7. Gheorghiţă Ion Th. – ”- – ”- – ”- – ”-
8. Ciuntu Ştefan Er. – ”- – ”- – ”- – ”-
9. Ciuntu Pavel Er. – ”- – ”- – ”- – ”-
10. Turuta Foma – ”- – ”- – ”- – ”-
11. Jarovlea Ion – ”- – ”- – ”- – ”-
12. Rotaru Nicolai – ”- – ”- – ”- – ”-
13. Creţu Pavel – ”- – ”- – ”- Lipsă
14. Sava Grigore – ”- – ”- – ”- – ”-
15. Glinca Sava – ”- – ”- Rus – ”-
16. Huţu Sârghi – ”- – ”- Român Reîntors
17. Popa Marfa – ”- – ”- – ”- – ”-
18. Turuta Mihail – ”- – ”- – ”- – ”-
19. Grati Dumitru – ”- – ”- – ”- – ”-
20. Carcea Chirilă – ”- – ”- – ”- – ”-
21. Tuchitalatu Nadejda – ”- – ”- – ”- – ”-
22. Munteanu Sava – ”- – ”- – ”- – ”-
23. Satvschi Iosif – ”- – ”- Rus Lipsă
24. Buşila Chirilă – ”- – ”- Român Reîntors
25. Huţcal Vasile – ”- – ”- Ucrainean – ”-
26. Scoropat Dumitru – ”- – ”- Român Lipsă
27. Scoropat Anna – ”- – ”- – ”- – ”-
28. Scoropat Ilie – ”- – ”- – ”- Reîntors
29. Palii Vera – ”- – ”- – ”- – ”-
30. Gânju Pantilimon – ”- – ”- – ”- – ”-
31. Panaguţă Alexandra – ”- – ”- – ”- – ”-
32. Golodnâi Valentina – ”- – ”- Rus Lipsă
33. Luca Ştefan – ”- – ”- Român Reîntors
34. Zgureanu Ion C. – ”- – ”- – ”- – ”

Documentul 6

TABEL-NOMINAL

de locuitorii din raza acestei comuni deportaţi, concentraţi şi recheziţionaţi  de autorităţile sovietice – Corneşti, Bălţi.

Nr. crt. Numele şi Pronumele

capului de familie

Nr. membrilor

deportaţi

Gradul de rudenie Observaţiuni
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Alexandru I Mihalaş

Ioan I Safciuc

Vasile Stasiuc

Grigore N. Martea

Vasile I Mihalaş

Gheorghe Chirilov

Ion Gh. Colţişor

Grigore Tudurache

Ioan V Martea

Dumitru P Targon

Gheorghe Pioireanu

Ioan Dumanschi

Alexandru Blajă

Alexandru Roatru

Caetan Nemeţ

Ioan Musteaţă

Gheorghe Ciobanu

Alecu Diaconu

Gheorghe Comanac

Ioan Urzică

Nicolai Clorsac

Sagaidovschi Eugen

Andrei Sumanschi

Motruc Vladimir

Nicolai Drozdov

Vasile Godea

Ioan Baltag

Nicolai Gânga

Gheorghe Boicu

Filip A Bulericu

Nicolai Olaru

Călin Mânzăraru

Balan Serghei

Gheorghe Godea

Ioan Darie

Mihail Andreeş

Teodor Obadă

Vasile Obadă

Ioan Moroşanu

Vasile Babaru

Elisaveta Moroşanu

Nistor Olaru

Petru Cucoară

Dumitru Nicolaev

Teodor Moroşanu

Grigore Pâslaru

Ion Petre Cibotaru

Gheorghe Juncu

Gheorghe Hanibani

Petre Obadă

Ion I Cornea

Maximciuc Ştefan

Rusnac Andrei

Ţurcanu Petre

Guşanu Petre

Gheorghe I Sârbu

Chirică Lavrentie

Timofte Brăguţă

Singur

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

5

5

2

2

4

1

2

singur

1

2

singur

5

1

1

singur

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

1

singură

singur

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

singur

-”-

-”-

Cap familie

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

necăsătorit

-”-

căsăt.

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

necăsăt.

căsăt.

-”-

-”-

necăsăt.

-”-

-”-

-”-

cap.fam

necăsăt.

cap.fam.

necăsăt.

-”-

-”-

cap.fam.

necăsăt.

cap.fam.

necăsăt.

-”-

-”-

-”-

cap.fam

-”-

-”-

cap.fam.

-”-

cap.fam.

-”-

-”-

Deportat

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

concentrat

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

recheziţionat

-”-

-”-

-”-

concentrat la lucru

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

-”-

la închisoare

-”-

Concentrat

Prezentul tabel se certifică de noi,

L.Ş.          Primar

Notar                                                                                                                   semnături

Nota: Copiile de pe documentele originale se păstrează la autor.

Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în DOCUMENTE NECOMENTATE, Fotografii. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s