BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL(Documente de ARHIVĂ) 10

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei

Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

– Partea a zecea  –

Documentul 43

Poliţia oraşului Orhei

Tablou

De meseriaşii din oraşul Orhei şi suburbii pe categorii

Nr.

Cr.

Numele şi

pronumele

Adresa Meseria

pe

categorii

Obser-vaţiuni

1. Valerian Babencu I. Zadoveanu 14 frizer
2. Cupeţi Gheorghe T. Vladimirescu 52
3. Munteanu Dumitru Chişinăului 11
4. Tăran Pavel Slob. Doamnei
5. Calciu Onofrei R. Carol II 73
6. Colomei Simion Bul. Ferdinant 51
7. Calciu Ioan R. Carol II 73
8. ŞornicVictor Str. Pilivan 21 Curelar
9. Anghel Constantin I. Sadoveanu 5 Cismar
10. Columb Iacob Constantin Plăîcintă f.n.
11. Zichirovici Gheorghe Pompierilor 22
12. Gangan Mihail Hajdău Bogdan 13
13. Rocu Nicolai T. Vladimirescu 80
14. Covol Vladimir Pompierilor 10
15. Dubenca Rodion Brateanu 102
16. Rotar Anton Lipovenilor f.n.
17. Cioclu Spiridon Moruz 10
18. Diniescu Emilian P. Rareş 2
19. Xinofont Pali P. Centrală 24
20. Leohomschi Timofei Hajdău Bogdan 92
21. Leohomschi Vasile Hajdău Bogdan 92
22. Hărtescu Ion G. Mihalache 10
23. Tomov Simion Constantin Plăîcintă f.n. Ferar
24. Tomov Constantin I. Sadoveanu 1
25. Torcovic Constantin Slobozia
26. Veveriţă Ioan P. Centrală 20
27. Nedelcu Ion P. Centrală 14
28. Turuta Teodor Lăpuşnenau 6 Ferar
29. Arbuzov Ştefan P. Centrală 12
30. Robu Pavel Constantin Plăîcintă 10 Rotar
31. Robu Simion Constantin Plăîcintă 10
32. Zbărnea Iacob Slobozia Ferar
33. Arbuzov Dumitru P. Centrală 12
34. Corcescu Andrei R. Moria 44 Dogar
35. Zahoreanu Ion P. Centrală 8
36. Panciuc Vladimir Darabanţi 10
37. Mihailov Alexandru I. Cristea f.n.
38. Colţă Gheorghe Darabanţi 10
39. Stratulat Iacob Darabanţi 22
40. Izuric Dominte I. Cristea f.n.
41. Melnic Iustin N. Iorga 68
42. Vizitiu Ion P. Centrală 8 Cismar
43. Covali Ioan R. Carol II 84 Ferar
44. Covali Afanasie R. Carol II 84
45. Ianiţi Anton R. Carol II 71 Lemnar
46. Verdeş Mihail R. Carol II 83 Ferar
47. Horţescu Pavel Hajdău Bogdan 47
48. Ciubotar Ioan R. Carol II 47 Rotar
49. Nauşenschi Ion R. Carol II 52 Cismar
50. Prizorov Zaharia R. Carol II 33 Rotar
51. Tomov Andrei R. Carol II 33 Ferar
52. Botnaru Grigorie R. Carol II 93 Cismar
53. Botnaru Anton R. Carol II 93
54. Ianiţi Alexandru Slobozia
55. Bolicuţă Alexandru B. Gărton 27
56. Chiril Călin P.Speranţei 14 Lemnar
57. Strîmtu Grigorie Slobozia Cismar
58. Petula Anton Slobozia
59. Covali Efim Slobozia
60. Frunză Petrea Slobozia Cizmar
61. Ianiţi Ion T. Vladimirescu
62. Tomov Efimie Constantin Plăcintă 2 Ferar
63. Roşca Teodor Constantin Plăcintă 1 Lemnar
64. Chihai Pavel P.Centrală Ferar
65. Verdeş Grigorie R. Maria 44
66. Didirenca Gheorghe P. Speranţei 13
67. Popescu Vasile P. Mateevici 39 Lemnar
68. Socolov Grigorie P. Mateevici 37
69. Tomov Chiril R. Maria 31 Ferar
70. Chiril Călin Constantin Plăcintă 4 Ferar
71. Lipotă Timofei P. Centrală 18 Ferar
72. Ţurută Matei Lăpuşneanu 6 Dogar
73. Munteanu Grigorie Slobozia Ferar
74. Munteanu Iacob Slobozia
75. Munteanu Pricopie Slobozia
76. Munteanu Nicolae Slobozia
77. Munteanu Manole Slobozia
78. Munteanu Alexandru Slobozia
79. Munteanu Gheorghe Slobozia
80. Munteanu Mihail Slobozia
81. Munteanu Alexei Slobozia
82. Munteanu Anifonte Slobozia
83. Turuta Gheorghe Slobozia Rotar
84. Sorocovici Pintilie Slobozia Ferar
85. Droicu Mihail Slobozia
86. Bejinaru Alexei Slobozia Lemnar
87. Sârbu Dumitru Slobozia
88. Parfenie Gheorghe Slobozia
89. Popescu Sofroni Slobozia
90. Popescu Gavril Slobozia Cismar
91. Turuta Onisim B. Cărtan 21 Tâmplar
92. Balinschi Simion B. Unirea 21 Tâmplar
93. Midori Ion B. Unirea 55 Cismar
94. Taran Petrea I. C. Brăteanu 52
95. Sveşcinca Iacob I. C. Brăteanu 34 Tâmplar
96. Popescu Marin R. Maria 81 Zidar
97. Cazacinschi Grigorie I. C.Duca 12
98. Gherasim Cucutuză T. Vladimirescu 9
99. Platon Alexei Sf. Gheorghe 12 Ferar
100. Botnaru Vasile Step. Soci Buda Lemnar
101. Galbură Dominte Step. Soci Buda Ferar
102. Josanu M. Step. Soci Buda
103. Josanu Gavriil Bolofon Maşinist
104. Cubulea Andrei Bolofon
105. Ignatov Petrea R. Carol II 95 Frănchieri
106. Duşchevici C. R. Carol II 102
107. Duşchevici Alexandru R. Carol II 102
108. Laşcu Afanasie Step. Soci Buda
109. Vidimidov Ilarion R. Carol II 86
110. Miloii Serghei Sf. Dumitru 77 Ferar
111. Nichitov Ioan Sf. Dumitru 77
112. Soloveev Petrea Sf. Gheorghe 14
113. Duleli Franţ B. Unirea 38 Tâmplar
114. Tomov Vasile Hajdău Bogdan 18
115. Scorobocatov Mihail R. Maria 9
116. Fetrov Mană N. Iorga f.n.
117. Munteanu Vasile Step. Soci Buda
118. Macarii Ioachim Petrarilor 7
119. Lupaţcu Grigorie Gh. Coşbuc f.n.
120. Lipceanu Nicolae Sf. Gheorghe 14
121. Nepanu Gheorghe R. Carol II f.n. Mecanic
122. Stici Constantin P. Mateevici 22
123. Răileanu Iosif P. Mateevici 22
124. Botnaru Alexei Slobozia Tâmplar
125. Ianiţi Vasile B. Unirea 8 Croitor
126. Musinschi Maftei Dorobanţi f.n. Brutar
127. Ciubotaru Nicolae Dorobanţi f.n.
128. Navischi Vladimir Sf. Gheorghe 35
129. Livov Ortamei Dorobanţi f.n.
130. Gîlcă Tudosie I. C. Brăteanu 48
131. Rogovschi Spiridon R. Carol II f.n.
132. Crăciun Andrei I. C. Brăteanu 40
133. Petrea C. Sf. Gheorghe 36 Mecanic
134. Timoroschi Nicolae Sf. Gheorghe 39 Ferar
135. Ţornă Petrea R. Carol II 95 Dogar
136. Udovici Clim. Slobozia Frăchier
137. Dimcenco Izot Slobozia
138. Dimcenco Vasile Slobozia
139. Dimcenco Nazarie Slobozia
140. Dimcenco Ion Slobozia
141. Sviridon Alexei Slobozia
142. Sviridon Vasile Slobozia
143. Sviridon Grigorie Slobozia
144. Uschevici Grigorie Slobozia
145. Duschevici Stepan Slobozia
146. Lemisov Procopie Slobozia
147. Hristofor Timofei B. Unirea 7 Mec.

electrician

148. Olisevschi Toma Sf. Gheorghe 14
149. Turuta Alexei Slobozia
150. Nugusevschi Toli B. Unirea 22
151. Isbândă Andrei B. Hărtan 31
152. Bejan Pavel Sf. Dumitru 19
153. Belov David T.Vladimirescu 71
154. Canţăr Petrea I.Cristea f.n.
155. Sleserov Leon Dorobanţi 31
156. Furnică Manoil Sf. Gheorghe 3
157. Botnaru Vladimir R. Carol II f.n.
158. Amos Sipatov Step. Soci Buda Zidar
159. Ciumac Victor Moruz 4
160. Ciumac Maftei N. Iorga 46
161. Ciumac Andrei N. Iorga 46
162. Hărtescu Grigorie I. Mihalache 10
163. Hărtescu Ion I. Mihalache 10
164. Rusu Timofei Dorobanţi f.n.
165. Petrov Petrovici Lăpuşneanu f.n.
166. Ianiţ Damian Lăpuşneanu f.n.
167. Colesnic Nică Constantin Plăcintă 4
168. Colesnic Vasile Constantin Plăcintă 8
169. Oxin Cotelea Lipovenilor 10
170. Păscar Ioan Dorobanţi 10
171. Soloveev Constantin Lipovenilor 12
172. Soloveev Alimpie Lipovenilor 12
173. Serejnic Serghei R. Maria 64
174. Lipatov Carp R. Maria 56
175. Vieru Alexandru Lăpuşneanu f.n.
176. Maslu Alexei P. Mateevici 4
177. Ţară Simion I. Cristea f.n.
178. Ţară Mihail I. Cristea f.n.
179. Surgun Andrei Step. Soci Buda
180. Ţîmbaliuc Dionisie Sf. Gheorghe 20
181. Boldişor Sârghe I. Cristea f.n.
182. Dubălaru Ion I. Cristea f.n. Zugrav
183. Filipovici Ion Lăpuşneanu f.n.
184. Averion Sosin Lipovenilor 9
185. Filipovici Gavriil P. Mateevici 15
186. Ciolpan Gavriil P. Rareş 9
187. Ciolpan Ion Moruz 6
188. Hodoragea Teodor N.Iorga 68
189. Hodoragea Gheorghe Moruz 7
190. Botnaru Petrea P. Rareş f.n.
191. Arman Alexei Speranţei 3
192. Gopas Pavel Dorobanţi 21
193. Armar Andrei Dorobanţi 19 Zidar
194. Robu Filip Cimitirului 9
195. Gingan Ioan R. Carol II 68
196. Pilivan Ioan P. Mateevici 9
197. Gusin I. N. Iorga10 Sobar
198. Macarie Pisanschi P. Mateevici 13 Lemnar
199. Macarie Sorin Pelivan 11
200. Popescu Vsile Sf. Petru 44
201. Zubir Vasile R. Carol II f.n.
202. Sibenico Serghei T. Vladimirescu 61
203. Cobăleanschi S. Sf. Gheorghe 55
204. Tomov Serghei Sf. Gheorghe 4 Zidar
205. Zahoreanu Ioan I. Cristea Dogar
206. Trofim Luca P. Rareş 3 Lemnar
207. Mosla Ilie B. Ferdinant 67 Zidar
208. Morfei Mihai Iorga 36 Croitor
209. Amorfei Toma Iorga 36 Croitor
210. Guan Dionisie Sf. Gheorghe
211. Pancu Iacob B. Ferdinant 124

Acest tablou este complectat de noi

Agent Poliţionesc Lupaşcu

(semnătura)

Documentul 44

MINISTERULUI AF INTERNE

PRETOR DE CORNEŞTI

Jud. Bălţi

Nr. 1655

14 septembrie 1941

DOMNULE PREFECT,

La ord. Dvs. Nr. 1336/941

Avem onoare a vă raporta, că în toate comunele din această plasă, s-a organizat munca de folos obştesc cu tineretul premilitar şi extraşcolar, în conformitate cu despoziţiunile date de Dvs. prin ordinul de mai sus.

Aceste munci de folos obştesc, vor consta din:

Reparaţia drumurilor, podeţelor, curăţitul buruenilor, spinelor şi bălăriilor de pe drumuri, din grădini, din curţile Bisericilor, şcoalelor, de pe islaz, etc. Reparaţia şi curăţirea fântânilor din comuni şi sate. Lucrările se conduc de către Notari, ajutaţi de intelectualii din comuni,         – constituiţi în comitetele de munci pentru folos obştesc. – după programele de lucrări.

PRIM-PRETOR,

D-SALE,

DOMNULUI PREFECT AL jud. Bălţi.

Documentul 45

Referat

15 Septembrie 1941

DOMNULE ŞEF,

Referitor la stabilirea stării civile a D-nei EZINCHER EUGENIA şi a fiicei sale Iolanda Elena din Bălţi, str. Regina Maria Nr. 6, am onoare a Vă raporta că susnumita la cererea Noastră ne prezintă extractele de naştere, copii traducere din limba rusă, traduse de transaltori oficiali de pe lângă Tribunalul Lăpuşna, înregistrate la numerele Nr. 289 din 25 maiu 1935 şi 290 din 28 Maiu 1935, prin care reese că numita s-a botezat în oraşul Odessa în anul 1915 Decembrie 15, iar fiica sa Elena s-a botezat în or. Nicolaiev în anul 1926 Octombrie 1.

Rugându-vă să binevoiţi a dispune.

Ag. Tăbulac Ch. Vitalie

(semnătură)


Documentul 46

ROMÂNIA

Ministerul Afacerilor Interne

Prefectura Judeţului BĂLŢI

N.423, 1941 Luna Sept. Ziua 17

DOMNULE ŞEF AL POLIŢIEI

Oraşul Bălţi

Avem onoare a trimite, în original cererea locuitoarei Ramasevici Clavia, din oraşul Bălţi, prin care solicită a se elibera din lagărul de evrei a soţului ei Leon Ghetelman, fiind de religie ortodoxă şi vă rugăm să binevoiţi a dispune cuvenitele cercetări şi a ne da relaţiuni, pe baza dispoziţiunilor ce le aveţi, odată cu înapoirea anexei.

L.Ş. PREFECT,                                                       Şeful Serviciului,

(semnătura)                                                      (semnătura)

Documentul 47

ROMÂNIA

PREFECTURA JUDEŢULUI BĂLŢI                                          Confidenţial

Nr. 85

1941 Septembrie 23

DOMNIEI SALE

DOMNULE COMANDANT AL LEGIUNEI DE JANDARMI

BĂLŢI

Avem onoare a vă comunica mai jos, în copie, ordinul Nr. 145/c/941 al Guvernământului Basarabiei, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă de executare.

L.Ş. Prefect, (semnătura)                                Şeful Serviciului, (semnătura)

Copie. „Cu începere de la 15 Septembrie 1941, interzic cu desăvârşire ieşirea din lagăre şi din ghetto-uri a evreilor.

Sunt permise numai ieşirile pentru munci şi numai sub comanda militară.

Orice abatere va fi aspru sancţionată, răspunzând în primul rând Comandanţii de lagăre şi de ghetto-uri.”

GUVERNATORUL BASARABIEI

General/ss/ C. Gh. Voiculescu

Pt. conformitate

(semnătura)             L.Ş.

– VA URMA –

Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.

Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în DOCUMENTE NECOMENTATE, Fotografii. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s