ALEXANDRU MORARU ADEVRUL DESPRE MARESAL

 

În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei

Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

– Partea a 19-a  –

 

1942

 

Documentul 92

Biroul Cenzurei Militare

Tabel

De personalul cenzurei aflat prezent la data de 15/4-1942

Nr.

Numele şi Pronumele

Ocupaţia

Serviciul

Membrii familiei

1. Caponi Anton

Şef. Bir.

3

2. Constantinescu C.

Cenzor

5

3. Terescencu Nicolae

4

4. Deliu Efrem

/

5. Pascaru Ion

3

6. Bobeica V.

3

7. Pleşca Vasile

1

8. Labaevschi Mihai

/

9. Codreanu Serg.

1

10. Socoliuc A.

3

11. Munteanu Maria

2

12. Filatov Eugeniu

2

13. Motelica Ş. Galina

/

14. Terţiu Maria

2

15. Zupu Natlia

/

Şeful Bir. Cemz. Milit.

Adm. Cpt. A. Caponi (semnătura)

* * *

 

Documentul 93

ROMÂNIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AL COMUNICAŢIILOR

SECŢIUNEA GENERALĂ A POŞTELOR, TELEGRAFELOR ŞI TELEFOANELOR

Direcţia Poştală, Serv. E.1

Domnului Prefect al judeţului Lăpuşna

Chişinău

Legaţiunea Elveţiei din Bucureşti ne-a reclamat prin Ministerul Afacerilor Străine că două scrisori recomandate N. 1645 şi 1863, prezentate la Chişinău au fost cenzurate contrariu dispoziţiunilor categorice prin care s-a interzis cenzurarea oricărei trimiteri poştale şi telegrafice aparţinând Corpului Diplomatic, adică Ambasadelor, Legaţiilor, Consulatelor şi Vice Consulatelor.

Cercetând aceste plicuri pe care vi le trimitem anexate la prezenta se constată, că această abatere a fost săvârşită la Cenzura Chişinău de către Cenzorul N.7.

Vă rugăm să binevoiţi a identifica acest cenzor şi a dispune imediat înlocuirea lui, comunicându-ne numele şi măsurile luate pentru a le aduce la cunoştinţă Ministerului Afacerilor Străine.

DIRECTOR GENERAL,

COLONEL Gh. Teodorescu

(semnătura)

Director,

C. Ştefănescu

(semnătura)

* * *

 

Documentul 94

ROMÂNIA

GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA

DIRECTORATUL AFACERILOR ADMINISTRATIVE

SERVICIUL Administraţiei Generale

Către

PREFECTURA JUDEŢULUI LĂPUŞNA

Nr. 12393 din 30 aprilie 1942

La raportul Dvs. Nr. 3420/1942, avem onoare a vă face cunoscut că cenzurarea corespondenţelor poştale, în întreaga Provincie, se execută de Prefecturi în colaborare cu Garnizoanele respective.

În Chişinău cenzura se execută de Comendamentul Corpului 3 Armată.

Din informaţiunile date de Biroul 2 al C.3 A. Rezultă că adresa                 Nr. 28796/1942 a Direcţiunii Generale a Poştelor, despre care se vorbeşte în ordinul nostru Nr. 10967 din 11 Aprilie a.c., s-a primit la acel Boriu şi s-a luat cunoştinţă de conţinutul său.

DIRECTOR,

L.Ş. Gh. Gociman

(semnătura)

Şeful Serviciului

V. Stoian

(semnătura)

* * *

Documentul 95

ROMÂNIA

GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA

DIRECTORATUL AFACERILOR ADMINISTRATIVE

SERVICIUL Administraţiei Generale

DOMNULUI PREFECT AL JUDEŢULUI LĂPUŞNA

Nr.10967 din 11 Aprilie 1942

Direcţiunea Generală a Poştelor ne face cunoscut, prin adresa Nr. 28796/ 1942, că de la instituirea cenzurei s-a dispus că trimiterile poştale şi telegramele adresate Corpului Diplomatic, adică Ambasadelor, Legaţiilor, Consulatelor şi Viceconsulatelor, nu trebuiesc supuse cenzurei, întrucât sunt scutite de cenzurare.

Asupra acestei măsuri s-a atras atenţiunea oficiilor P.T.T. în repetate rânduri, iar după cucerirea Basarabiei toate dispoziţiunile de cenzură au fost comunicate şi oficiilor din această Provincie, pentru a se conforma întocmai.

În ziua de 24 Martie a.c., Domnul Prim Ministru Mihai Antonescu a atras atenţiunea Direcţiunii Generale a Poştelor că primeşte plângeri din partea Legaţiilor că la unele oficii încă se mai cenzurează corespondenţa diplomatică şi că majoritatea acestei corepsondneţe cenzurate este din Basarabia.

Pentru înlăturarea acestor nereguli, Direcţiunea Generală P.T.T. a dat imediat ordinul circular telegrafic Nr. 153 Cabinet, pentru ca diriginţii de oficii să-l comunice biuroruilor de cenzură respective, spre a se lua măsurile cuvenite de supraveghere.

Întrucât biurourile de cenzură sunt puse sub controlul Dvs. direct, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a exercita un control cât mai riguros asupra modului cum se cenzurează corespondenţa, spre a nu se mai cenzura trimiterele poştale adresate Corpului Diplomatic, întrucît asemenea nereguli provoacă nemulţumiri şi neajunsuri autorităţilor noastre superioare.

L.Ş. Director

R. Ch. Christea

(semnătura)

Şeful Serviciului

V. Stoian

(semnătura)

Comunicat:

Tuturor Prefecturilor

* * *

Documentul 96

Onor

Ziarelor Basarabia şi Universul

Loco.

            Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a publica în cel mai apropiat număr al ziarului Dvs. că în cadrul activităţii Consiliului de Patronaj şi al operelor sociale Judeţean Lăpuşna, pentru „Ajutorul de Iarnă”, la coloctele din 6 şi 7 Decembrie    (şi 19 Decembrie) 1941, s-au adunat exclusiv de la populaţia rurală din judeţ sumele, productele şi efectele prevăzute în alăturata situaţie.

Aceste contribuţiuni au fost cu totul binevole, fapt din care tragem concluzia că populaţia judeţului nostru este pe deplin convinsă de imperativul zilelor ce trăim.

Consiliul de Patronaj şi al Operelor Sociale aduce pe această cale cele mai călduroase mulţumiri tuturor donatorilor din Judeţul Lăpuşna, Chişinău, dat obolul cât de modest, în bani, producte, efecte, etc., cât şi tuturor autorităţilor care s-au străduit pentru obţinerea unor rezultate atât de frumoase care le face cinste.

Ajutoarele s-au distribuit după criteriile următoare:

1. Familiilor decedaţilor în război, invalizilor, celor în suferinţă prin mobilizarea susţinătorilor şi familiilor nevoiaşe cu copii mulţi.

2. În al doilea rând s-au atribuit alimente suficiente la cantinele şcolare, pentru buna lor funcţionare până la sfârşitul anului şcolar.

3. Banii s-au întrebuinţat de comitetele locale care au luat fiinţă în toate cele 80 de comune rurale din judeţ, în proporţie de 90%, iar restul s-a vărsat la C.E.C. la dispoziţia oficiului ajutorului de iarnă din Bucureşti.

Prefect

Şeful Biroului Ad-tiv al

Consiliului de Patronaj

– VA URMA –

Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.

Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s