ALEXANDRU MORARU: ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL (DOCUMENTE DE ARHIVĂ)

În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE DE ARHIVĂ )

– Partea a 33-a –

1943
Documentul 154
ROMÂNIA
BASARABIA
JUDEŢUL TIGHINA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
Serviciul Ad-tiv
Nr.3222
1943 Luna Iunie Ziua 2
Priveşte:
Reconstrucţia bisericei
Din com. Varniţa
Către
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Directoratul Învăţământului şi Cultelor
CHIŞINĂU
Motivat de raportul Protopopiei plăşii Tighina Nr. 1261/1943, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a acorda toată solicitudinea lucrării de reconstrucţie a bisericei din com. Varniţa, distrusă de bombardamentul sovietic în vara anului 1941, deoarece satul Varniţa, situat pe malul Nistrului, la 3 km depărtare de Tighina şi supus tuturor influenţelor răuvoitoare a criminalei propagande bolşevice, are astăzi mai mult ca oricând e nevoie de biserică, pentru îndrumarea enoriaşilor pe calea dreptei credinţe.
Totodată raportăm că, străduinţele şi activitatea meritorie desfăşurată de preotul-paroh pentu executarea lucrărilor de reconstrucţie cu fondurile ce i s-au pus la dispoziţie din contul exerciţiului expirat, merită toată solicitudinea, temrinarea lucrării începute fiind de primă urgenţă.

PRIM-PRETOR,
G. Radoveanu (semnătura)

* * *

Documentul 155
Tablou
Eroilor din plasa Tighina

Nr. Numele şi
Pronumele Localitatea de unde este Locul unde a căzut Data cînd a căzut
1. Maior Tulbure Emanoil Bucureşti Sculeni jud.Bălţi Iulie 1941
2. Serg. Crăciun Vasile Bulboaca Odessa 20/VIII-1941
3. Sold. Borghiu Vasile Idem Idem 24/II-1941
4. Cap. Caragaceanu Grigore Chireaerţi Cotul Donului 23/XI-1942
5. Cebotarencu Andrei Chiţcani necunoscut 13/X-1942
6. Comerzan Tudor Cobusca-Veche Cotul Donului 20/XI-1942
7. Serg. Soare N. Gheorghe necunoscută Delacheu 2/VIII-1941
8. Serg. Apetroaiei Ion Presacăni Pădurea Gîrbovăţ 6/VIII-1941
9. Sold. Dragan Toma necunoscută Idem Idem
10. Lit. Cojocaru Arsene Gura Bâcului La Cuban 16/II-1943
11. Serg. T.R.Erdeş Victor Hagimus Alexandrova 1/IX-1941
12. Melente Ion I.G.Duca Friedenstal 1/IX-1941
13. Lt. Plămădeală Vicol Prigăceni Odessa 13/VIII-1941
14. Plămădeală Afanasie Idem necunoscut 6/II-1942
15. Cpt. Surdu Nicolae Şerplus Dalnie August 1941
16. Sold. Beschieru Simion Todireşti Valea Sărată –C.Albă 24/VII-1941
17. Sold.Nigai Petre Idem Moghilev-Ucraina 4/II-1942
18. Sold. Necşulescu Florea necunoscut Varniţa Iulie 1941
19. Sold. Calugaru Simion Idem Idem Idem
20. Sold. Roman Gheorghe Idem Idem Idem
21. Sold.Iorguleţ Ion Idem Idem Idem

Se certifică de noi prezentul tabel
Prim-Pretor,
Şeful cancelariei

* * *

Documentul 156
ROMÂNIA
PROVINCIA BASARABIA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
SERVICIUL Administrativ către Mitropolotul Basarabiei
Nr.5735 din 3 sept 1943

ÎNALT PREA SFINŢITE,
În ziua de 6 Septembrie a.c. urmează a se sfinţi localul nou de primărie din com.Pugoceni, local înălţat prin truda Moldovenilor din acea comună şi cu jertfa primarului din vremea evacuării Basarabiei, deportat de bolşevici din cauza râvnei cu care a lucrat la această aşezare de interes obştesc.
Începută în anul 1937, lucrarea a trebuie să fie abandonată la cotropirea Basarabiei de către bolşevici şi s-a continuat în anii 1941-1943.
Ajungând cu bine la sfârşitul lucrării, autorităţile şi populaţia locală au dorinţa fierbinte ca Înalt Prea Sfinţia Voastră să oficieze slujba sfinţirei acestui prea frumos local de primărie, construit în stil românesc, unic în toată Basarabia şi vă rugăm respectuos să binevoiţi a lua în considerare această dorinţă şi a onora solemnitatea cu participarea Înalt Prea Sfintei Voastre.

PRIM-PRETOR,
G. Radoveanu (semnătura)
* * *

Documentul 157
PREFECTURA JUD. TIGHINA

TABEL
De eroii din cuprinsul jud. Tighina căzuţi pe câmpul
De onoare în lupta contra bolşevismului

Nr.
Crt. Numele şi
pronumele Gradul Localitatea de unde este Locul unde a căzut Data cînd a căzut
1. Tulbure Emanoil Maior Botnăreşti Sculeni (Bălţi) Iulie 1941
2. Surdu Nicolae Cpt. Şerpeni Dalnic Aug.1941
3. Paraschivescu C-tin Cpt. Cărbuna – 1942
4. Costin Gheorghe Cpt. Căinari Dalnic 21 Sept.1942
5. Aftenie C-tin Lt. Tanatari Berezovca 24 Sept.1942
6. Nistor Constantin Lt. Tighina – –
7. Popovici Teodor Lt. Taraclia – –
8. Paraschivescu D-tru Lt. Salcuţa – –
9. Plămădeală Vicol Lt. Pugoceni Odessa 13 Aug.1942
10. Pârvu Eugen Lt. Taraclia Odessa 12 Aug.1942
11. Bărzătescu Nicolae Lt. Tvardiţa – –
12. Ion Vasile Slt. Sturzeni – –
13. Nicolae Vasile Slt. Hârtop – –
14. Nănescu Petre Slt. Cioburciu – –
15. Popescu Nicolae Slt. Balmaş Carpova 18 Aug.941
16. Stariceos Hartion Slt. Avdarma Sevastopol Sept.941
17. Iosifide C-tin Slt. Feşteliţa – –
18. Ioan T.Dumitru Slt. Feşteliţa – –
19. Stan Vasile Slt. Feşteliţa – –
20. Cojocaru Arsenie Slt. Gura-Bâcului Cuban 16 Febr.941
21. Ostap Nicolae Slt. Gârbovăţ – –
22. Popov Teodor Slt. Cârnăţeni Cotul Donului 21 Noemb.941
23. Buzila Alexandru Slt. Satu-Nou Aladir 7 Dec.942
24. Bocancea Anatolie Slt. Cimişlia Sevastopol 7 Iunie 942
25. Vlah Ion Slt. Comrat Odessa 22 Aug. 941
26. Chircan Jonvir Slt. Româneşti Cotul Donului 2 Dec. 1942
27. Cecan Leonid Serg.TR Gangura Cp.Oancea 22 Iun 941
28. Simion Vasile Serg.TR Saiţi – –
29. Erdeş Victor Serg.TR Hagimus Alexandrovca 1 Sept.941
30. Neacşu Ion Serg.TR Tighina – –
31. Tarnoveanu Gh. Serg.TR Grigoreni – –
32. Ţandroni Petre Serg.TR Gura-Bâcului – –
33. Jiteanu Ilie Serg.TR Sărăţica – –
34. Frunza Gheorghe Serg. Tighina Cotul Donului 22.XI.942
35. Crăciun Dănilă Serg. Bulboaca Odessa Aug. 941
36. Soare Gheorghe Serg. Delacheu – 2 Aug.941
37. Deliu Victor Serg. Talmaz Bahci Sarai 26 Iul.942
38. Mateevici Ştefan Serg.TR Ciufleşti Cuban 1941
39. Apan Gheorghe Serg. Curugica Stalingrad 3 Febr. 943
40. Bărbăian Ion Serg. Hârtop Moghilev 3 Aug. 1941
41. Tabacaru Ion Serg. Comrat – –
42. Caragaceanu Cap. Chircăeşti Cotul Donului 28 Noem.1942
43. Cotruc Iacob Cap. Cârnăţeni Ţiganca 18 Aug. 1941
44. Jelev Ion Cap.TR Valea-Perjii Cotul Donului Nov.1942
45. Comerzan Teodor Frunt. Cobuşca-Veche Cotul Donului 20 Nov.942
46. Melentie Ion Fr.TR TRI.Gh.Duca Friedental Sept.941
47. Motică Constantin Fr. Ialpugeni Dalnic 15 Sept.941
48. Boghiu Vasile Sold. Bulboaca odessa 24 Nov.941
49. Ciobotarenco Andrei Sold. Chiţcani – 13 Oct.942
50. Plămădeală Atanasie Sold. Pugoceni – 6 Febr.942
51. Beşchieru Simion Sold. Todireşti V.Sarată (C.Albă) 24 Iulie 941
52. Nigai Petre Sold. Todireşti Moghilev 4 Febr.1942
53. Colesnicenco Vlad. Sold. Tighina – –
54. Furtuna Andrei Sold. Tighina – –
55. Laşcu Profir Sold. Popeasca – 11 Apr. 1943
56. Leah Nicolae Sold. Taraclia Odessa 1942
57. Verceac Roman Sold. Taraclia Odessa 1942
58. Alexandru Luca Sold. Cioara-Murza Cotul Donului 1 Dec.1942
59. Moraru Constantin Sold. Emental Cp.Doina (Hotin) 1941
60. Văsluianu Grigore Sold. Baimaclia – 9 Oct.1941
61. Neculcea Vasile Sold. Ialpugeni Dalnic 15 Sept. 941
62. Negura Teodor Sold. Cimişlia Nicolaevca 26 Oct. 942
63. Negura Vasile Sold. Cecur-Menjir – –
64. Ciobanu David Sold. Gradistea Dalnic 21 Sept. 941
65. Sârbu Vasile Sold. Dezghingea Vigoda-Odessa 30 Aug.941
66. Hurmuzache Vasile Sold. Abaclia Beştimac 941
67. Chiliniciuc Teodor Sold. Abaclia Cotul Donului 20 Oct.1942
68. Grecu Ion Sold. Abaclia Sevastopol 5 Noiem. 941
69. Ciobanu Chirilă Sold. Abaclia Cimişlia 16 Iun 941
70. Capsomin Gheorghe Sold Chirsova Ucraina 941
71. Ticu Constantin Sold. Tomai Sp.Z.I.612 Thg. 26 Oct.942
72. Bergean Gheorghe Sold. Tomai Caucaz 30 Iunie 943
73. Eliţă Macarie Sold. Valea-Perjii Cotul Donului Noem.942
74. Grozdev Filip Sold. Româneşti Cotul Donului 2 Dec.1942
75. Stratu Gheorghe Sold. româneşti Cotul Donului 2 Dec.1942
76. Sorocarjă Ion Sold. Taraclia Bolşoi 20 Noem. 942

* * *

Dcoumentul 158
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI
Direcţia Muncii
Nr. 39273 din 12 aprilie 1943
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Militar B.B.T.

La adresa Dvs. Nr. 571.377/1943, cu privire la colonizarea în Transnistria a românilor de la Est de Bug, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
Propunerile noastre cu privire la organizarea planului de repatriere a populaţiei de origine etnică română de la Est de Bug, expuse şi în adresa noastră cu Nr. 25298 din 10 Martie 1943, sunt următoarele:
Pentru a face loc coloniştilor în Transnistria, prin adresa susmenţionată am propus şi propunem în primul rând evacuarea şi trecerea peste Bug a evreilor şi ţiganilor, operaţiune care necesită un acord cu Autorităţile Germane de la Est de Bug şi în al doilea rând evacuarea restului de populaţie de origine neromână din localităţile destinate colonizării în alte localităţi ale Transnistriei.
Plasarea coloniştilor să se facă nu pe Bug, cum se prevede în adresa cu Nr. 2683 din 1 Februarie 1943 a Subsecretariatului de stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului, ci pe malul stâng al Nistrului, în localităţile cu populaţie în majoritatea ucraineană, situate în regiunile cele mai fertile, în vecinătatea terenurilor ce oferă multiple posibilităţi de utilizare a braţelor de lucru şi în special în localităţile cele mai înfloritoare, care vor fi îndeaproape pregătite şi organizate pentru colonizare.
Deplasarea coloniştilor să se facă numai în mase compacte, concomitent cu deplasarea populaţiei ce se evacuează din localităţile destinate colonizării, pentru ca populaţia ce se deplasează să-şi poată continua activitatea şi pentru a se evita fricţiunile între colonişti şi evacuaţi.
Instrucţiunile ce le necesită organizarea colonizării o vom întocmi după ce vom avea răspunsul la cele propuse prin adresa noastră cu Nr. 25.298 din 10 Martie 1943 şi prin cea de faţă.
În ce priveşte refugiaţii aflători la Tiraspol şi cei ce vor mai sosi pentru triere, am dispus încă de la data de 18 Martie 1943 să fie plasaţi provizoriu şi utilizaţi la diferite munci în regiunea Tiraspol.

L.Ş. GUVERNATOR
(semnătura)
DIRECTORUL MUNCII
Dr.Gh.Balcăş (semnătura)
– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Carti, Documente, DOCUMENTE NECOMENTATE, Fotografii, Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

3 răspunsuri la ALEXANDRU MORARU: ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL (DOCUMENTE DE ARHIVĂ)

  1. Irina Movila zice:

    Buna ziua domnule profesor! ma bucur enorm ca in Moldova de azi mai avem oameni ca dvs. carora le pasa de trecutul si viitorul acestui neam. felicitari pentru activitatea dvs. Ceea ce vreau sa intreb si sper sa obtin cateva minute din timpul dvs. pretios prin raspunsul pe care il astept este de a-mi oferi cateva detalii despre documentul 157 din lucrarea Adevarul despre Maresal, unde am descoperit numele strabunicului meu soldat Ion Vasile din satul Sturzeni. De zeci de ani ne macina gandul unde a murit, ce s-a intamplat din momentul in care a iesit din casa strigand ca se duce sa apere patria. tot ce avem e o poza cu el imbracat in militar unde scrie in romana numele, contingentul din care facea parte si anul in care e facuta poza. Poate ne dati niste informatii mai detaliate sau datele dvs. de contact pentru a stabili o intalnire. Astept cu mult entuziasm un raspuns. va multumesc anticipat. Irina Manoli. e-mail movila.irina@gmail.com

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s