ALEXANDRU MORARU: BASARABIA-ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL(DOCUMENTE DE ARHIVĂ)

În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei

Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

– Partea a 39-a  –

 

1943

 

Documentul 172

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIGHINA

PRETURA PLĂŞII TIGHINA

Nr. 3230

1943 Luna Iunie Ziua 2

Către,

Primăria comunei Varniţa şi Gârbovăţ

            Conform ordinului Prefecturii jud.Tighina Nr. 3850/943, binevoiţi a lua măsuri pentru sărbătorirea zilei Eroilor în ziua de 3 Iunie, potrivit următorului program: 

1) După terminarea slujbei religioase în biserică, credincioşii împreună cu autorităţile civile şi militare, şcolile cu învăţătorii şi părinţii copiilor, în frunte cu clerul, cruci şi prapore vor porni în procesiune la troiţă de pe şoseaua Naţională Tighina-Chişinău, unde se va oficia un parastas pentru odihna sufletelor celor          4 eroi înmormântaţi la troiţă, cel mai târziu la ora 11.00. În timpul când se va cânta imnul sacru toată lumea va îngenunchia într-o atitudine de complectă reculegere şi va înceta orice activitate. La parastas vom asista şi noi.

2) După terminarea solemnităţii la troiţă, asistenţii pornesc în procesiune spre comună, unde se va oficia parastasul la mormântul eroilor înmormântaţi în cimitirul comunei, după acelaşi program.

3) Luaţi măsuri pentru colivă, flori şi coroane, care se vor aşeza pe mormintele eroilor după cuvântarea preotului.

4) Dacă vremea este rea să suprimă parastasul de la troiţă.

L.Ş.    PRIM-PRETOR,

G.Radoveanu (semnătura)


Documentul 173

ROMÂNIA

PROTOPOPIA

Jud.Tighina

1943 luna Iunie ziua 1

Nr. 1261

Priveşte:

Reconstrucţia bisericii

Din parohia Varniţa

DOMNULE PRIM-PRETOR,

             Profund respectuos, Vă rugăm să binevoiţi a dispune că D-l Inginer tehnic al Plăşii Tighina să pună viza pe Divizul estimativ pentru executarea picturii în ulei a bisericii din com.Varniţa, jud. Tighina.

Totodată Vă rugăm călduros să interveniţi pe lângă Onor Guvernământul Basarabiei ca această parohie să primească ajutorul solicitat.

L.Ş.    PROTOIEREU          (semnătura)

Secretar

(semnătura)

D-sale

Domnului Prim Pretor al Plăşii Tighina

 

Documentul 174

ROMÂNIA

PROTOPOPIA

Jud.Tighina

1943 luna Februarie ziua 6

Nr. 295

Priveşte:

Pomenirea Eroilor

Căzuţi la Stalingrad

DOMNULE PRIM-PRETOR,

             Motivat de ordinul Nr. 1838 din 6 Februarie c. Al Onor Prefecturei judeţului Tighina,

Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba şi dispune transmiterea pe cale telefonică, cât de urgent posibil, a următorului ordin, tuturor parohiilor din Plasă:

„În conformitate cu ordinul Domnului Mareşal Ion Antonescu, Duminică 7 Februarie c., la ora 11.00 se va oficia Parastas în biserică, în faţa autorităţilor civile şi militare, pentru pomenirea Eroilor căzuţi la Stalingrad”.

L.Ş.     PROTOIEREU

(semnătura)

D-sale

Domnului Prim Pretor al Plăşii Tighina

 

Documentul 175

Telefonic

PRETURA PLĂŞII TIGHINA

Nr. 2620

14 Mai 1943

Către,

Primăria comunei

Ţânţăreni – 15 Mai

Bulboaca – 16 Mai

Gârbovăţ – 17 Mai

Fârlădeni – 18 Mai

Chiţcani – 19 Mai

I.G.Duca – 20 Mai

             Vi se face cunoscut că în vederea intensificării propagandei religioase şi naţionale, cât şi pentru lămurirea poporului asupra împrejurărilor actuale, va sosi în acea comună în ziua de….Mai 1943 echipa misionară a Mitropoliei Chişinăului, condusă de P.C. Preot Vasile Prisăcaru, inspector misionar. Cu această ocaziune vor fi prezentate filmele:

–      „Războiul Sfânt”;

–      „Viaţa şi Patimile Domnului nostru Isus Hristos”.

Vă rog luaţi măsuri ca echipa să fie cazată în bune condiţiuni şi să se amenajeze o sală încăpătoare pentru adunarea poporului şi proiecţiunii cinematografice, în unire cu preotul paroh.

Dacă vremea va fi bună adunarea şi proiecţiunile vor avea loc sub cerul liber.

Luaţi contact cu postul de jandarmi, pentru menţinerea ordinei şi anunţarea populaţiei.

Vor lua parte toţi funcţionarii din comună, care sunt obligaţi să dea tot sprijinul acestei acţiuni.

PRIM-PRETOR,

G.Radoveanu

Şeful Cancelariei,

Al.Potângă


Documentul 176

TABLOU

de bisericile-Monumente istorice din judeţul Tighina şi

construite înaninte de anul 1850

Nr.

Crt.

Denumirea parohiei

Anul construcţiei

Observaţiuni

1. Căuşeni-Nouă S. XVI.
2. Gura-Galbenă 1797
3. Heamâna 1804
4. Ţânţăreni 1804
5. Copanca (I.Gh.Duca) 1807
6. Căinari 1805
7. Caşcalia 1810
8. Zaim 1815
9. Popeasca 1811
10. Cioburciu 1818
11. Gradiştea 1819
12. Bacdealia 1813
13. Hadjimus 1820
14. Roşcani 1820
15. Cârnăţeni 1821
16. Tanatari 1822
17. Tighina-Catedrala 1825
18. Gangura 1826
19. Manzâr 1828
20. Fărladeni 1838
21. Tvardiţa 1842
22. Ceaga 1845
23. Chircăieşti 1847
24. Taraclia 1848
25. Căuşeni-Vechi 1829

Referent Statistic

(semnătura)

 

Documentul 177

TABLOU

De bisericile cerc.I jud. Tighina, considerate monumente istorice şi

Construite înaninte de anul 1850

Nr.

Crt.

Denumirea parohiei

Hramul sau patronul bisericii

Anul construcţiei

Observaţii

1. Catedrala or.Tighina Schimbarea la faţă 1825

2. Parohia Cârnăţeni Sf. Arhanghel Mihail 1821

3. Parohia Căuşenii Noi Biserica veche Adormirea Maicii Domnului s. XVI

4. Parohia Căuşenii Vechi Sf.Imp.Const. şi Elena 1829

5. Parohia Cioburcii Sf.Ierarh Nicolae 1818

6. Parohia Copanca Adorm.Maicii Domnului 1807

7. Parohia Chircăieşti Sf.Arh.Mihail 1847

8. Parohia Farladeni Sf.Ierarh Nicolae 1838

9. Parohia Geamăna Sf.Mare Mucenic Gheorghe 1804

10. Parohia Hagimus Sf. Arh.Mihail 1820

11. Parohia Popeasca Sf.Ierar Nicolae 1811

12. Parohia Râşcani Sf. Muceniţă Varvara 1820

13. Parohia Tanaari Adorm.Maicii Domnului 1822

14. Parohia Ţânţăreni Sf. Arhanghel Mihail 1804

Pentru conformitate:

L.Ş.    Protopop         (semnătura)

 

Documentul 178

TABLOU

Bisericilor-Monumente Istorice din cuprinsul Cerc.2 Jud.Tighina

Nr.

Crt.

Denumirea

Parohiei

Anul

constituirii

De cine a fost construită

Observaţuni

1. Baccealia 1813 Paroheni

2. Cainari 1806 Paroheni

3. Caşcalia 1810 Paroheni

4. Gangura 1828 Marele Proprietar Dum.Crupenschi

5. Gura-Galbenă I 1797 Paroheni

6. Manzâri 1828 Contesa Roxandra Ridling

7. Zaim 1815 Locuitor din Zaim Alex.Braguţa

8. Ceaga 1845 Princepele Petru Hristian Vitghenştein

9. Taraclia 1848 Parohenii din com.Taraclia şi Baimaclia

L.Ş.       PROTOPOP             Ic.St.N.Balboceanu

(semnătura)

 Documentul 179

COPIE,

de pe adresa Ministerului Apărării Naţionale,

Cabinetul Ministrului Nr. 21853 din 2 Iulie 1942,

Înregistrată la C.B.B.T. sub Nr. 8300/1943

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Cabinetul BBT

            Am onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1) Domnul Mareşal Antonescu a orodnat Ministerului Apărării Naţionale  să înainteze o situaţie a tuturor ostaşilor din Basarabia şi Bucovina de Nord care la ocuparea temporară a provinciilor respective, au rămas în ţară.

2) Lucrarea fiind înaintată, Domnul Mareşal a hotărât următoarele:

„Să se facă o medalie specială”.

– Să fie trataţi cu precădere la împroprietărire.

– Să fie întrebuinţaţi în slujbe şi ajutaţi în comerţ.

3) Ca urmare s-au luat următoarele măsuri:

a) Prin Subsecretariatul de Stat al Înzestrării se va confecţiona medalia al cărui model va fi supus spre aprobare Domnului Mareşal.

b) Marele Stat Major va întocmi tabele nominale pe provincii şi judeţe care vor fi trimise:

-Ministerului Agriculturii şi Domeniilor,

-Guvernământului Basarabiei

-Guvernământului Bucovinei

pentru a întocmi lucrările necesare.

c) Ministerul Apărării Naţionale este însă de părere că această chestiune în ansamblul ei să fie trecută asupra Guvernămintelor respective care să se ocupe de realizarea întocmai a dispoziţiunilor date de Domnul Mareşal.

Ministerul Apărării Naţionale a făcut cunoscut hotărîrea luată Guvernămintelor şi Ministerului Agriculturei şi Domeniilor.

SECRETAR GENERAL AL M.A.N.

General

(ss) V.Davidescu

p.conf.

ŞEFUL SECŢIEI MILITARE

Maior Ştefan Rădulescu


Documentul 180

GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI

Cabinetul Guvernatorului

Nr. 205

1943, Aprilie 21

În ziua de 28 Martie 1943, Domnul Mareşal Conducător a inspectat:

Şcoala Agricolă Cricova şi comuna Ciopleni, ambele în judeţul Lăpuşna.

Constatările făcute şi dispoziţiunile date de Domnul Mareşal cu ocaziunea acestor inspecţii sunt următoarele.

La şcoala Agricolă Cricova

Curăţenia şi ordinea trebuie să domnească peste tot, căci numai astfel vom putea ridica Neamul şi viaţa. După felul cum iubeşte curăţenia se poate constata evoluţia sau regresul unei naţiuni.

La şcolile de agricultură, în dormitoare, să se facă cuiere cu piedestale pentru fiecare elev, unde să-şi aşeze, noaptea hainele. Nu să le pună sub cap, pe pat.

Odihna bună, în aşternut curat, cameră aerisită, temperatura normală, etc., face tot atât de mult, cât şi o masă bună.

Să se evite risipa. Orice resturi pot fi bune la ceva. Chiar la foc pentru încălzit. La noi se risipeşte prea mult şi se desconsideră resturile, care aproape fără excepţii pot fi de folos. Chiar cenuşa serveşte la îngrăşarea pământului cu materii minerale.

Elevii şcolilor de agricultură să ştie toţi conducerea tractorului şi a maşinilor agricole, ca şi lucrările din atelierele de textile, lemnărie, fierărie, potcovărie.

Să lucreze efectiv în aceste atelierele şi să cunoască meseria.

La economate, vasele să fie aşezate pe poliţe, butoaiele etc., pe piedestale, în ordine, totul curat, etichetat.

Mobilierul renovat şi modificat. Simplu, fără înflorituri, care sunt depozite de praf. Dulapurile înalte numai cât omul, pentru a se putea folosi uşor.

Îngrijirea vitelor şi a inventarului să fie mai atentă.

În străinătate, un tractor poate fi bun 4-5 ani şi mai mult, iar la noi, în 2 ani, devine fier vechi.

Curăţirea vitelor şi curăţenia – higiena- grajdului, fac tot atât, cât furajul. Vitele se duc în grajd curate, pe aşternut proaspăt curat, iar hrana nu se trânteşte pe jos pentru a o servi gata murdărită.

COMUNA CIOPLENI

În curţile şi locuinţele sătenilor

            Domnul Mareşal a vizitat casele a 2 locuitori din satul Ciopleni şi 2 case din satul Hruşeva.

Curăţenia şi hrana locuitorilor – mulţumitoare.

Locuinţele nu sunt, însă aerisite.

Sătenii trebuiesc îndrumaţi să-şi deschidă zilnic ferestrele pentru aerisirea încăperilor.

Deasemenea, să fie îndrumaţi pentru a ţine în stare de mai multă curăţenie şi mai bună îngrijire dependinţele caselor pivneţele, coteţele, grajdurile.

Starea de curăţenie a vitelor, deasemenea, lasă de dorit.

Împrejmuirile, grajdurile, trebuiesc întărite şi reparate.

Depozitarea furajelor nu se face în condiţiuni, care să asigure o bună observare şi un economicos  consum al lor.

Se impune, deci, îndreptarea acestor stări de lucruri, prin sfaturi, care să fie date de notar, primar, învăţători, şeful postului de jandarmi şi intelectualii satului.

Locuinţele şi gospodăriile acestor fruntaşi şi intelectuali vor fi îndrumarea vie şi exemplul pentru ceilalţi săteni.

Biserica din satul Hruşeva plină de ienoriaşi, Preotul Paroh oficiind serviciul Sf. Liturghii.

Construită din anul 1690, această biserică este un monument istoric.

Se cere a fi radical reparată.

Comisiunea monumentelor istorice îşi va da avizul în vederea acestor reparaţiuni.

Primăria a intervenit în acest sens.

Postul de jandarmi – curtea şi localul – în perfectă stare de curăţenie.

Şcoala din Ciopleni găsită înlăuntru, într-o exemplară stare de curăţenie, dar are nevoie de serioase reparaţiuni în exterior. În acest scop, s-a adus şi depozitat, în timpul iernii, materialul necesar.

Mobilierul şi materialul didactic – suficient şi bine înteţinut.

Cele trei săli de clasă – încăpătoare, luminoase, curate.

Colţul pios – în fiecare clasă – bine orânduite şi frumos împodobit.

Sânt, deasemeni, cu pricepere şi îngrijire organizate farmacia şcolară, cooperativa, muzeul şi expoziţia obiectelor din atelierul şcolar.

Cantina şcolii – bine înzestrată cu veselă.

Se serveşte zilnic mâncare caldă la un număr de 35 elevi.

Este nevoie să se majoreze numărul elevilor la 50.

Deasemenea elevilor, admişi la cantină, se face prin recomandarea Consiliului de Primărie şi avizul directorului şcolii.

Registrele de alimente, consumate şi aflate în depozit, sunt ţinute în regulă.

Cantinele din comună au o singură conducere, ceea ce simplifică operaţiunile şi asigură o bună funcţionare.

Cancelaria şcolii, locuinţa directorului şi dependenţe, sunt întreţinute foarte curat.

Pe lângă şcoală, funcţionează un atelier comunal, organizat în bune condiţiuni, având 4 secţii pentru băieţi şi 4 secţii pentru fete.

Sculele necesare pentru fiecare au fost donate de primar, iar acele de lemnărie – de maistrul lemnar.

Maiştrii şi maestrele sunt plătiţi din bugetul Provinciei, fiind recrutaţi dintre localnici.

Atelierul este frecventat de elevii cursului supraprimar şi de locuitorii adulţi.

Cooperativa este aprovizionată cu mărfurile necesare.

s-a vândut între altele 800 kgr. Sodă caustică pentru fabricarea săpunului de însăşi săteni.

Cooperativa este aprovizionată cu zahăr şi petrol.

Localul cooperativei – curat întreţinut; este însă, nu îndeajuns de încăpător.

La Primărie

            Curăţenie, ordine.

Prezenţi: primarul, notarul, secretarul, casierul comunal şi agentul veterinar.

Din examinarea registrului de intrare şi ieşire, se constată că, în ultimul timp, media hârtiilor intrate este de 7 pe zi.

Pentru difuzarea dispoziţiunilor din ordinile circulare, a căror executare priveşte toţi funcţionarii din cuprinsul comunei, notarul comunei a scos copii, în numărul corespunzător de exemplare şi le-a trimis prin curier celor chemaţi a-l executa.

Această modalitate nu este cea mai indicată şi nu contribuie la simplificarea birocrtaismului.

Procedeul de urmat era acela de a se nota, pe marginea ordinului, persoanele chemate a-l executa în părţile privitoare şi a se trimite acest ordin la domiciliul celor vizaţi pentru a lua cunoştinţă.

Fiecare îşi scoate copie sau reţine în memorie ceea ce are de executat.

S-a mai constatat, că unele ordine se difuzează şi se primesc târziu, fără ca să-şi mai poată produce vre-un efect.

Astfel, s-a primit la primărie, abia în ziua de 23 Martie a.c., comunicarea Ocolului Agricol, prin care primăria este invitată să aducă la cunoştinţa sătenilor că se pot adresa la Camera Agricolă din Chişinău pentru verificarea germinaţiei seminţelor.

La data, când s-a primit această înştiinţare, desfăşurarea campaniei de însămânţări era începută.

Verificarea germinaţiei seminţelor trebuia să se facă cel puţin cu o lună mai înainte.

În genere, corespondenţa sosită la această primărie, se execută promt şi se păstrează în ordine.

Numărul dosarelor s-a micşorat de la 60 – câte au fost în anul trecut, la 20.

Se va continua, cu măsuri practice, pentru reducerea formelor birocratice şi greoaie.

Se va întrebuinţa, cât mai frecvent, telefonul, ca modalitatea cea mai rapidă şi civilizată de comunicare.

Se stabileşte ca principiu, că simplificarea se va face pe baza de încredere, de jos în sus şi de sus în jos.

Graficele, întocmite pe sectoare de activitate, sunt ţinute la zi.

Felul cum sunt expuse diferite date prin aceste grafice este simplu, lămurit, edificator.

Graficele inspecţiilor – întocmit conform instrucţiunilor.

În ceea ce priveşte însăşi inspecţiile, procesele-verbale de efectuarea acestora, – Domnul Mareşal a hotărât că acestea să fie redactate pe scurt, concis, fără a se întrebuinţa banalul formelor: „noi……având în vedere….. constatăm…… drept care am încheiat”……etc.

Prim-pretorii fiind organe de control, dar şi de îndrumare, poate mai mult chiar de îndrumare, nu se pot reţine timp prea îndelungat într-o singură localitate.

De aceea, ei vor sesiza numai câteva probleme într-o comună şi, în măsura timpului disponibil vor ataca restul problemelor în celelalte comune din plasă, astfel, ca prin rotaţie, nici o chestiune să nu fie omisă, înlăuntrul unui trimestru.

Se vor arăta precis constatările şi dispoziţiunile date; se va controla executarea dispoziţiunilor anterioare.

La fiecare proces-verbal din condica de inspecţii se va lăsa liberă o rubrică în lungul paginii, unde se va putea nota, la o a 2-a inspecţie, rezultatul controlului executării măsurilor luate.

În genere – procesul-verbal să fie o sinteză şi un ghid, îndrumări scurte şi categorice, nu expunerea unor situaţii cunoscute sau cu caracter teoretic.

Acestea fiind constatările şi dispoziţiunile Domnului Mareşal Conducător, vă rugăm să binevoiţi a lua în totul cunoştinţă de conţinut şi a vă conforma.

În activitatea Dvs. zilnică, veţi îngriji, anume, ca hotărârile şi perceptele Domnului Mareşal, rostite ca urmarea celor ce a constatat personal în Provincie,     – pusă sub directa sa conducere, – să fie însuşite, trăite şi aplicate cu sfinţenie de la cel mai mic până la cel mai mare dintre slujbaşii Basarabiei.

GUVERNATORUL BASARABIEI

General de Divizie

O.Stavrat (semnătura)

Comunicat:

Corpului de Control Ad-tiv – 1

Circumscripţiilor de Control Ad-tiv – 1-4

Oficiul de Studii, Documentare şi Statistică – 1

Prefecturilor – 1-9

Preturilor – 1-37

Primăriilor de toate categoriile

– VA URMA –

Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.

Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Articole, Carti, Documente, DOCUMENTE NECOMENTATE, Fotografii, Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s