BASARABIA:ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL 16 (DOCUMENTE DE ARHIVĂ)

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei

Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

– Partea a 16-a  –

Documentul 71

Tabel nominal

De evreii înscrişi în controalele Cercului de Recrutare Fălciu şi care nu au prestat muncă de folos obştesc şi nu au plătit taxele militare, obligatorii prevăzute de Regulamentul asupra

Statutului militar al Evreilor

Nr. 

Crt.

Numele şi pronumele Ctg. Nr. 

Mat.

1. Aron Nuhăm 1914 19
2. Aizic Iţic 1916 88
3. Argintaru Ţalic 1919 201
4. Avram Moise Şteinberg 1919 202
5. Avramovici Marcu 1919 214
6. Avram Avram 1920 260
7. Abalovici David 1920 270
8. Abramovici Strul 1924 427
9. Abranovici Aron 1925 460
Achilis Ianchil 1925 473
Acherman Gherşin 1925 480
Aronovici David Şloim 1926 529
Avram Erbliman 1927 558
Avram Aron 1927 578
Aroonvici Heller 1930 713
Aizic Haim Mihel 1931 758
Avram Aizic Sima 1931 760
Averbuch Leizer 1931 772
Abramovici Bercu 1931 775
Avram Aizic S.Leiba 1931 786
Avram Moise A.Haim 1932 824
Apter Haim 1932 845
Abramovici Nuta 1933 894
Alter Şmil 1934 921
Avram Spil 1934 937
Aizic Aron 1934 940
Apelbaum Herman 1936 1043
Alviţaru Lupu 1936 1049
Alviţaru Iosub 1937 1098
Avram Todiriş 1938 1152
Aizichi Iosif 1938 1153
Avram Iulius 1942 1310
Avramovici H.Avram 1943 1384
Avram Strul 1943 1417
Avramovici Moisă 1943 1419
Aronovici Simon 1932 852
Aronovici Marcel 1944 1463
Brener Bercu 1914 15
Butnaru Aron 1914 40
Burăh Şulim Herşescu 1915 60
Bercu Leiba 1915 72
Boiangiu Av.Uşer 1915 76
Bercu Leiba 1916 93
Bichman Nachim Idel 1917 140
Berenştein Haim 1918 168
Bahtringher Av. Moise 1919 224
Barat Moritz 1921 311
Bercovici Lazăr 1921 315
Binim Moise 1924 437
Braunştein Meilech 1925 490
Bergher Moise Lupu 1926 537
Bercovici Şmil 1927 584
Berall S. David 1928 619
Bâc Şapsa 1928 624
Bueştien Iancu 1929 658
Beral Avram 1929 677
Bărbuţă Iosup Lupu 1930 727
Bremun Şloim 1930 728
Beral Neiman Hirsch 1931 763
Buhman Trebel 1931 785
Barat Bercu 1932 823
Breiman Albert 1932 834
Butnaru Emil 1933 867
Bercovici Avram 1933 870
Burolovici Şulim Herş 1933 875
Bărbuţă Aron 1933 885
Brauner Lupu 1935 987
Blank Strul 1935 996
Bercovici Aizic 1936 1051
Bercovici Peisac 1936 1058
Bruner Haim 1937 1084
Benel Iţic 1937 1096
Berenştein Meer 1941 1250
Bercovici Marcel 1941 1269
Bergher Iancu 1942 1311
Berj Michel 1942 1312
Burăh Leiba 1942 1343
Bahman Iţic 1942 1344
Burăh Leib 1942 1351
Bercovici Bernard 1943 1385
Butnariu Moritz Mercus 1943 1386
Benerei Avram 1943 1418
Bercovici Aizic 1945 1553
Bichman Natan 1945 1554
Caufman Uşer 1913 2
Croitoru Ţalic 1913 7
Cojocaru Iţic 1913 9
Cană David 1914 31
Copcic David 1914 32
Cojocaru Lupu 1916 112
Ciuntu Herşescu 1917 129
Chetraru Avram 1918 163
Copel Pascali 1918 166
Chisingher Vilhelm Ernest 1918 177
Ciuntu Şloim 1919 228
Cronfeld Solomon 1921 320
Curbert Mordha 1923 373
Cahana Bercu 1923 384
Croitoru Leizăr 1923 397
100. Cahane Croitoru Bercu 1924 431
101. Cahana Leibu 1925 474
102. Catz I. Iosup 1925 485
103. Cleper Lazăr 1926 513
104. Cahane Solomon 1926 518
105. Cligman Sloim Burăh 1927 575
106. Caufman Naftule 1931 767
107. Caner Pincu 1931 769
108. Carniol Leiba Leizer 1931 773
109. Cuşmaru Isdrael 1931 779
110. Ciobotaru Mihel 1931 789
111. Cuperman Şmil 1932 837
112. Caufman Zeilig 1932 843
113. Clier B. Moise 1933 874
114. Croitoru Strul Mendel 1933 877
115. Caner Moise 1933 878
116. Curelaru Ţudic 1934 926
117. Croitoru Şloim 1935 984
118. Cahane Zalman Jan 1935 991
119. Covrigaru Iţic David 1935 1009
120. Cuperman Froim 1938 1158
121. Ciuntu Marcu 1932 851
122. Caufman Rudolf 1940 1210
123. Cohn Leon 1940 1212
124. Cahana Leiba 1941 1251
125. Covrigaru Ilie 1941 1252
126. Cuperman Moise 1941 1200
127. Culbdrichi Heliade 1943 1388
128. Cahan Şloim 1943 1415
129. Bleper Softan 1943 1427
130. Clein Sami 1945 1557
131. Cojocaru Rubin 1944 1467
132. Cahane Sebastian Artur 1944 1468
133. Croitoru Iţicovici Benjamin 1944 1469
134. Cuperman Naftulea 1944 1470
135. Croitoru Iosif 1944 1471
136. Caufman Hemelică 1945 1559
137. Cojocaru Herşescu 1945 1561
138. David Bercu 1936 523
139. Davidovici Mendel 1930 733
140. Dascalul Ghidali Marcu 1933 882
141. Dulberg Hună 1933 888
142. David Moritz 1934 927
143. David Marter 1935 989
144. Dascalul Şmil 1935 994
145. Davidsohn Max 1941 1253
146. Dascalul Mote 1943 1389
147. Eisig Solomon 1917 135
148. Enghel David 1924 435
149. Ehtman Şmil 1906 522
150. Eisenhandler Daniel 1929 655
151. Erlichman Mendel 1937 1086
152. Finchelstein Haim 1914 24
153. Fişman A. Meer 1915 74
154. Finchelstein David 1917 128
155. Fişman Mordia 1917 141
156. Fister Aizic 1923 393
157. Finchelstein Lazăr Herş 1924 416
158. Fisterman Şmil 1924 436
159. Faibovici Hascal 1926 517
160. Fălcianu Solomon 1927 568
161. Frişof Max 1929 661
162. Froim Hună Rivin 1929 648
163. Fişman Moise 1929 666
164. Faibiş H. Ilie 1931 782
165. Fisterman Leiba 1931 783
166. Froim strul 1933 884
167. Faerştein Virgil 1934 918
168. Friedman Max 1934 920
169. Fişer Şaie 1934 922
170. Farcaş Adolf 1934 923
171. Fişer Şloim 1935 981
172. Fisterman Aron 1935 1003
173. Faibiş M.Rubin 1935 1008
174. Froimovici Carol 1937 1103
175. Froim Beniamin 1937 1109
176. Freidman Şmaer 1938 1140
177. Finchlştein Şmil 1938 1148
178. Fişel Carol 1938 1150
179. Froimovici Simon 1939 1191
180. Faibiş Lazan 1940 1225
181. Fişman Moise Iţic 1941 1277
182. Frenk Iţic Leib 1942 1314
183. Feraru Peisich 1942 1315
184. Froim David 1942 1316
185. Fişman Moise Ilie 1942 1350
186. Finchelştein A. Idel 1943 1442
187. Fridman Alex Şully 1943 1429
188. Fischer Jozel 1944 1472
189. Feraru Rufulea 1944 1490
190. Failand Iţic 1945 1563
191. Faibiş Beniamin 1945 1564
192. Glicman M. David 1914 14
193. Goldştein Strul 1914 22
194. Goldemberg Avram 1915 59
195. Goldştein Moise 1915 63
196. Goldştein Nistor 1917 133
197. Goldştein Avram 1919 219
198. Grisaru Iancu 1920 274
199. Grimberg Soil 1920 280
200. Goldemberg Iosif 1921 314
201. Gohman David 1923 398
202. Grosu Şmerl 1925 464
203. Glicman M.Leib 1926 515
204. Goldemberg Bercu 1926 528
205. Goldemberg Simon 1927 577
206. Goldştein Meer 1928 613
207. Gotleib Moise 1928 618
208. Goigberg Leib 1928 629
209. Goldştein Aron Moise 1929 651
210. Goldemberg Froim 1929 655
211. Grimberg Simon 1930 715
212. Groper A. Herşescu 1930 734
213. Goldştein Bercu 1931 770
214. Guberman Moise 1931 771
215. Gheisman A. Hrişescu 1932 827
216. Grimberg Mendel 1932 838
217. Goldştein Iancu 1932 840
218. Groper A.Herşescu 1932 847
219. Glicman Moise Leiba 1933 879
220. Goiman Ioana 1934 931
221. Garfenchel Licher 1934 954
222. Goldştein Şaie 1935 980
223. Goldemberg Şmeer 1936 1039
224. Ghetler Moses 1936 1040
225. Goldştein Benţiem 1937 1110
226. Gropper Ioina 1938 1147
227. Grimberg A. Şmerl 1938 1157
228. Goldştein Avram 1939 1184
229. Goldemberg Leon 1939 1193
230. Goldemberg Aron 1940 1213
231. Goldştein Latieş 1940 1219
232. Gherman Ţailic 1941 1281
233. Galer Lică 1942 1317
234. Glicman Strul 1942 1318
235. Grimberg Moise Ghetrel 1942 1319
236. Goldemberg Şmil 1942 1320
237. Goldştein Avram 1942 1345
238. Grimberg Herşescu 1943 1390
239. Gusman Iancu Aizic 1943 1411
240. Garabagiu Ghers 1943 1412
241. Glicman Moise 1943 1423
242. Goldemebrg Mendel 1936 898
243. Glicman Avram 1944 1475
244. Heit Aron 1913 5
245. Haimovici Haim 1914 25
246. Herşcovici Bercu 1917 146
247. Haimovici Peretz 1919 218
248. Heit Haim 1919 221
249. Huberman Herşescu 1919 225
250. Haim Iancu 1919 227
251. Horenştein Hendel 1920 269
252. Helingher David 1920 271
253. Herşcovici Herman 1920 272
254. Haimovici Mendel 1921 309
255. Huberman Iosif 1923 381
256. Herşcovici Haim 1924 420
257. Herşcovici Leiba 1924 441
258. Hahancovici Boris 1925 462
259. Harabagiu Motaş 1925 484
260. Hahamu Litman 1927 550
261. Herşcovici Aron Hună 1927 560
262. Haimovici Martin 1927 567
263. Haimovici Moise Haim 1927 589
264. Hahanu Strul 1929 663
265. Herşcovici Chiva 1929 673
266. Herşcovici Samoil 1932 817
267. Huberman Şaim 1933 883
268. Herşcovici Strul Iosub 1933 892
269. Haimovici Itel 1933 896
270. Herşcovici Zeilic 1935 988
271. Herşcovici Iancu Sulim 1936 1044
272. Haim zis Solomon David 1936 1052
273. Herşcovici Strul 1937 1099
274. Herşcovici Moritz 1938 1141
275. Haimovici Haim 1938 1154
276. Herşcovici Haim 1938 1159
277. Helfman David 1940 1215
278. Herşcovici Moisă 1940 1228
279. Haim Solomon Bernard 1940 1229
280. Heller Abraham 1941 1255
281. Herşcovici Moise Ilie 1941 1256
282. Harabagiu Haim 1941 1257
283. Henic David 1941 1258
284. Herşcovici Ţalic 1942 1321
285. Haimovici Moisă 1942 1346
286. Heler Samoil 1943 1391
287. Herşcovici Herşescu 1944 1476
288. Haimovici Beniamin 1944 1477
289. Hascalovici Buium 1944 1479
290. Herşcovici Copel 1944 1480
291. Hanich Iţic 1945 1566
292. Herşcovici David 1945 1567
293. Halfman Avram 1945 1569
294. Herşescu Şaraga Simon 1945 1570
295. Iţic L. Lupu 1914 36
296. Iţicovici Marcu 1914 39
297. Iţic Meer 1915 75
298. Iancu Moise 1917 131
299. Iţic Iancu 1917 149
300. Iţic Ber Avram 1919 196
301. Iosub Fronea 1919 207
302. Iosif Leiba Iosif 1919 233
303. Iţicovici Şulim 1920 265
304. Iţicovici Solomon 1921 307
305. Iosifzohn Iaghe 1923 389
306. Iuclea Avram Iţic 1923 396
307. Iosupsphn Iosup 1925 479
308. Iţicovici Iosif 1927 573
309. Iţicovici Iasub 1927 580
310. Iosup Şmil 1927 588
311. Iancu Ismail 1928 616
312. Iancu Ber sin Fighel 1928 625
313. Iosub L. Moise 1931 761
314. Iosub Ilie 1931 776
315. Iţic Leiba Iţic 1931 793
316. Iosupovici Herşcu 1933 895
317. Iţicovici D. Iţic 1934 925
318. Iancovici Iancu 1934 945
319. Imberg Herşescu 1934 948
320. Iosub Moise 1935 998
321. Ilie Sin Bercu Burăch 1935 1000
322. Ilie Şmil 1936 1004
323. Iancu Ghitman 1938 1138
324. Istric Herman 1940 1207
325. Iosipovici Şmil 1941 1265
326. Imberg Solomon 1941 1202
327. Iosupovici Strul Meer 1942 1322
328. Iţicovici Marcel 1944 1481
329. Iţicovici Nelu 1945 1572
330. Iancu Isidor 1945 1573
331. Klein Haim 1914 26
332. Kalman Ianchel 1926 526
333. Kirşenbaum Aron 1937 1108
334. Klein Siegfried 1939 1186
335. Leiba Sin Iţic 1913 4
336. Leiba Haim 1914 29
337. Lemerg Avram 1915 58
338. Leizerovici Zalman 1915 69
339. Leiba Zisu 1916 105
340. Leib Strul 1916 111
341. Lazarovici Moise 1917 134
342. Leizer Sima 1917 148
343. Leibovici Iosup 1918 167
344. Leibel David Herş 1918 169
345. Leib Hascal 1930 281
346. Lerer Osias 1923 374
347. Leizerovici Aron 1923 379
348. Leibovici Ilie 1923 383
349. Leiba Herşcu 1924 428
350. Leiba Pincu 1925 482
351. Leiba Iosif 1926 534
352. Leizerovici Moise 1926 538
353. Lobel Moritz 1927 572
354. Leiba A. Zeilic 1927 581
355. Lemberg Iancu 1929 662
356. Leibovici M. Marcu 1930 708
357. Leibovici Iosub 1930 712
358. Leibovici Moise Iancu 1930 722
359. Lazarovici Solomon 1931 762
360. Lupu Ilie 1931 781
361. Leibovici Sami 1932 829
362. Levi Avram Herman 1935 993
363. Leibovici Zalman 1935 999
364. Leibovici Şmil 1936 1038
365. Lupu Şloim 1936 1046
366. Leibovici Hună 1936 1055
367. Leibovici Ilie 1937 1085
368. Leibovici Leiba Mendel 1937 1090
369. Leibovici Ilie Leiba 1937 1093
370. Limberg Şloim 1937 1094
371. Lupu Şmil 1937 1095
372. Leibovici David 1937 1100
373. Leibovici Simon 1939 1187
374. Leibovici Favel 1941 1259
375. Leibovici Butnaru Strul 1941 1266
376. Leizerovici Haim 1941 1278
377. Levensohn Marcel 1943 1428
378. Leiba David 1944 1484
379. Leizerovici Lipa Haim 1944 1485
380. Lander Moise 1944 1486
381. Leibovici Herman 1945 1588
382. Melecsohn Moisă 1914 13
383. Mandrahovici Max 1916 89
384. Moisă David 1916 91
385. Moscovici Marcu 1916 104
386. Meer Gherşin Lethman 1918 172
387. Melichsohn Avram 1918 173
388. Menke Carol 1919 203
389. Mihal Şmil 1919 206
390. Meer Haim 1921 305
391. Mendel Moisă 1922 339
392. Merar Beniamin 1922 356
393. Marcovici Adolf 1923 338
394. Moscovici Iţic 1924 422
395. Marinov Marcu 1924 423
396. Marovici Meer 1925 466
397. Moisă Haim Leiba 1925 477
398. Moisă Marcu 1925 487
399. Moisă David Herşcu 1926 533
400. Melichsohn Mihail 1929 650
401. Modler Moisă Iosif 1929 681
402. Mihailovici Haim Val 1930 709
403. Meraru Faibiş 1930 731
404. Milştein Şmil 1929 643
405. Matieş Herşcu 1930 732
406. Matieş Herşcu 1930 735
407. Marcovici Iancu 1931 768
408. Marcovici Şmil Leib 1931 777
409. Moisă David 1932 828
410. Mihalovici Mendel 1932 833
411. Manas Marcu 1933 897
412. Moisă Natan 1935 985
413. Marcovici D. Leiba 1935 1001
414. Moisă Haim 1935 1005
415. Moscovici Şeiman Ceauşu 1935 1007
416. Melichsohn Isidor 1937 1091
417. Marcovici Simon Ceauşu 1937 1111
418. Marcovici Pincu 1938 1144
419. Marcovici Marcu 1938 1149
420. Marcovici Ionel 1940 1221
421. Mintzer Haim 1941 1260
422. Mosiă David 1941 1276
423. Mendel Şmil 1942 1375
424. Marcu Carol 1942 1326
425. Moisă Iancu 1942 1341
426. Măcărescu Nuhăm 1942 1347
427. Moise Mendel 1942 1348
428. Marcovici Manoil 1943 1393
429. Menaş Şaer 1941 1286
430. Nachman Grodman 1917 127
431. Nuta David 1917 143
432. Nahancovici Psahi 1919 211
433. Nahim Iosub 1920 267
434. Nahim David Leib 1928 612
435. Nachim Şimlia 1929 693
436. Nusem Leiba 1930 718
437. Natanshon Şendel 1933 880
438. Nuhăm Moise 1934 936
439. Nachim Leiba 1940 1208
440. Nuhăm Ghidale 1941 1261
441. Nuhăm Şmil Herş 1943 1394
442. Nachim Aron 1943 1395
443. Nuham Saie Gherşin 1944 1487
444. Nisel Şmil 1944 1488
445. Nuhamovici Powel 1945 1575
446. Oviei Mendel Ştrul 1923 378
447. Paranschi Zeilic 1920 257
448. Pincu Ioină 1930 730
449. Polak Ilie 1932 825
450. Peritz Lupu 1934 939
451. Peritz Bernard 1936 1401
452. Polak Sami 1937 1113
453. Pincu Beniamin 1942 1349
454. Portuşi Leib 1926 542
455. Rabinovici Ilie 1915 53
456. Roşu Avram Iancu 1919 197
457. Rachbuch Lupu Meer 1919 199
458. Rabinovici Ioină 1919 230
459. Reidler Şmil 1920 262
460. Rivin Ilie 1920 263
461. Rubinştein Moses 1920 278
462. Rachbuch Şmil 1921 308
463. Rabinovici Luzăr 1921 354
464. Rabinovici Moisă 1923 385
465. Rachbuch Samuel 1923 387
466. Redler Nachman Veloi 1924 419
467. Rachbuch Meer 1925 458
468. Rachbuch Moisă 1926 512
469. Rachbuch Moisă 1926 514
470. Rachbuch Şulim 1926 519
471. Rachbuch Iancu 1926 595
472. Raiter Leizer 1926 527
473. Rachbuch Leon 1927 569
474. Rosner Zalman Leiba 1928 622
475. Roşu Bercu 1933 873
476. Rosemberg Ilie 1934 946
477. Rivin Marcu 1934 947
478. Rivin Şmil 1937 1083
479. Rosen Avram 1937 1101
480. Rosenbaum Lazăr 1939 1185
481. Rachbuch Avram 1940 1222
482. Rachbuch Bercu 1942 1327
483. Reichstein Bercu Zalman 1942 1328
484. Rabinovici Moise Avram 1942 1329
485. Rachbuch Solomon 1942 1342
486. Rohman Iosif 1942 1399
487. Rubinstein Pincu 1943 1400
488. Rivin Moisă 1943 1424
489. Roth Mendel 1919 235
490. Rosen Samuel 1944 1491
491. Rachbuch Rubin 1945 1577
492. Steinberg Natan 1913 1
493. Strumer Moisă 1913 6
494. Şulim Ioil Meer 1913 8
495. Şmil Motas 1914 16
496. Segal Ghidale 1914 21
497. Simon Herscu 1914 35
498. Şaraga Strul 1915 66
499. Segal Herşcu 1915 70
500. Sigler Berman 1916 95
501. Şmilovici Iosup 1916 102
502. Ştirbu Bercu 1917 144
503. Stoleru Iţic Aizic 1917 145
504. Saim Naftule Hertz 1917 150
505. Solomonovici Strul 1918 174
506. Stoleru Haim Bercu 1918 181
507. Steinberg Gitilib 1918 183
508. Saim Şmil Şaim 1918 198
509. Şefaru Haim 1919 200
510. Segal Isat 1919 212
511. Ştirbu Iancu 1919 216
512. Şneer Haim Meer 1919 220
513. Solomon Simon 1919 231
514. Singher Copel 1920 254
515. Şor Jean 1920 255
516. Şilman Manase 1921 304
517. Şarf Samuel 1921 310
518. Segal Mendel 1921 312
519. Schusingher Iosub 1922 344
520. Ştirbu Mutu Leiba 1923 391
521. Solomon Leiba 1924 421
522. Strul Ţalic 1924 430
523. Simfeld Meer 1925 461
524. Şaim David 1925 488
525. Solomonovici A. Moisă 1927 571
526. Schwartz Smerl 1928 610
527. Schwartz Leiba 1928 611
528. Segal Avram 1928 615
529. Şmil Leizer Ioină 1928 621
530. Segal Lazăr 1928 623
531. Super Strul 1928 634
532. Schwartz Gherşin 1929 654
533. Suliţeanu Leizer 1929 657
534. Şoil Marcu 1929 682
535. Şapira Levi Iancu Bernard 1930 706
536. Şapira Levi Isak 1930 710
537. Şaim Şulim 1930 726
538. Solom Ţalic 1930 736
539. Şfartz Iţic 1931 757
540. Segal Strul 1931 764
541. Singher Iohan 1931 790
542. Strahman N. David 1932 822
543. Şapira Ştrul Rivin 1932 826
544. Soltanovici Benfamin 1932 830
545. Steimberg Moritz 1932 848
546. Şapira Emil 1933 865
547. Schwartz Isak 1933 872
548. Solomon David 1934 917
549. Şaim I. Herşcu 1934 543
550. Şapira Israel Leib 1934 952
551. Solomonovici Gherşin 1935 992
552. Solomon Leizer 1935 997
553. Solomon Ilie Peritz 1938 1143
554. Şneer Iancu 1938 1145
555. Solomon zis Haim Mendel 1940 1209
556. Şaraga Hendel 1940 1214
557. Şapira Alexandru 1940 1227
558. Şneer Iancu 1941 1267
559. Sfuleanu Adolf 1941 1260
560. Şulim Iancu Perchs 1941 1283
561. Şmil Haim 1942 1331
562. Scorţaru Iancu Leiba 1942 1335
563. Solomon Simon 1942 1336
564. Steinberg Jan Calude Gordon 1942 1337
565. Solomon Elichi 1943 1403
566. Schwartz Samuel David 1943 1404
567. Şapira Moisă 1943 1413
568. Şneer Meer 1943 1426
569. Simon Ioină 1941 1287
570. Şloim Friderich 1941 1288
571. Simion Lupu 1944 1492
572. Scorţaru Nuhăm Haim 1944 1493
573. Sigler Isak 1944 1494
574. Şaraga Filip 1944 1495
575. Steimberg Lazăr 1944 1497
576. Scorţaru Meer 1945 1579
577. Suliţanu Iancu 1945 1580
578. Simon Iancu Meer 1945 1581
579. Scorţaru Şulim Zisu 1945 1582
580. Şmil Haim 1924 442
581. Şaim David 1915 78
582. Şfartz Iancu 1924 449
583. Schor Iosef 1919 176
584. Schwartz Aron 1927 574
585. Schwartz Israel 1929 664
586. Schwartz Ezrael 1932 836
587. Schwartz M. Isak 1934 924
588. Schwartz Hercules 1937 1080
589. Schwartz Leon 1943 1402
590. Tocilaru Lipa 1914 20
591. Tocilaru Iţic 1916 96
592. Tinichigiu Haim 1917 130
593. Talmaschi Avram 1923 385
594. Ţukel Moisă 1925 469
595. Terdiman Marcu 1927 579
596. Ţincher Bercu 1927 583
597. Ţudic Marcu 1934 929
598. Taiboş Marcu 1934 953
599. Ţucherman Arnold 1937 1082
600. Vaisemberg Haim 1917 146
601. Vexler Eizic 1919 232
602. Vexler Copel 1920 256
603. Volberg Şmil 1920 282
604. Veimberg Iosub Meer 1924 417
605. Valt Şaia 1928 614
606. Valt Şaiea 1929 678
607. Valt Michel 1932 834
608. Veber Nusem 1936 1057
609. Veiderman Leizer 1941 1975
610. Veinderman Moise Meer 1943 1407
611. Veisman Marcus 1943 1410
612. Vexler Alfred 1945 1583
613. Weimberg Iosup 1941 1262
614. Weis Mote 1943 1406
615. Zeilig Şmil 1914 27
616. Zilberstein Moise 1917 139
617. Zisman Iţic (Ilie) 1919 222
618. Zilberman Leiba 1920 275
619. Zilberman Haim 1922 306
620. Zeilic Moisă 1923 377
621. Zelicman Moisă 1923 399
622. Zambilevici Şmil Leiba 1924 434
623. Zilberman Simon 1925 459
624. Zelicman Moisă 1925 476
625. Zeilic Leiba 1927 576
626. Zingher Herş 1928 620
627. Zilberman Avram 1928 627
628. Zilberfaie Nahman 1929 676
629. Zilberfaig Buium 1932 842
630. Zambilovici Strul 1934 919
631. Zilberman Moise 1934 934
632. Zambilovici Moisă 1936 1033
633. Zingher Nicol 1937 1112
634. Zambilovici Moisă 1938 1142
635. Zelichsohn Herman 1939 1188
636. Zilberman Gherş 1940 1226
637. Zeiţev Iosuber 1941 1263
638. Zilberman Gheţel 1942 1359
639. Zeilic Isak 1943 1430
640. Zugrav Ihil Iosub 1943 1586
641. Zilberstein Meer 1943 1787

Documentul 72

Nr. 76696

La 19.XII.1941

CERCUL DE RECRUTARE BIHOR

Către

Chestura Poliţiei Orhei

Am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să se cerceteze Bir. Populaţiei, pe teritoriul oraşului precum şi La comunitate evreiască din localitate pentru găsirea, prinderea şi trimiterea sub excortă la acest cerc pe nesupuşi la chemare:

Nr. 

Crt.

Numele şi pronumele ctg Matr. Numele Părinţilor Domiciliul din cadrul cercului
1. Rosemblau Ştefan 1941 106 Samuil Serena Brînduzei 36 Arad
2. Kramer Ernest 587 Izidor Berta Amurgului 11 Bucur.
3. Fichcher Alexandru 1265 Ernest Reghina Tinca Jud. Bihor
4. Drumberger Eugen 1267 Iosif Cecilia Tinca ” ”
5. Schreir Francisc 1292 Adolf Ghizela Tinca ” ”
6. Fenyaşi Vasile 2444 Varton Rezi Brumărel 5 Arad
7. Korpf Tiberiu 2598 Fartin Margareta Cogălniceanu 8 c 2 Bucureşti
8. Sindenfeld Iosif 3280 Micşa Elisabeta T.Ionescu 8, Braşov
9. Friedman Aron 4634 Moise Molvina Sâmbăta Bihor
10. Silberştein Vasile 5626 Mauriţ Elena Beiuş ”
11. Klein Vasile 5637 Emil Rozalia ” ”

Comandantul Cercului de Recrutare Bihor

L.Ş. (semnătura)

Şeful Bir. Recrutare

Căpitan   Bolintineanu (semnătura)

– VA URMA –

Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.

Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Articole, Documente. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s