TINERE TALENTE: ELENA GUZUN

Despre Domnişoara Elena Guzun poţi să vorbeşti ore întregi, dacă nu zile. Este o româncă extraordinară din Basarabia cu un şir întreg de talente bine conturate şi originale. Dânsa pictează, scrie poezie, alcătuieşte proiecte şi programe, întocmeşte scenarii tematice unul mai interesant ca altul. Nu mă voi opri la frumuseţea fizică şi lăuntrică a Elenei…se vede şi aşa, nu ?

Deşi e atat de tânără, are  deja publicaţii a lucrărilor sale în mai multe reviste prestigioase. Este un poet promiţător şi subiectele abordate în  versurile sale sunt irepetabile.

Peste câteva săptămâni va împlini 22 de ani, cea mai frumoasă vârstă care poate fi…Îi dorim Domnişoarei Elena Guzun multă inspiraţie, dragoste şi belşug în toate cele lumeşti şi spirituale. Cu siguranţă că numele  acestei copile va răsuna mult şi tare la diferite lansări de carte, la diferite expoziţii şi alte activităţi.

Alexandru Moraru

Născută la 1 august, 1990, or. Mărculeşti, Floreşti, Republica Moldova

STUDII

2011- Academia de Muzică, Teatru și Arte plastic, facultatea Arte plastic, specialitatea grafică;

2007 – 2011    Colegiul de Arte Plastice ,,Alexandru Plămădeală”, specialitatea grafică, clasa profesorilor  Fabian Tudor şi Sfeclă Ion, Chişinău ;

2007    Liceul teoretic ,, V. Alecsandri”, or. Mărculeşti ;

2006    Şcoala de Arte Plastice, or.Floreşti, clasa profesorilor Svetlana Culeva şi Boris Isac;

PREMII, CONCURSURI /Naţionale/Internaţionale

2011   Bienala Internaţională de Gravură, ed. a XI a, Ploeşti, România;

2009    Bienala Internaţională de Gravură, ed. a X a, Ploeşti, România;

2009    premiul special, medalie,(lucrare publicata in catalog) pentru concursul  internaţional ,, A CHILD AND A DOG”, XI jubilee international art contest for childre and youth, POLONIA;

2008    concursul internaţional ,, A CHILD AND A DOG”, X jubilee POLONIA;

2005    premiul III, concursul internaţional de Artă Plastică ,,N.N.Tonitza”,ed. a VI-a, Iaşi, ROMÂNIA;

EXPOZIŢII

2011  Bienala Internațională de Gravură, mai,  Sala ,,C. Brâncuşi”, Chişinău;

2011-2010-2009   expoziţia de artă contemporană pentru tineri, ,, NOI-tineretul creator”, (februarie, centrul expoziţional ,,C. Brâncuşi”);

2010    expoziţie de grup ,,Arta grafică”, C.A.P ,,Al.Plămădeală”, februarie;

2009    Bienala de Gravură, 2009, mai,  Sala ,,C. Brâncuşi”, Chişinău;

2008    24 august, prima expoziţie personală ,,ÎNCEPUT ÎN 1”, Şcoala de Arte Plastice, Floreşti ;

PUBLICAŢII

2010    ilustraţii in revista ,,Florile Dalbe”, februarie, Chişinău;

2009    ilustraţii (şi poezii) publicate în ziarul ,,Literatura şi Arta”, nr.47, Chişinău;

2008    ,,Dans”, pag.21, nr.1; ,,Fundal aprins”, pag.2, nr.3; ,,Mere”, pag.2, nr.4; Prima ilustraţie pentru revistă (NOI), la povestirea ,,Fulgii se topesc  în dragoste”, mai, nr.5, NOI; ,,Fulgi”, pag.2,nr.12, Chişinău;

2007    ,, Crizanteme” pe I pag. şi ,, Sîrbă”, pag.3, nr. 10; ,, Natură statică cu gavanos”, pag.21, nr.11, revista NOI, Chişinău;

2006    ilustraţii, cartea de versuri ,,ZBOR INTERIOR”; versuri publicate, Mărculeşti;
PREMII/ CONCURSURI LITERARE:
2009  premiul special al Taberei Internaţionale de Creaţie pentru ciclul de poezii şi poeme în stil haiku, realizate pe parcursul ediţiei a VII-a a Taberei, cu genericul ,,Iar noi locului ne ţinem, /Cum am fost aşa rămînem” şi pentru contribuţia adusă unităţii Neamului Românesc;
2009  Premiul I la Festivalul de Poezie ,,Grigore Vieru”, ed.I, Iaşi-Chişinău;
2009  Diplomă de gradul II la concursul Patriotic, Chişinău;
2009  Menţiune,poezie, la Concursul Naţional de Creaţie Literară ,,Iulia Haşdeu”, ed.XI-a;
2010  Versuri publicate în Antologia NOI, ,,Alb-Negru asimetric”, Chisinău;

Poezii publicate în revista NOI, Clipa, Lit. și Arta, Florile Dalbe, Timpul, Revista la plic(Republica Moldova); Cronica Regia(Italia), , Dacia literară(Iași, România), de asemenea și în cărțile scriitorului Mihai Prepeliță ,,Dincolo și dincoace de neputințele unirii”(publicistică, volumul V din serialul ,,Românii uitați în imperiul răului”, editura Printech, București, România, 2009) și ,,Basarabia-200”, volumul VI, București, România, 2012 ;

POEZII

 

2003-2009                       

 

SUFLET RĂTACIT (2003)

Moare omul

În chin şi tăcere;

Un cadavru

Înlemnit în sicriu.

Îl aşteaptă cu nerăbdare

Închisoarea din pămînt…

Rece şi mut…

Oare unde va pleca

Sufletul său rătăcit?

Unde domină răul?

– În infern?

Sau unde-i dragoste şi pace?

– În eden.

DOR DE MAMĂ (2003)

Simt un dor pătrunzător

În adâncul sufletului meu.

E ca o flacără

care nu se stinge niciodată.

Şi mă macină mereu

În tăcere şi-n tristeţe.

EŞTI O PASĂRE (2004)

Eşti o pasăre…

Zbori pretutindeni,

Căutând viitorul

Ideal.

Pe aripi,

Duci vise neâmplinite

Sperând că viitorul

E cel ce dă viaţă

Aspiraţiei.

Optimismul şi

Încredera în sine

Îţi dă un imbold

Să tinzi

Spre idealul dorinţei tale.

INTERSECŢIE DE AMINTIRI (2004)

Sst! S-aude ceva…

Geamăt înăbuşit…

Se pierde.

Cine geme?

Nici verbul.

Nici privirea.

Da, e chiar el – gândul.

De ce geme?

S-a pomenit în faţa

unei intersecţii de amintiri;

,,Ce să aleg?”

Buchetul de fericire

din primele clipe de

existenţă?

Sau poate primul fior

al dragostei nevinovate

(Amintire neuitată).

Sau culorile speranţei

în care se înfiripau

fiece vis de copil.

OCHII TĂI – ACEEAŞI (2005)

Pasăre călătoare-i viaţa.

Călători sunt anii.

Parcă-s invizibili…

Şi trec ca o adiere de vînt

Prin parfumul unei flori

de crizantemă.

Nu-i regăseşti.

Ani iremediabili.

Chiar dacă tinereţea ta

Se topeşte, mamă,

Doar pe chipul tău

Răsări-va lumina

blînzilor ochi;

mereu aceeaşi:

Senini.

Blajini

şi iubitori.

ANTONIME (2006)

Eu, albul nu-l voi preschimba

în negru.

Nici negrul nu-l voi transforma

în alb.

Albul e alb.

Negrul e negru.

– Negru şi alb în simbioză?

– Nu! E praf

şi haos

şi nimic.

Negrul nu-i alb

Albul nu-i negru.

SUNTEM COPII (2006)

,,Lăsaţi copiii să vină la Mine, şi nu-i opriţi,                                                                                                                                                                                           căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei”. Matei, 19:14

Nu sunt nebun

Nici n-am să fiu

Dacă gândesc ca un copil;

Ca un copil ce râde, plânge, zâmbeşte,

Ca un copil ce iubeşte;

Ca un copil ce suferă-n tăcere,

care se teme de… durere;

căci:

copii am fost

copii, noi suntem

copii rămânem.

ÎNCEPUT (2006)

Prima poezie

e-o clipă

care se uită

dar este.

***  (2006)

Mă tem să-l ating pe Shakespeare.

Mă tem de-al său: ,, A fi sau a nu fi ”.

Mă tem să-l ating pe Da Vinci

– i-aş strivi farmecul Monei Lisa, etern.

Mă tem să-l ating pe Brâncuşi

– i-aş transforma ,, Masa tăcerii”

în durerea tăcerii.

Mă tem să-l ating pe Mozzart

– i-aş preschimba inconfundabila-i ,,Simfonie”

în scrum.

Mă tem să-l ating pe Ştefan

– i-aş lăsa izbăvitoarea-i sabie…

fără vlagă.

Mă tem să-L ating pe Iisus

– n-aş fi vrednic de veşnica-I

lumină.

Şi mă tem ş-acum

că exist…

ZILELE CU SOARE (2008)

Zilele cu soare strecoară-le prin tine.

Lasă florile să răsară mii.

Nu căuta Frumosul unde nu-i…

În ploi mărunte, calde, fine

este adevăr, ş-atunci –

priveşte zîmbete de copii

Şi adu-ţi aminte –

eşti o parte din Bine.

IUBESC ÎN ALB (2008)

Iubirea mea-i

iubire – iubire albă.

Albă iubire;

– – – – – – – – –

iubire în Alb

iubire din Alb

iubire pentru Alb

Iubesc în Alb…

Atâta Alb…

AMPRENTA VERDE (2008)

Am căutat atâta verde

Atâta Verde-am căutat

Am C-Ă-U-T-A-T…

… Prin sufletul invizibil de vizibil.

În ochiu-ţi sfânt de alb.

Şi-n trupu-ţi de înger-înger

Am căutat…

Pe uşa albă răsturnată de Cronos

Mai stătea lipită amprenta

Acelui sărut verde

(Îţi mai aduci aminte?)

VERDE, VERDE .

Atâta verde-verde am găsit în el.

*** ( 2008)

Îmi tulbură sufletul

Trupul tău.

Iubesc iubirea

tăiată de ură

aruncată prin şanţuri adânci

muiată prin flori

,, Forever”, uitată…

Iubirea plânge

într-un colţ negru

este atât de mică

şi slabă

şi flămândă.

Se dizolvă iubirea

în atomi de uitare –

Dispare.

Rămâne doar colţul

negru şi…

o secundă roşie.

*** (2008)

Caut în mormânt

priviri lichide.

Tipăresc ecouri mute

de iubire

în trupul tău –

antonim al trupului meu

Şi el mut de iubire.

*** (2008)

Oh, mi-e sângele

înfipt în tine.

Mă pironeşte inspiraţia ta,

Ş-o admir, ş-o ador.

Adorm în priviri de gând,

Cântând

fineţea din

singurul tău ochi

care

s-a răstignit

în mine.

APĂ – ERAM NOI (2008)

Ţi-aduci aminte

când desenam

cu cretă albă

iubirea noastră

pe asfalt?

Ca doi copii eram.

Inocenţa

ne orbea atunci

şi adormeam

cu degete încleştate

de adevăr

iar buzele noastre

nu mai aveau nevoie

de apă…

Apă – (eram noi)

imbatabil

de dulce.

PLOAIA ALBASTRĂ ( 2008)

O, ploaie – TU.

Biet,

singur pământ – EU.

Azi – plouă iar.

Mă inundă

fiorii tăi de ice-berg…

O ploaie cu…

Oops! A fulgerat emoţia…

mă înspăimântă

euforic ploaia ta

şi simt

vibraţii terorizante

până la ultima secundă de nerv.

Of, iar plouă

cu ochi-ţi albaştri…

Nu ţi-e milă

de mine?

Vrei să mă înneci

în Marea ta

orbitor de Albastră?

1+1=1 (2008)

Mi-e dor să cresc în tine

Să-ţi smulg iubirea din plămâni.

Mi-e dor să răscolesc prin visele noastre

injectate cu vibraţii de trupuri albe.

Mi-e dor să-ţi fur iubirea

Şi… incendiindu-ţi faţa

cu amprente roşii – să râd

ca o nebună că-mi eşti sclav…

şi înlănţuiţi de-al pasiunii foc –

Mi-e dor să plîngem iubirea noastră

atât de eternă.

Împreună.

1+1=1.

*** ( 2008)

Îţi joc privirea

Îţi scald privirea,

cresc în tine adevăr

iubesc zâmbetu-ţi din flori –

Galben.

Sap fior de dor –

Omor efemerul

prin tine.

Ador s-adorm în strop de soare.

Te simt.

Ador s-ating

miros de nemurire.

Verdele tău şi Galbenul

împletite

Nasc viaţa.

CIMITIR (2008)

Un dreptunghi izolat de lume

şi scăldat de alte mici

dreptunghiuri – negre şi verzi.

Cimitir.

*** ( 2008)

Cresc poeţii-n mine

aşa în perspectivă.

Poeţii, da, poeţii

şi numai ei –

rup emoţii

şi-neacă dureri.

Se nasc poeţii-n mine

din adevăr şi iubire.

MOLDOVA (2008)

Aici: respir roşu

şi beau galben

şi albastru mănânc.

*** (2008)

Cu vocea mea cârpită

în patru colţuri

cânta-voi tot timpul –

live.

Nu pun valoare

pe sunet sau show.

Eu ştiu:

pe-al sufletului ecou.

*** (2008)

Nu ştiu cine mi-a răpit sufletul –

nu e cel de altă dată.

Nu vrea să respir

Să ajut…

Să…

Nu vreau să fac nimic dar

totuşi vreau să iubesc.

Tu eşti departe.

*** ( 2008)

… ai scuipat-o

ai smuls-o de la gît

ai trântit-o-n pămînt.

O scuipi, o calci –

Crucea –  credinţa mea

credinţa mea?!? –

credinţa noastră.

Ai călcat dar n-ai şters,

n-ai furat comoara,

nu vei găsi cheia ei –

cheia e El,

El e cu mine

Tu… ?

– – – – – – – – – –

Nu mai inventaţi

religii şi credinţe

,,noi”, e diabolic

şi…

E-o singură

credinţă atotputernică

şi unică –

Credinţa-n Dumnezeu.

Anunțuri

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Galerie | Acest articol a fost publicat în MĂRIA SA - POEZIA ! (dedicaţii şi...), TINERE TALENTE. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s