Un ambasador la Maia, într-un cort militar!

maia_2016Două serii de evenimente mult aşteptate, care au reuşit de-a lungul ediţiilor să reverse ineluctabile efluvii în prezentul istoric şi cultural, desfăşurate an de an în localităţi diferite, respectiv, Sesiunile de Comunicări şi Dezbateri Ştiinţifice de la Maia şi Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice ale Societăţii Culturale ART EMIS de la Vâlcea, s-au îngemănat anul acesta la Maia, Ialomiţa, în şedinţă comună, în zilele de 9-10 septembrie, într-o atmosferă de trecere subtilă de la ternul realităţii cotidiene la un spaţiu dedicat în întregime adevărului istoric. În acest 2016, personalităţi marcante au ţinut să fie prezente (istorici, ofiţeri superiori, generali, un ambasador şi funcţionari ai ambasadei, oameni de ştiinţă şi cultură, feţe bisericeşti, ziarişti) dovedind că împreună pot fi generatori ai unui ambient spiritual superior. Chiar dacă s-au văzut teorii prăbuşite în faţa faptelor, niciodată nu s-a văzut un fapt prăbuşit în faţa unei teorii. Avea dreptate istoricul Ioan Scurtu cînd afirma: „«Reformatorii» au decis să treacă la ştergerea identităţii naţionale şi transformarea românilor într-o populaţie fără coloană vertebrală, fără trecut şi, evident, fără viitor”. Tocmai de aceea, este necesar mai mult ca oricînd acest gen de temporalitate spirituală a sesiunilor de comunicări, cu autentice focalizări în istoria trecută şi prezentă, cu rememorarea şi reaşezarea adevărului în scena şubredă a contextului cultural al vremii noastre. În pofida nepăsării şi relelor intenţii ale autorităţilor de a şterge din memoria colectivă trecutul istoric şi adevărul sacru, de a rupe şi mototoli paginile de istorie a românilor din manualele şcolare, scrise cu sînge de înaintaşi, mai sînt încă eroi ai faptelor care investesc nu doar sentiment patriotic, ci şi modestele venituri pentru a menţine viu spiritul naţional. Sesiunea Comună de Comunicări şi Dezbateri Ştiinţifice din acest an de la Maia şi-a deschis lucrările în dimineaţa zilei de 9 septembrie 2016. Nici vremea caniculară, nici îmbietorul ţărm al mării sau vreo cabană răcoroasă din vîrf de munte nu i-a împiedicat pe invitaţi să străbată drumurile „româneşti” până la Maia, ca să participe la maratonul de două zile în Istoria Românilor, unii dintre participanţi fiind „veteranii” seriei de „Retrăiri istorice în secolul XXI”, alţii, „veterani” ai altei serii începute în anul 2012, pe meleaguri vâlcene.

Diplome, distincţii şi lucrări prezentate

Ediţia de anul acesta de la Maia, desfăşurată într-un imens cort militar, a fost rodul colaborării iniţiate de Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.Ş.R. (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio – Filiala Maia Catargi) şi Ion Măldărescu – Preşedinte al Societăţii Culturale ART-EMIS. Lor li s-au alăturat inimoşii: Prof. dr. Nicolae Dinescu (Academia Olimpică Română – Filiala Vâlcea), Marian Zamfir (Primarul comunei Maia), Prof. Vlad Constantin (Biblioteca Comunei Maia), Gabriel Puşca (Asociaţia Culturală ADSUM) şi… aşa se scrie Istoria! După un tedeum la bisericuţa comunei Maia, devenită neîncăpătoare, deschiderea lucrărilor a fost făcută de cei doi principali organizatori: Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru şi Ion Măldărescu, în prezenţa domnului General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Preşedinte de Onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.Ş.R.), care s-a adresat participanţilor la lucrări, a Excelenţei Sale Prof. univ. dr. Mihai Gribincea – Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România şi a domnului prof. univ. dr. Ioan Scurtu – Preşedintele Secţiei de Istorie şi Arheologia a A.O.Ş.R. Ultimului numit, i-a fost conferită de Col. (r) Dr. Constantin Moşincat, în cadrul ceremonialului ce a urmat, „Sabia cavalerilor de Clio” pentru prestigioasa activitate în domeniul Istoriei. Excelenţa Sa, Mihai Gribincea s-a adresat auditoriului, înmânîndu-i-se din partea ART-EMIS Academy şi a Asociaţiei Cavalerilor de Clio – Filiala Maia un document „In Honorem”. O distincţie similară i-a fost conferită şi domnului Vasile Popovici – Prim Secretar al Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti, iar domnului Col. (r) Dr. Constantin Moşincat, o diplomă de excelenţă.

Le-au fost conferite plachetele de „Preşedinte de Onoare”, respectiv, „Membru de onoare” al Asociaţiei ART-EMIS, distinşilor domni: General (r) Prof. univ dr. Vasile Cândea şi Domnului Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea – Preşedinte al A.O.Ş.R.. A urmat prezentarea volumelor: „Retrăiri istorice în veacul XXI” vol.9 – Jipa Rotaru, „Știința, Istoria, Armata și Serviciile Speciale în apărarea României” – vol.3 – Ion Măldărescu şi „Dezrobirea Basarabiei; 22 iunie1941-23 august 1944″ – autori: Mihai Tașcă, Vasile Șoimaru, Jipa Rotaru. La încheierea deschiderii lucrărilor sesiunii, Col. Petru Costin din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a prezentat o valoroasă colecţie de drapele istorice româneşti.

Au prezentat comunicări:

maia_9-10-09-2016Prof. dr. univ. Petre Țurlea, Ion Măldărescu, Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, A.O.Ş.R, Col. (r) Prof. univ. dr. Leonida Moise, Col.(r)Prof. dr .Constantin Moșincat, Chestor (r) Prof. univ. dr. Vlad Barbu, Dr. Alin Spânu, Dr. Luminița Giurgiu, Dr. Theodora Giurgiu, Col. (r) prof. univ. dr. ing. Marian Rizea, Col. (r) Alexandru Omeag, Col. (r) Prof. univ. dr. Octavian Burcin, Comandor. av. dr. Marius Adrian Nicoară, Prof. dr. Lavinia Dumitrașcu, Pr. Adrian Lucian Scărlătescu, Prof. dr. Costin Scurtu, Expert dr. Andreea, Ștefan Paraschiv, Comandor. Av. dr. Jănel Tănase, Drd. Alina Iancu, Col. dr. Petre Pah, Prof. Nicoleta Nistoroiu, Col. (r) Dr. Stelian Gudacu, Mr. dr. Luiza Rotaru, Prof. dr. Nicolae Dinescu, Col. dr. Mircea Tănase, Col. (r) Alexandru Ganenco, Col. (r) ing. dr. Anatol Munteanu, Prof. dr. George Constantin Nistoroiu, Col. (r) prof. univ. dr. Tiberiu Tănase, Prof. Alexandru Moraru, Dr. Alba Popescu, Prof. Vlad Constantin, Pr. Constantin Mănescu…

Cîţiva „Mecena” şi oameni cu suflet nobil

Cu greu sau aproape imposibilă ar fi fost realizarea manifestării dacă generoşii conducători ai unor firme nu şi-ar fi adus contribuţia. Merită recunoştinţă firmele: „Boromir”, „Diana”, „SCAVIL” şi „Rotarexim” din Râmnicu Vâlcea, Cabinetul Notarial „Elena Nicoară” din Buzău. De asemenea, cei 11 membri ai asociaţiei „Societas Milites Getae”, profilată pe stilul Historical European Martial Arts (H.E.M.A.), care a oferit celor prezenţi o surpriză, pe cît de insolită, pe atît de plăcută. Răzvan Marinescu, Alina Marinescu, Andrei Chirleşan, Augustin Pitica, Mihai Sessa, Andreea Jugănaru, Cristi Tudose, Adrian Ionete, Andrei Oţetaru, Laurenţiu Stiniguţă, Maria Constantinescu – organizaţi ca o companie de mercenari denumiţi trabanţi (trupe de infanterie grea) din care era formată garda domnească a domnitorilor valahi, ce au luptat contra Imperiului Otomani între domniile lui Vlad Dracul şi Radu Şerban – şi-au făcut apariţia marşînd în răpăitul tobelor, tulburînd liniştea localităţii şi „teleportînd” participanţii şi privitorii în anii Evului Mediu, pentru a-i vedea luptîndu-se. Să nu-i uităm nici pe cei din „spatele cortinei”, pe cei ce-au trudit pentru respectarea tradiţiei ospeţiei româneşti, precum neobosita doamnă Elena Rotaru. Familia Rotaru şi-a oferit casa şi curtea pentru a asigura clipe de neuitată bucurie în natura rurală a localităţii ialomiţene.

Vom împiedica falsificarea istoriei!

Închiderea lucrărilor Sesiunii Comune de Comunicări şi Dezbateri de la Maia i-a revenit micuţei Andreea Anemona Lazăr, care a cîntat întru cinstirea fraţilor veniţi de dincolo de Prut, „Limba noastră cea română”. Dacă la congresele partidelor – al căror număr nu se mai cunoaşte prea bine fiindcă răsar ca ciupercile după ploaie – politrucii se adună pentru a mai smulge un ciolan, o halcă, un minister sau un locşor în cuibul trezorierilor matusalemici, pentru a se căţăra într- un fotoliu cît mai confortabil, unde să lîncezească pînă la următoarea vacanţă, în cazul sesiunilor de la Maia, sau ART EMIS, intelectualii invitaţi vin de la sute de kilometri pentru a clădi, nu pentru a demola. Se adună pentru a comunica, a se informa reciproc şi a împiedica uitarea Istoriei Românilor pe care „reformatorii” menţionaţi de profesorul Scurtu au radiat-o din programa şcolară. Domnilor guvernanţi, noi, o mînă de oameni de ştiinţă şi cultură putem ţine vie Istoria şi fără sprijinul vostru, al Parlamentului sau al Preşedinţiei! Cu greu, cu sacrificii, dar vom ţine vie flacăra românismului, o vom reaprinde ori de cîte ori o veţi stinge şi o vom păstra pentru generaţii! Vom face baricadă în faţa ocupanţilor vremelnici ai Ţării, a migratorilor, a trădătorilor de neam şi a falsificatorilor Istoriei Românilor. Îi aşteptăm pe toţi românii să ni se alăture! Misiunea organizatorilor continuă şi după încheierea sesiunii de comunicări. Se vor aduna toate lucrările prezentate pentru a fi redactat volumului următor, sub îngrijirea celor doi protagonişti: Jipa Rotaru şi Ion Măldărescu.

Povestea de la Maia va continua prin Comandorul Istoriei, Jipa Rotaru! Şi cea din oraşul Olteniei de sub munte îşi va urma cursul firesc în viitor prin urmaşul lui Tudor Maldăr (Ion Măldărescu), cu aceleaşi disponibilităţi în afirmarea intenţiilor care le-au impus şi consacrat, iar participaţiunea unor prestigioase personalităţi ale istoriei, ştiinţei, forţelor militare, a serviciilor de Intelligence şi culturii româneşti va reuşi să conjuge la timpul trecut şi prezent adevărul istoric, comunicîndu-l, spre învăţătură şi neuitare, iubitorilor de comori naţionale.

MARIA DIANA POPESCU

SURSA: http://www.art-emis.ro

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Articole, Documente, ISTORIA IN IMAGINI, MILITARI DE CARIERĂ:, PRIETENII M-AU INFORMAT:, TEXTE ŞI FOTOGRAFII ALE ALTORA, ŞTIRI DE ULTIMA ORĂ. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s