AMANTA REGELUI CAROL II AVEA PROPRIA POLIŢIE POLITICĂ

Aşa vă place Istoria? Amanta evreică a Regelui Carol al II-lea, Elena Lupescu, avea propria poliţie politică

Înaltă doamnă,

  În popor s-a încredinţat ideea că m. s. regele are intenţiunea francă de a se despărţi de Dv. Dacă nu poate realiza acest lucru pe cale directă, din cauza ameninţărilor pe care Dv. le exercitaţi asupra m. s., bazate pe acte ale trecutului care n-ar conveni suveranului să fie cunoscute, fiindcă atunci s-ar periclita existenţa tronului său, – totuşi, se spune de către opinia publică că m. s. va ajunge la realizarea acestui fapt pe cale indirectă, prin intenţiunea ce are de a vă arunca în braţele Lc. Col. Adjutant Urdăreanu. La acest punct opinia publică vine cu date şi spune că Dv. l-aţi fi vizitat acasă pe acest ofiţer şi că legătura Dv. cu acesta ar avea ca rezultat o căsătorie pe care suveranul o încurajează şi o doreşte. În afară de acest fapt, pentru distrugerea relaţiilor dintre Dv. şi m. s. regele lucrează asiduu duşmanii Dv. Redăm mai jos din activitatea lor cîteva fapte care denotă acest lucru.

 Dl. Titulescu se dovedeşte din zi în zi că devine un element tot mai periculos m. s., după cum vom arăta în altă parte a raportului de faţă, şi D-sa continuă să constituie şi pentru Dv. duşmanul de moarte. În surdină şi pe căi subtile lucrează la distrugerea Dv. atît în ţară, cît şi în străinătate. În ţară încurajează în mod direct şi indirect pe acei care duc campania în contra Dv., întreţine spiritul clevetitor şi, prin oamenii devotaţi D-sale, pe care căutăm să-i descoperim, lansează ştirile cele mai defăimătoare la adresa Dv. Prin biroul de informaţii din ţară, care e sub directa conducere a D-lui Pavel Rădulescu, cît şi prin intermediul altor birouri de informaţii, despre care ne vom ocupa în altă parte a raportului, spionează orice activitate a Dv. prin Intelligence Service of Roumanie, controlează toate legăturile Dv. cu străinătatea.

În ceea ce priveşte legăturile intime între m. s. şi Dv. – îi sunt făcute cunoscute de către însuşi mareşalul palatului, aşa după cum s-a putut constata din filajul telefonic făcut. În străinătate, Dl. Titulescu finanţează toate ştirile ce apar în legătură cu Dv. Avem indicaţii precise, de la persoane care sunt în legătură cu D-sa şi Dl. Puiu Dumitrescu (curier diplomatic la Ministerul de Externe), că apariţia romanului despre care a vorbit ziarul „Daily Mail că se va face în Peupl“ va fi subvenţionată de Dl. Titulescu, în care scop D-sa a şi luat contact cu scriitorul Maurice Lewis, cu Dl. Barbu Ionescu şi Puiu Dumitrescu.

În afară de cele de mai sus vă aducem la cunoştinţă, Înaltă Doamnă, că atît în convorbirile telefonice pe care Dl. Titulescu le are în străinătate, cît şi din ţară cu m. s. regele, precum şi din informaţiile culese de noi, reiese că ori de cîte ori D-sa ia contact cu m. s. nu pierde din vedere de a-i atrage atenţiunea asupra dezastruoaselor consecinţe ce ar constitui pentru m. s. continuarea legăturilor cu Dv.

Dl. Iuliu Maniu continuă şi D-sa, ca şi dl. Titulescu, să se constituie unul din cei mai înverşunaţi duşmani ai Dv. Activitatea sa se limitează însă numai în ţară. Ca şi Dl. Titulescu, are şi D-sa constituit un birou de informaţiuni, din care fac parte în mod absolut secret mai mulţi ziarişti, printre care dăm numele lui Fermo, de la ,,Universul”, cît şi cîţiva devotaţi puşi în legătură cu Comandamentul Gărzilor Maniste din Bucureşti, Dl. Tempea, şi cu secretarul particular al D-lui Maniu, Dl. Pătraşcu, care stau în mod continuu în Bucureşti, în vederea acestui scop. Atît din filajul telefonic, cît şi din informaţiunile culese din filajul scrisorilor, dintre care v-am înaintat unele copii fotografice, rezultă că D-sa se interesează în modul cel mai amănunţit despre tot ceea ce faceţi. Pentru exemplificare, vă relatăm convorbirea telefonică dintre D-sa şi Dl. Madgearu, avută în ziua de 25 noiembrie 1934: „Ce mai este nou cu Şeful de Stat Major? (nume codificat pentru Elena Lupescu). Am auzit că este în străinătate“.

„Nu, e încă aicea şi e încă tare pe poziţie“, a fost răspunsul, la care dl. Maniu a ripostat: „Se va isprăvi odată şi cu asta“.

Din activitatea sa se constată că încearcă atît personal, cît şi prin persoane înregimentate în gărzile maniste să revolte spiritele, ca poporul să-l săvîrşească asupra Dv.

Dl. Trancu-Iaşi, deşi a încetat deocamdată activitatea dusă în comun cu Dr. Gerota, Dr. Gomoiu şi General N. Rădescu, prin sistemul manifestelor incendiare, nu încetează totuşi activitatea sa în contra Dv. A adoptat însă un alt mijloc de defăimare. La întrunirile partidului, la şedinţele Comitetului Capitalei, în familii, la Academia de Înalte Studii Comerciale, unde îşi are catedra, în mijlocul prietenilor şi al cunoscuţilor, nu pierde ocazia de a face aluzii la „Duduia“, „Domniţa“ sau „Femeia Fatală“. În D-sa clocoteşte o duşmănie ce v-o poartă de atîta timp şi contribuie la dezvoltarea spiritului de atentat în contra Dv.

Generalul N. Rădescu, pe lîngă faptul că e duşman neîmpăcat al m. s., continuă să constituie şi pentru Dv. un adversar gata oricînd să-şi pună viaţa în joc pentru a vă înlătura, ajungînd chiar pînă la atentat. La întrunirea averescană de la Iaşi, din 16.XI.1934, v-a atacat sub titlul de „femeia galantă“ care influenţează pe Conducătorul ce iroseşte o moştenire atît de frumoasă, lăsată de marele rege Ferdinand, iar în şedinţa comitetului intim al Partidului Poporului, din 13.XI.1934, a propus ca mareşalul Averescu să se prezinte m. s. regelui şi să ceară categoric să se despartă de Dv.

Dl. Grigore Filipescu şi Virgil Madgearu au devenit duşmani ai Dv. prin Dl. Maniu. Aceştia constituie noi pivoţi puternici pe care Dl. Maniu se sprijină în ţară pentru distrugerea Dv. În ceea ce priveşte, însă, pe Dl. Filipescu, d-sa se deosebeşte de ceilalţi duşmani ai Dv. prin felul de luptă deschisă ce duce în toate ocaziunile. D-sa a instituit în Palatul Telefoanelor un serviciu de filaj, cu ajutorul căruia urmăreşte orice activitate a m. s. şi a Dv., activitate ce o comunică imediat D-lui Maniu şi D-lui Titulescu. E un duşman periculos, care poate fi însă contracarat, din cauza luptei deschise ce o practică.

Dl. Nae Ionescu, sosit abia de cîteva zile în ţară din călătoria întreprinsă în Germania şi în Elveţia, şi-a reluat relaţiunile cu Garda de Fier şi în special cu acei fruntaşi care au manifestat întotdeauna sentimente de antipatie faţă de Dv. Din filajul telefonic, cît şi din informaţiile culese rezultă că D-sa caută să contracareze apropierea pe care aţi reuşit s-o faceţi cu unele căpetenii ale gardiştilor, împingînd acest lucru pînă la naşterea ideii de a suprima acele căpetenii care încă menţin contactul cu Dv. în mod direct sau indirect. Se observă la Dl. Nae Ionescu o vie dorinţă de a se apropia de m.s. regele. Sub acest raport, ziaristul Nestor, unul din intimii colaboratori ai ziarului ,,Cuvîntul” şi ai d-lui Nae Ionescu, spune categoric că această apropiere se va efectua prin ajutorul dat chiar de m. s. regina Maria şi de prinţul Nicolae. Suntem informaţi că odată cu vizita sa în străinătate, a luat contact cu Dl. Puiu Dumitrescu, punînd la cale editarea unei broşuri în ţară, care să trateze felul Dv. de viaţă atît anterior cunoaşterii prinţului Carol, cît şi după aceea, şi dl. Nae Ionescu continuă să se constituie pentru Dv. duşmanul care colaborează la opera de asasinat ce se pregăteşte în ţară contra Dv.

Dl. Jean Zaharov, cu toate că şi-a atenuat manifestările de simpatie ce vă poartă, rezultă totuşi, dintr-o convorbire telefonică avută cu ziaristul Maurice Lewis, că D-sa ar fi pe punctul de a preda ziarului „Peupl“ (e vorba de ziarul „The People“, în care se publicau mai ales biografii de scandal din lumea „înaltă“) materialul strîns, încă de acum un an, în unire cu dl. Gh. Lungulescu şi Fermo, relativ la viaţa Dv. anterioară, cît şi legăturile actuale cu m. s. regele.

Dl. Eugen Cristescu, deşi plecat de la Siguranţa Generală, în urma energicei Dv. intervenţiuni, continuă să constituie unul din cele mai periculoase elemente. Din filajul telefonic, cît şi din supravegherea ce executăm asupra persoanei şi activităţii sale, rezultă că-şi continuă opera de spionaj ce o exercita cînd era în Siguranţa Generală. Are o mulţime de legături cu diverşi ziarişti şi forţe informatorii ale Siguranţei, care îi procură o serie de informaţiuni; redăm în parte numele lor: L. Calustian, de la ,,Curentul”, Horea Soreanu, de la ,,Dimineaţa”, Soldan, de la ,,Universul”. Deşi de atîta vreme nu mai e la Siguranţă, totuşi, prietenii pe care a ştiut să şi-i formeze şi o serie de devotaţi îi sunt instrumente informative de mare valoare. Dl. Cristescu a realizat un adevărat birou de spionaj relativ la m.s. regele şi Dv., în favoarea Partidului Naţional Ţărănesc, cu care întreţine cele mai strînse legături prin Dl. Armand Călinescu şi în favoarea D-lui Titulescu, în speranţa că prin aceşti duşmani ai Dv. şi prin Partidul Naţional Ţărănesc va putea să revie, cel puţin, la postul avut la Siguranţă. Suntem de asemeni informaţi că d-sa caută prin dl. Titulescu să schimbe părerea m. s. că ar fi lucrat vreodată potrivnic m. sale. În acest scop strînge tot felul de date cu privire la Dv. care sunt făcute cunoscute m. s. prin dl. Titulescu.

În afară de persoanele mai sus arătate, în popor mai sunt şi alţii care întreţin acest spirit de duşmănie contra Dv. Ceea ce trebuie luat în considerare este faptul că şi anumite instituţiuni de stat, cît şi cîteva asociaţiuni luptă pentru înlăturarea Dv. din viaţa regelui şi a ţării. Astfel, Siguranţa Generală a Statului se ocupă în mod deosebit cu strîngerea tuturor informaţiunilor la felul Dv. de comportare, informaţii care sunt aduse la cunoştinţă m. s. prin rapoarte săptămînale. Aici e cazul să vă aducem la cunoştinţă, Înaltă Doamnă, că aţi fost înşelată prin felul cum a fost schimbată conducerea Direcţiunii Generale a Siguranţei.

Dl. Stăncescu, actualul director general al acestei instituţiuni, e departe de a fi omul cerinţelor şi al obligaţiunilor ce-i incumbă, mai ales în ceea ce vă priveşte pe Dv., căci d-sa nu va putea fi niciodată unul din acei devotaţi necesari la o asemenea instituţie. În plus, nici azi n-a fost Siguranţa curăţită de pigmenţii naţional-ţărănişti. Vă aducem la cunoştinţă că, deşi dl. V. Ionescu, inspector general, continuă să fie acelaşi poliţist abil, foarte necesar Siguranţei Generale, totuşi, din sufletul acestuia n-a pierit încă sentimentul de simpatie ce are pentru naţional-ţărănişti.

„Cultul Patriei“, care de la venirea la putere a Partidului Liberal îşi încetase aproape orice activitate de defăimare a Dv., prin generalii Dragu, Rădescu, Diaconescu etc. caută în surdină să renască spiritul de revoltă contra Dv. Suntem informaţi că imediat după sărbători vor întreprinde un turneu în ţară, avînd ca scop făţiş propaganda politică, iar ca scop subsidiar aţîţarea maselor contra Dvs.

„Uniunea Ofiţerilor de Rezervă“, condusă de dl. Dr. Victor Gomoiu, acel devotat exaltat al prinţesei mame Elena, se agită şi ea din nou, în surdină deocamdată. Avem informaţii precise că la dr. Gomoiu acasă au loc şedinţele la care participă, mai rar, şi dl. Dr. Gerota şi în mod constant D-nii: Dr. Bobâncu, Dr. Paulian, Av. Costăchel Sturdza, Loc. Col. Băgulescu, Col. Rădulescu şi alţii care discută asupra planului de înlăturare a Dv. Tot în casa Dr. Gomoiu se întocmesc diferite rapoarte informative relativ la starea de lucruri între Dv. şi m. s., care sunt trimise principesei mame Elena prin intermediul legaţiunilor italiene şi engleze.

Asociaţia „Dreptul Mamei“, de sub conducerea D-nei Beiu Palade, se limitează în prezent la o activitate de control asupra tuturor acţiunilor Dv. În Capitală D-na Beiu Palade şi-a încetat aproape orice campanie contra Dvs. dar, în schimb, în provincie lucrurile stau altfel. În uniune cu Dl. Maniu, această asociaţie desfăşoară în special în Ardeal şi Banat o vie campanie de defăimare a Dv. Ţinem să arătăm prin prezentul raport lăudabila comportare faţă de Dv. a D-lui prefect al Poliţiei Capitalei, Dl. Gh. Marinescu, care v-a rămas pînă în prezent unul din cei devotaţi, care se străduieşte din răsputeri să vă păzească viaţa ce vă este periclitată de atîţia duşmani şi să vă asigure înaltul rol ce-l aveţi în viaţa ţării.

Guvernul Tătărescu, născut din voinţa Dv. după asasinarea acelui temut duşman al Dv., I. G. Duca, are o comportare, mai ales în ultimul timp, stranie şi care se depărtează de aşteptările ce v-aţi manifestat. În documentarea acestor informaţiuni, vă aducem la cunoştinţă că între partid şi guvernul Tătărescu continuă să existe un complect dezacord, născut din divergenţa de principii politice, cît şi din cauza anumitor obligaţiuni pe care, oricît s-ar strădui dl. Tătărescu să le realizeze faţă de Dv. şi m. s., nu-i va fi cu putinţă. Problema vechei practici constituţionale, pe care bătrînii liberali vor s-o întroneze pentru aşa-zisul prestigiu al partidului liberal, constituie pentru m. s. şi mai ales pentru Dv. o armă periculoasă care trebuie împiedicată cu orice preţ. În ceea ce priveşte comportarea personală a D-lui Tătărescu, D-sa a ajuns în faza talerului cu două feţe. Una spune şi promite m. s. şi Dv., alta e nevoit să facă. Nu se poate pune bază pe sinceritatea afirmaţiunilor şi obligaţiunilor ce le ia faţă de m. s. şi faţă de Dv. În ceea ce priveşte pe ceilalţi domni miniştri, din informaţiunile ce le avem, putem afirma că în afară de activitatea d-lui Franasovici, nici unul dintre d-lor nu este sincer faţă de Dv. Pînă cînd şi dl. Inculeţ, în care Dv. aveţi atîta încredere, se comportă într-o situaţie falsă. Deşi are posibilităţile ca să vă informeze asupra tuturor uneltirilor şi clevetirilor ce se fac pe socoteala Dv., n-o face. D-sa este, cu toate acestea, un devotat al m. s. regelui, purtînd, însă, în suflet aceeaşi dorinţă a majorităţii guvernului de a vă înlătura din viaţa regelui şi a ţării. Cel care întreţine spiritul actualei comportări a guvernului faţă de Dv. este tot duşmanul Dv. de moarte, Dl. Titulescu. Cu toată străduinţa d-lui Franasovici de a-l înlătura pe acest om din viaţa politică a ţării şi a Partidului Liberal, totuşi, el rămîne tare pe poziţia politică ce deţine, dată fiind preponderenţa politicei externe pe care şi-a cîştigat-o cu concursul Franţei, pe care o serveşte mai mult decît pe ţara sa, numai ca să se poată menţine pe poziţie. M. sa e convins că acest om a devenit un pericol pentru m. s. şi, deşi se străduieşte ca să diminueze puterea acestui om, totul este zadarnic, fiindcă forţa politică din ţară este prizonieră d-lui Titulescu.

Partidul Poporului, din punct de vedere politic, constituie pentru m. sa şi pentru Dv. acelaşi duşman din trecut. Acest partid încearcă să realizeze criteriile politice preconizate de mareşalul Averescu, printr-o apropiată mişcare violentă care să conducă la instaurarea unui regim dictatorial. Partidul Poporului nu prezintă un pericol prin numărul său de membri, ci prin ideile revoluţionare ce le propagă în popor contra m. s. şi în special contra Dv.

Suntem de părere că ar trebui să se păşească la o apropiere a mareşalului Averescu atît de către m. s., cît şi de către Dv., avînd în vedere, ca scop principal, că acest partid este cel mai neîmpăcat duşman al D-lui Titulescu, pe care îl veţi putea înlătura din calea Dv. mult mai uşor cu ajutorul acestui partid. Vă facem cunoscut că Partidul Poporului dezlănţuie în ţară o campanie destul de puternică contra d-lui Titulescu. Toate organizaţiile au ordin special de a depopulariza pe acest om, devenit aproape idolul poporului. Un guvern mareşal Averescu, după ce s-ar înfăptui o apropiere faţă de Dv., ar fi oportun timpurilor şi ar constitui pentru Dv. o nouă garanţie pentru viitor. Bineînţeles că trebuie să se aibă în vedere ca la realizarea acestei apropieri să se ajungă prin îndepărtarea d-lui Trancu-Iaşi şi a generalului Rădescu, lucru ce nu ar fi greu de înfăptuit, din cauza duşmăniei ce există între aceşti doi şi dl. Papacostea, pe tema întîietăţii încrederii mareşalului.

Partidul Naţional Ţărănesc continuă şi astăzi să fie divizat în aceleaşi trei grupe distincte, datorită constituţionalităţii d-lui Maniu, ideilor de stat ţărănesc ale d-lui Mihalache, cît şi a sentimentelor preconizate faţă de Coroană de aşa-zisul grup Vaida. Vă aducem la cunoştinţă, Înaltă Doamnă, că dintre devotaţii grupului Vaida nu mai puteţi conta decît pe D-nii Mirto (Eduard Mirto), Niţescu (Voicu Niţescu) şi Gusti (Dimitrie Gusti). În ceea ce priveşte pe Dl. Alexandru Vaida-Voievod, şi d-sa, ca toţi fruntaşii Partidului Naţional Ţărănesc, e gata oricînd să se alăture duşmanilor, care vă vor peirea. Divergenţa cea mare însă în Partidul Naţional Ţărănesc o formează problema Scoda, care în ultimul moment a creat disensiuni grave. Din acest punct de vedere, se observă că dl. Maniu vrea să-i dea acesteia o turnură care să lovească în familia regală şi în special în Dv. A reuşit pînă în prezent să nască în popor credinţa, mai ales în Ardeal şi Banat, că afacerea Scoda este o înscenare regală, în urma unei sugestii din partea Dv., spre a compromite pe dl. Maniu şi apoi Partidul N. Ţ., care a devenit un duşman al Dv. şi un adversar al practicei constituţionale a m. s. Dl. Maniu se strădueşte să impună acest criter întregului partid, deşi deocamdată pare irealizabil acest fapt, datorită rezervei d-lui Vaida (care îşi ia răspunderea în afacerea Scoda numai în ce priveşte guvernarea sa), cît şi atitudinei d-lui Mihalache, care nu poate accepta să tîrască partidul într-un conflict cu Coroana, pe această temă. Totuşi, pînă la sfîrşit, dl. Maniu va ieşi învingător datorită faptului că autoritatea de preşedinte a d-lui Mihalache a slăbit foarte mult, în special în timpul din urmă, de cînd majoritatea fruntaşilor de seamă din partid, în cap cu dl. Madgearu, s-au ataşat atît de mult de dl. Maniu, căzîndu-se aproape unanim de acord de a se continua din ce în ce mai puternic şi pînă la izbîndă campania contra Dv. Vă aducem la cunoştinţă că atacul D-lui Maniu contra m. s. şi în special în contra Dv. în chestiunea Scoda îşi va avea debutul chiar în actuala sesiune parlamentară, dacă nu cu ocazia discuţiunii la Mesaj, atunci la discuţiunile asupra raportului comisiunii de anchetă parlamentară, în afacerea Scoda. Asupra acestei chestiuni facem investigaţiuni printre oamenii de încredere ai d-lui Maniu şi Mihalache, pentru a stabili punctele principale ale atacului ce va avea loc la Cameră. Trecînd peste această parte care frămîntă Partidul N. Ţ., vă aducem la cunoştinţă că se fac pregătiri mari pentru începerea campaniei de răsturnare a guvernului Tătărescu. Biroul de informaţii al partidului este condus de dl. Armand Călinescu şi are o foarte rodnică activitate. Nu există departament, instituţiune de stat, sau om politic în jurul căruia să nu se facă cele mai subtile încercări de a obţine informaţii. Toate aceste informaţiuni întocmite în rapoarte săptămînale sunt discutate de conducerea partidului şi, în acelaşi timp, ele sunt comunicate d-lor Titulescu şi Maniu.

Referitor la legăturile dintre dl. Titulescu şi Partidul N. Ţ., vă facem cunoscut că ele sunt atît de înaintate, încît ne dau dreptul să afirmăm că duşmanul Dv. de moarte face parte integrantă din Partidul N. Ţ. Acest partid constituie un adevărat pivot puternic al d-lui Titulescu în politica internă, de care altfel acesta şi face uz în toate maşinaţiunile sale din ţară. Datorită acestui fapt, Partidul N. Ţ. devine din zi în zi un pericol tot mai mare pentru Dv. şi pentru sistemul de guvernare a m. sale.

În ce priveşte celelalte grupări şi partide politice, putem afirma că deşi nu-şi manifestă o atitudine făţişă în legătură cu activitatea Dv., totuşi, în surdină sunt contra Dv. În special Partidul Conservator, de sub preşedinţia D-lui Gr. Filipescu, s-a raliat complectamente tezei susţinute de Dl. Maniu şi vă putem aduce la cunoştinţă că această grupare devine din ce în ce mai primejdioasă persoanei Dv.

L. A. N. C. (Liga Apărării Naţionale Creştine), prin şeful ei, dl. Cuza, continuă să rămînă pe vechiul plan. Blocul Cetăţenesc al D-lui Forţu, datorită măsurilor excepţionale pe care le avem azi şi în special energicei măsuri luate de dl. Colonel Gabriel Marinescu (şeful Siguranţei Statului), şi-a încetat activitatea. Micile excepţii ce se fac la reuniunile familiale sunt inofensive. Faptul principal însă care se produce în zilele noastre de azi îl constituie mişcarea pe cît de discretă, pe atît de hotărîtă şi eficace din rîndurile Gărzii de Fier. Cu toată apropierea ce aţi reuşit a realiza pe lîngă Corneliu Codreanu, vă aducem la cunoştinţă că Moţa, preotul Dumitrescu şi Voicu luptă ca să renască în mijlocul Gărzii de Fier acelaşi vechi spirit de duşmănie contra Dv. La acest fapt contribuie foarte mult următoarele două motive: a) Dl. Codreanu, în dorinţa de a-şi reface Garda de Fier, caută un piedestal politic şi pare că este pe punctul de a-l găsi în Partidul Poporului sau cel Agrar; b) Dl. Mihail Stelescu caută recucerirea terenului pierdut şi, în acest scop, sădeşte în rîndurile gardiştilor ideea că depărtarea sa de Corneliu Codreanu s-a realizat numai datorită maşinaţiunilor Dv., susţinînd că Dv. aveţi tot interesul de a destrăma orice formaţiune naţionalistă din ţară. Datorită acestor lucruri studenţimea a început să se agite din nou contra Dv., spiritele clocotesc şi ele sunt cultivate de către teoriile dezvoltate de duşmanii Dv.: Titulescu, Maniu, Trancu-Iaşi şi alţii. Vă aducem la cunoştinţă că Înalt Prea S. S. Patriarhul Miron Cristea contribuie şi Î. P. S. S. la dezvoltarea acestui spirit de duşmănie contra Dv. Asupra acestei împrejurări, precum şi asupra problemei Gărzii de Fier vom reveni în curînd cu un nou şi detailat raport.

Raport informativ întocmit de ION PITULESCU

(director general al P.T.T.) şi C. CERNĂIANU

(publicist) – 22, 23 şi 24 dec.1934

Sursa: ziarulromaniamare.ro

Reclame

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Galerie | Acest articol a fost publicat în TEXTE ŞI FOTOGRAFII ALE ALTORA. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s