ALEXANDRU MORARU: ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL(DOCUMENTE DE ARHIVĂ)

În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE DE ARHIVĂ )
– Partea a 32-a –

1943
Documentul 143
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI
Direcţia Sănătăţii
N.506323 Data 11.II.1943
Ref. la: medici evrei
CĂTRE
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.
BUCUREŞTI
Avem onoare a vă înainta anexat tabele de medicii evrei prezentaţi şi nerepartizaţi trimişi de Marele Stat Major cu N.197688 din 18 Ianuarie 1943.
Vă rugăm să binevoiţi a dispune înaintarea acestor tabele Marelui Stat Major.
Totodată vă facem cunoscut că în afara tabelului s-au prezentat medicii evrei: A.Hanei Aurel, Tedler Avram şi Spaniel Solomon.

L.Ş. GUVERNATOR, (semnătura)
DIRECTOR
Dr. Petre Nicolescu (semnătura)
2 anexe

* * *

Documentul 144

TABEL
De
Medicii evrei repartizaţi Seria III-a la Guvernământul Transnistriei-
Direcţia Sănătăţii

Nr.
Crt. Numele şi
Pronumele Specialita-
tea Data prezentării Cercul de unde vine Localitatea unde a fost repartizat
1. Abramovici Elias Mamoş 30.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Dubosari
2. Abel Elemer Stomatolog 26.I.943 Bucureşti Spit.Iaşinova-Golta
3. Aronovici Jan Interne 25.I.943 Iaşi Jud.Jugastru.Serv.San.
4. Aizicovici Hună Interne 25.I.943 Iaşi Serv.San.Berezovca
5. Adler Ervin Oculist 27.I.943 Cernăuţi Spit.jud.Dubosari
6. A.Hanei Aurel Interne 26.I.943 Bucureşti Grigoriopol-Dubosari
7. Braum Marcel Venerice 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Râbniţa
8. Braunştein leopold Interne 28.I.943 Bucureşti Spit.jud.Tiraspol
9. Berenştein Marcu Interne 21.I.943 Bacău Serv.Sanit.Berezovca
10. Blanck Volf Mamoş 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Dubosari
11. Baruch Felix Bact. 22.I.943 Timişoara Serv.Sanit.jud.Golta
12. Blumenfeld Iacob Laborator 25.I.943 Iaşi Serv.Sanit.Jugastru
13. Bremer Leopold Venerice 27.I.943 Cernăuţi Serv.Sanit.Oceacov
14. Chivici Mişu Venerice 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Dubosari
15. Croitorul Herşcu Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Berezovca
16. Componetz Willy Bact. 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Tulcin
17. Cunicer Iosif Stomatolog 26.I.943 Bucureşti Spit.Slobozia-Tiraspol
18. Cohen Natan Interne 26.I.943 Bucureşti Spit. Nr.1.jud.Blata
19. Czukerman Armin Stomatolog 25.I.943 Arad Serv.Sanit.jud.Golta
20. Dulbergher Raul interne 26.I.943 Bucureşti Lgr.Priz.Nr.5.Tiraspol
21. Drucher Maier Interne 27.I.943 Cernăuţi Serv.Sanit.jud.Oceacov
22. Elgenberg Ancel Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Grosulova-Tiraspol
23. Ellenbogen Heinrich Venerice 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Tiraspol
24. Elias Ion Interne 26.I.943 Bucureşti Ghettoul Tiraspol
25. Eiznştein Iţic G.Urinare 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Tulcin
26. Faisinberg Natan Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Tiraspol
27. Goldştein Iosif Interne 27.I.943 Cernăuţi Serv.Sanit.jud.Oceacov
28. Goldştein Natan Stomatolog 26.I.943 Bucureşti Spit.Smerinca-Moghilău
29. Horovitz Gherson Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.jud.Balta
30. Herşovitz Moriţ interne 26.I.943 bucureşti Serv.Sanit,jud,Balta
31. Holodenschi Ignat Radiolog 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Râbniţa
32. Hernis Solomon Venerice 26.I.943 Bucureşti Ghettoul Balta
33. Herşcovici Moise Copii 26.I.943 Bucureşti Spit.Grosulova-Tiraspol
34. Haufrech Hascal interne 26.I.943 Bucureşti Ghettoul Balta
35. Hondel Elemer interne 25.I.943 Arad Serv.Sanit.Jugastru
36. Herşcu Leon Interne 25.I.943 Iaşi Serv.Sanit.Jugastru
37. Herşcu Izrail H. Radiolog 25.I.943 Iaşi Spit.Civ.Tiraspol
38. Izrailovici Jose Interne 36.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.jud.Balta
39. Iacobson Leon interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.jud.Tulcin
40. Isac Benedict Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Catargi.Tiraspol
41. Iancu Bercu Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Berezovca
42. Iosefovici Egon Interne 26.I.943 Bucureşti Novo Mahnovca Tirasp.
43. Juster David Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Berezovca
44. Kerner Moises Radiolog 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Berezovca
45. Kerstenbaum Moriţ Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Jud.Berezovca
46. Knopfler Bernard Genicolog 26.I.943 Bucureşti Fabric.Pîslari Balta
47. Kleiman Zoltan Interne 22.I.943 Arad Serv.Sanit.Jugastru
48. Kun Carol Interne 25.I.943 Arad Serv.Sanit.Jugastru
49. Klein Nicolae Interne 25.I.943 Arad Lagăr.Priz.5.Tiraspol
50. Leindenbaum Carol Interne 27.I.943 Cernăuţi Serv.Sanit.Oceacov
51. Lesner Maximilian Interne 26.I.943 Bucureşti Razdelinaia Tiraspol
52. Moise Mager David Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Razdelinaia Tiraspol
53. Maurer Gherhard Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Tiraspol
54. Obler Iacob interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Iampol.Jugastru
55. Pascariu Isidor Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Balta
56. Porn Leopold Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Dubosari
57. Piram Sloim Genicolog 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Oceacov
58. Rosman Isac Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Oceacov
59. Rosenthal Rafael interne 22.I.943 Vaslui Serv.Sanit.Berezovca
60. Rosen Herman Chirurg 25.I.943 Roman Spit.Civ.Tiraspol
61. Rozenstrich Frederich ORL 27.I.943 Botoşani Spit.Smerinca Moghilău
62. Segal Jack Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Berezovca
63. Schvartz Marcel Interne 26.I.943 Bucureşti Ghettoul Tiraspol
64. Semo Beniţion Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.2 Balta
65. Solomon Iosub Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Jud.Berezovca
66. Silaghy Dezideriu Interne 25.I.943 Lugoj. Lgr.Priz.5Tiraspol
67. Steinberg Teodor interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Berşad.Balta
68. Sanft Mihail Interne 28.I.943 Bucureşti Spit.Iampol.Jugastru
69. Sillinger Armin Interne 25.I.943 Arad Serv.Sanit.Berezovca
70. Wexler Avram Interne 22.I.943 Bacău Serv.Sanit.Berezovca
71. Wrainştein Bruno Radiolog 26.I.943 Bucureşti Tomaşpol-Jugastru
72. Wainreib Bruno Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Savrani. Balta
73. Tzerner Marcel In.copii 22.I.943 Bacău Spit.cont.Berezovca
74. Solomon Leibu stomatolog 26.I.943 Bucureşti Spit.Slobozia.Tiraspol
75. Tedler Avram Genito Ur. 26.I.943 bucureşti Serv.Sanit.Tulcin
76. Spanier Solomon Interne 30.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Dubosari
77. Cohn Iancu interne 5.I.943 Bucureşti Raionul Tulcin
78. Bercovici Max Igienă 5.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Râbniţa

DIRECTOR

* * *

Documentul 145
TABEL
De
Medicii evrei Seria II-a repartizaţi Guvernământului Transnistriei
La Direcţia Sănătăţii cu adresa Nr.505517/ CBBT şi nerepartizaţi

Nr.
Crt. Numele şi
Pronumele Specialitatea
1. Alter Isac Genito-Urinare
2. Alami Aurel Internist
3. Blum Marius ”
4. Bader Iosif ”
5. Concister Bernard ORL
6. Echştein Maier Generală
7. Eskenazi David Radiolog
8. Goldştein Moriţ Laborator
9. Herdan Lionel Internist
10. Kornhanser Aldalbert ”
11. Kauffman Jakues ”
12. Lichtenberg Robert ”
13. Lupovici Zalman Stomatolog
14. Mongerstern Herman ORL
15. Schaun Herşcu Internist
16. Pistner Martin. ”
17. Steinberg Iosif ”
18. Strul Iosub ”
19. Steinberg Henri ”
20. Segal D. David ORL
21. Segal Marcu Internist
22. Wicksel Adalbert ”
23. Waldman Iosif ”
24. Talmazchi Iosif ”

DIRECTOR

* * *
Documentul 146
20 Ianuarie 1943
505517 CBBT
DOMNULE GUVERNATOR,

Avem onoare a vă înainta alăturat un tabel cu 100 medici evrei trimişi de Marele Stat Major cu adresa Nr. 197668 din 18 Ianuarie 1943, care au fost rechiziţionaţi în cadrul M.O. Nr.90 zile şi care sunt puşi la dipoziţia serviciului sanitar al Transnistriei pentru a fi repartizaţi la spitalele, dispensarele şi policlinicile din acel Guvernământ.
Medicii alcătuind seria 3-a, se vor prezenta la Odessa la 20.I.943 pentru a schimba pe medicii din seria II-a şi urmează a fi propuşi pentru înlocuire înainte de 15.IV.1943.
Rugăm să binevoiţi a dispune să se controleze prezentarea lor, comunicându-se numele celor care nu se vor prezenta.
Primiţi, vă rugăm, DOMNULE GUVERNATOR, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.

SECRETARUL CABINETULUI
Maior STELIAN IAMANDI
ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
Maior RĂDULESCU ŞTEFAN

Domniei Sale
DOMNULUI GUVERNATOR AL PROVINCIEI TRANSNISTRIA
Direcţia Personalului
Serviciul M.O.N.T.

* * *

Documentul 147
27 Ianuarie 1943
505721 CBBT
DOMNULE GUVERNATOR,

La adresa Dvs. Nr.6129 din 21 Ianuarie 1943,
Avem onoare a vă face cunoscut că Marele Stat Major cu Nr. 197668/ 1943, transmisă Guvernământului Transnistriei, Direcţia Personalului cu adresa acestui cabinet Nr.505517 din 20 Ianuarie 1943 comunică că v-a repartizat 100 medici evrei, alcătuind seria 3-a, care urmau să se prezinte la Odessa, la 20 Ianuarie 1943, pentru a schimba pe cei din seria 2-a.
Vă rugăm să binevoiţi a dispune să se controleze prezentarea lor, comunicîndu-se numele celor care nu se vor prezenta.
Primiţi, vă rugăm, DOMNULE GUVERNATOR, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.

SECRETARUL CABINETULUI
Maior STELIAN IAMANDI
ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
Maior RĂDULESCU ŞTEFAN

Domniei Sale
DOMNULUI GUVERNATOR AL PROVINCIEI TRANSNISTRIA
Direcţia Personalului
Serviciul M.O.N.T.

* * *

Documentul 148
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
Biroul 6 Farmaceutic
Nr. 102480 din 22 Iunie 1943

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
Către
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cab. BBT Secţia M.Bir.2
La Nr. 509.248/943

Am onoare a aduce la cunoştinţa Dvs. că farm. evreu Şoimulescu Mircea a fost trimis în Transnistria, disciplinar, pentru rea voinţă în serviciu şi neexecutare de ordin, fără a se preciza termenul.
Pentru absolvirea numitului de pedeapsă, vă rugăm să binevoiţi a dispune că Direcţia Medicală a Guvernământului să aprecieze asupra activităţii şi conduitei numitului.

L.Ş. ŞEFUL SECŢIEI I,
COLONEL
E.Borcrescu (semnătura)

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s