MILITARI DIN BASARABIA (3)

            MILITARI DIN BASARABIA (3)

SECRETELE ISTORIEI cu ALEXANDRU MORARU

Anton Crihan (10 iulie 1893, Sîngerei-9 ianuarie 1993) Crihan Anton decedat la Saint-Louis, SUA, înmormântat la Chişinău.Economist, parlamentar,fruntaş al vieţii publice. Studii liceale la Bălţi, iar cele universitare la Odesa, facultatea de economie. În timpul Primului Război Mondial este mobilizat în armată. Fiind ofiţer, în 1917 organizează împreună cu căpitanul Em. Catelli Cohortele moldoveneşti, pentru apărarea populaţiei din Basarabia contra jafurilor şi omorurilor pe care le săvârşeau soldaţii ruşi bolşevici.Ca deputat în Sfatul Ţării, a votat Unirea.
Deputat în parlamentele României din 1919,1920, 1922 şi 1932. A făcut parte din delegaţia română la Conferinţa româno-sovietică de la Viena. Absolvent al Universităţii Sorbona din Paris, unde în 1934 susţine teza de doctor în ştiinţe economice. Din 1934 până în 1945- profesor universitar la Iaşi, apoi la Chişinău, iar din 1940 din nou la Iaşi. După război, în 1946, trece în ilegalitate, apoi se refugiază în Iugoslavia, trecând clandestin frontiera. În acelaş an ajunge la Paris, iar în 1950 pleacă din Franţa în Statele Unite ale Americii. La propunerea Regelui Mihai I este ales în Comitetul Naţional Român în exil.
A publicat documentata lucrare Capitalul străin în Rusia şi o lucrare de proporţii Unirea Basarabiei. Alte lucrări: Dreptul românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti, Chestiunea agrară în Basarabia până la revoluţia din 1917. A colaborat la publicaţiile Soldatul moldovan, Pământ şi voie, la revista Viaţa Basarabiei şi la reviste de specialitate. Fiind în S.U.A., s-a căsătorit cu Olivia Luia, nepoată a lui Petru Groza. A locuit la Washington, iar apoi în oraşul Saint Louis. A fost ultimul din splendida cohortă a celor care au înfăptuit visul tuturor românilor- România Mare. Înmormântat la Chişinău, unde i s-au făcut funerarii naţionale.

Nicolai Furtună ( 1871- 1921) Colonel, în momentul organizării Comitetelor Militare Moldoveneşti, era ofiţerul cu gradul cel mai înalt militar, organizator şi comandant al primului regiment de infanterie moldovenesc. A chemat de pe front ofiţerii moldoveni în vederea formării Armatei Naţionale. După Unire a condus cercul de recrutare Chişinău, fiind ofiţer activ al armatei române.

Teodosie Cojocaru (3 mai, 1879 Chişinău -23 ianurie 1941 Chişinău)Absolvent al Liceului Militar din Odesa, fost ofiţer în armata ţaristă. A participat ca ofiţer la războiul ruso-japonez şi la Primul război mondial, fiind rănit în luptele din preajma Varşoviei. A fost unul dintre liderii militari ai Sfatului Ţării. În 1918 deţine funcţia de Director General al Războiului în Guvernul Republicii Democratice Moldoveneşti. După unire a fost încadrat în armata activă cu gradul de colonel, 1919 trece în rezervă. Deputat în Parlamentul român şi primar al oraşului Chişinău în anii 1919-1920
A fost arestat de sovietici la 13 august 1940, fiind acuzat abuziv de săvârşirea unor crime prevăzute în articolele 54-4, 54-13 şi 54-11 ale Codului penal al RSS Ucrainene. A decedat în închisoarea nr.1 din Chişinău.

Mârza Dumitru (25 octombrie 1894 Bădragii Vechi, Hotin- ?) A fost ales în Sfatul Ţării de către primul Congres al Militarilor Moldoveni în calitate de deputat, a aderat la Gruparea Militarilor „Congresişti”. Preşedinte al Sovietului soldaţilor şi ofiţerilor din garnizoana Ecaterinoslav. Sa pensionat din armată având grad de căpitan. 1917 a organizat la Ecaterinoslav un batalion de moldoveni şi o baterie de artilerie, în cadrul cărora a fondat un Comitet militar pe care la condus. A participat la Congresul Militarilor Moldoveni din partea militarilor din Divizia a 14 iar în Sfatul Ţării a aderat la fracţiunea militarilor.

Caşu Gheorghe (7 iunie 1970, Chişinău- 13 decembrie 1991 Chişinău) înmormântat la Cimitirul Central orăşenesc.
După absolvirea Liceului român-francez Ion Creangă din Chişinău, face doi ani de facultate la Institutul Politehnic, din iunie 1991 fiind admis la Academia de Poliţie. Se încadrează cu multă dăruire în mişcarea de renaştere naţională şi în lupta pentru revenirea la alfabetul latin, la istoria naţională. În 1990 se angajează în structurile Ministerului Afacerilor Interne, din aprilie 1991, în calitate de sergent de poliţie, este repartizat în brigada cu destinaţie specială. Participând la una din lupte cu separatiştii transnistreni în războiul ruso-moldovenesc din 1991-1992 la 13 decembrie 1991 este împuşcat alături alţii 3 luptători pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova. În memoria acestui erou la Chişinău o stradă a fost denumită Gheorghe Caşu. Post-mortem a fost decorat cu Ordinul Ştefan cel Mare.

Coropcean Ion– născut la 11 martie 1960 în s. Livădeni (Mândâc) raionul Donduşeni. În 1981 a absolvit Şcoala Militară Superioară a forţelor antiaeriene de comandă din or. Poltava şi Academia Militară a forţelor antiaeriene din Kiev. În perioada anilor 1981-1992 s-a aflat în serviciul militar: comandant de pluton, batereie, divizion, şeful statului major al regimentului de apărare antiaeriană. A luptat în Afganistan.
Din aprilie 1992 în serviciul Armatei Naţionale a RM, deţinând funcţii importante. Din aprilie 1997- şeful Colegiului Militar „Alexandru cel Bun”. Din iunie 1998 până în 2009 a îndeplinit funcţia de şef al Statului Major al Armatei Naţionale. Grad militar- general de divizie. A deţinut funcţia de Consilier principal de stat al Primului ministru.

Gaiciuc Victor– născut la 12 martie 1957. Aviator militar. În perioada anilor 1989-1993- şeful secţiei educaţie, apoi locţiitorul comandantului regimentului de aviaţie.În 1993- 1997 – specialist principal, şeful secţiei pregătire umanitară şi şeful Direcţiei educaţie la ministerul Apărării al Republicii Moldova. În perioada 1987-1999 – locţiitorul ministrului Apărării (responsabil de lucru cu efectivul personal); din1999- şeful Departamentului administrativ-militar (responsabil de încorporarea în armată a tineretului); în aprilie 2000 a fost aprobat în funcţia de locţiitor al ministrului Apărării, iar în perioada 2001-2004 – ministru al Apărării. Grad militar- general de brigadă.

Rusu Valeriu – s-a născut la 21 aprilie 1967, la Bilicenii Vechi, Sângerei. După absolvirea şcolii medii din satul natal în 1984, continuă studiile la Facultatea de Ziaristică Militară din cadrul Şcolii Militare Superioare din Lvov(Ucraina, 1984-1988).
În 1988, a fost înrolat în Armata Sovietică, ocupând, până în 1993, diferite funcţii militare în fostele republici unionale: Armenia,Georgia, Ucraina etc. A fost martor ocular la lupta pentru eliberare şi la conflictele interetnice din Caucaz: Carabahul de Munte, Tbilisi, Abhazia, Azerbaidjan, Armenia etc, în calitate de corespondent special al publicaţiei districtului militar Transkaukazian- Zakavkazie voenâe vedomosti.
În această perioadă, a colaborat cu ziarul central militar din Moscova, Krasnaia Zvezda, publicând aici diverse materiale.
A revenit în Moldova în perioada în care se constituia organismul militar naţional, participând la elaborarea şi aprobarea actelor şi legislaţiei militare a Republicii Moldova. A fost numit în funcţia de secretar general de redacţie, ulterior redactor-şef adjunct, şi, până în anul 2000, redactor- şef la Oastea Moldovei, publicaţia ministerului Apărării. Colaborează cu diferite ediţii periodice, participă la diverse emisiuni TV şi radio din ţară şi de peste hotare.
Din 2000, exercită funcţia de şef al Departamentului Relaţii Publice şi de purtător de cuvânt al ministrului Apărării.
Pentru merite şi devotament a fost decorat cu ordine şi medalii militare şi de stat.

Nicolae Petrov– s-a născut la 25 iunie 1966. Aviator militar. În perioada anilor 1991- 1993 – pilot la compania română „Tarom”. Din 1993 reprezentantul companiei”Air Moldova” la Bucureşti. În 1994 a organizat o companie particulară de aviaţie, paralel fiind şi directorul companiei aviatice „Carpatair” (România). A deţinut funcţia de director general al companiei „ Moldavian Airline”. Consul de Onoare al Suediei în Republica Moldova.

Duminican Nicolae – s-a născut la 29 aprilie 1890 la Chişinău – ?), proprietar şi funcţionar public. Studii secundare şi Şcoala Superioară de Război.
Fost ofiţer activ în armata Republicii Moldoveneşti. Prim- adjutant al brigăzii de cavalerie moldoveneşti. A participat la Congresul ostăşesc moldovenesc din 1917 de la Chişinău.
Distincţii: Sf.Vladimir cl.IV cu sabie şi panglică, Sf.Ana cl.II cu sabie şi panglică şi cl.IV cu inscripţie pentru vitejie, Sf. Stanislav cl.III cu sabie şi panglică, medalia Regele Ferdinand I, Victoria, Răsplata Muncii pentru construcţii şcolare, Meritul Cultural pentru sport cl.I.

Ţopa Victor – s-a născut la 1 februarie 1967. Pilot militar. În perioada anilor 1991- 1992 şi apoi 1994-1995 a fost şeful direcţiei relaţii externe a Departamentului aviaţiei civile, iar în perioada 1992-1994 – director comercial al companiei „Air Moldova”.
În anii 1995-1998- director general şi coproprietar al companiei aeriene „ Air Moldova Internaţional”. În perioada 1998- 2001 – director general al administraţiei de stat a aviaţiei civile. A deţinut mai multe funcţii importante, inclusiv ministru al transportului şi telecomunicaţiilor(din decembrie 2001).

Ceban Mihai – s-a născut la 12 septembrie 1964. În perioada anilor 1982-1985 a luptat în Afganistan (când URSS a ocupat pentru 10 ani această ţară). A fost rănit.
În anii 1995- 1999- preşedintele Uniunii veteranilor al războiului din Afganistan.
În anul 1997 a întemeiat Partidul Democrat-Popular, care ulterior a intrat în Alianţa „Moldova Noastră”. A fost deputat în Parlamentul RM din partea partidului condus de Dmitrii Diakov. Om de afaceri. Se află în fruntea firmei „ Cebacot”(reţeaua de gherete unde se vând ţigări).

Lazo Serghei (1894- 1920), comandant sovietic, participant activ la războiul civil din Rusia, membru al partidului comunist din 1918. Născut în satul Piatra, judeţul Orhei. A absolvit Gimnaziul nr. 1 din Chişinău. În 1918 îşi satisface serviciul militar în Krasnoiarsk, după care participă activ la consolidarea puterii sovietice în Siberia. La sfârşitul lunii mai 1920 este arestat de janonezi şi este ars de viu în focarul unei locomotive.

Mateevici Alexie – s-a născut la 16 martie 1888 la Căinari, Căuşeni – 13 august 1917, Chişinău. Poet, publicist şi preot militar. Studiază la Şcoala Duhovnicească, la Seminarul Teologic din Chişinău şi la Academia Teologică din Kiev. În 1916 se înrolează ca preot militar în Regimentul 41 Infanterie, Galiţian, trecând apoi Frontul Românesc, la Mărăşeşti, unde este contaminat de tifos exentematic. A publicat un şir întreg de lucrări literare şi publicistice.

                                           AUTOR PROIECT ŞI SELECŢIE,  ALEXANDRU MORARU

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în MILITARI DE CARIERĂ:, PRIETENII M-AU INFORMAT:, PUNCTE DE VEDERE. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s