ALEXANDRU MORARU: PREZENȚE BIBLIOGRAFICE (Partea II, publicistica)

                    (cărți, publicistică, filme și autografe cu dedicații)

Pe parcursul a multor ani am scris articole, am depistat mii și mii de documente de arhivă, am filmat mai multe evenimente importante de interes public, personalități, mai mult sau mai puțin deosebite, am scris și editat cărți, care în majoritate au fost înalt apreciate de specialiști și de publicul larg.Tot odată am primit sute și sute de cărți, cu autografe și dedicații din partea autorilor.

Toate aceste lucruri, m-au făcut să mă gândesc la o structurare ale informațiilor despre cele menționate mai sus. Poate intr-adevăr ar putea prezenta un interes public.Am convenit să le împart în 4 capitole: cărți, publicistică, filme și autografe. Vă propun spre atenția Dvs. Capitolul II „Publicistică”, deoarece prima parte a fost publicată la 28 februarie 2021 tot pe acest portal https://morarita.wordpress.com/2021/02/28/alexandru-moraru-prezente-bibliografice-partea-i-carti/

                                  PUBLICISTICA

1.„Arhiva- un depozit al istoriei” în „Glasul Națiunii”nr.22 din 28.12.2000 (în „Săptămâna”, nr.52 din 29.12.2000 și „Capitala” din 13.01.2001

2. „Electorala 98 și „echipa de succes” în „Glasul Națiunii”, nr.4-5-6-7 din 31.01, 07.02. 14.02, 21.02.2001

3. „Nicolae Iorga și Basarabia” în „Capitala”nr.15 din 28.02.2001

4. „De s-ar ridica Ștefan-Vodă” în „Glasul Națiunii”, nr.18 din 08.08.2001

5.„Povara trecutului stalinist” în „Literatura și Arta”, nr.34 din 18.06.1994

6. „Din istoria satului Jevreni”în gazeta raională Criuleni„Opinia”, nr.2-7-9 din 05.01;19.01, 02.02. 1991

7.„Blazonul orășelului Criuleni” în „Opinia”(Criuleni), nr.112, 146, din 18.09; 02.10; 06.12.1990

8.„Din istoria satului Pașcani” în gazeta„Biruitorul”(Criuleni) din 24.03.1981

9. „Pământul- o imensă arhivă” în „Baștina”(Criuleni), nr.62 din 24.05.1990

10. „Păvază obscurantismului” în gazeta „Biruitorul”(Criuleni)nr.20 din 17.02.1981

11. „De aur, visul făurit”; „Fiecare zi devine istorie” în „Opinia”(Criuleni), nr.47 din 01.12.1993

12. „Sub stragul stalinizmului” în gazeta „Baștina”(Criuleni), nr.77 din 28.06. 1990

13. „Despre grafia latină” în săptămânalul „Literatura și Arta”, nr. 26 din 23.06.1988

14. „Din istoria drumurilor” în „Biruitorul”, nr.45 din 16.04.1981

15. „Un creștin în infernul atomic” în „Opinia”(Criuleni), nr. 49 din 22.12.1993

16. „Primii ani de făurire” în „Biruitorul”, nr. 114 din 22.09.1981

17. „Ivan Bodiul și migrația „binevolă”(scrisoare) în revista „Nistru”, nr.1, 1989

18. „Necesitatea valorificării operei lui Nicolae Iorga”(scrisoare) în revista „Nistru”, nr.12, 1988

19. „Dosarul strict secret 009” în săptămânalul„Glasul Națiunii”, nr.32 din 29.08.2002

20. „Prezențe criulenene în opera lui Nicolae Iorga”în „Opinia”, nr.44 din 26.11.1994 și nr.24 din 10.06.1995

21.„Victime ale râșniței staliniste(Cartea Memoriei) în „Opinia”nr.30, din 04.07.1992

22. „1918-anul ascensiunii naționale” în „Opinia”(Criuleni), nr.14 din 02.04.1996

23. „Gazetei „Opinia”- La Mulți Ani!” în „Opinia”, nr.16. din 27.03.1996

24. „Ultima șansă a democraților” în „Literatura și Arta”nr.4 din 26.01.1995

25. „Povestea răbdării dobitocești” în „Literatura și Arta”, nr.52 din 22.11.1994

26. „Mozaic Istoric”în „Opinia”(Criuleni), nr. 23 din 16.05. 1992; nr.17. din 17.04.1993; nr.21 din 11.06.1994

27. „Scrisoare deschisă privind grafia latină” în revista „Orizontul”, nr.10 din 1988, pag 2-3

28. „Muzica-ca sens al vieții: Valentina Calistru” în „Opinia”(Criuleni), nr.23 din 25.06.1994

29. „Soarta unei familii, a unei țări întregi…” în nr.3, noiembrie 1996 în „Revista Română”(mun.Iași)

30. „Despre „Istoria RSSM” în 6 volume” în „Literatura și Arta”nr.37 din 08.09.1988

31. „File de Istorie” în gazeta„Invățământul Public” din 05.03.1980 și în nr.92 din 15.11.1980

32. „Mai gândește-te, mai compară!” în revista „Chipăruș”, nr.3, din 1984

33. „Răstignit pentru Basarabia” în săptămânalul „Glasul Națiunii”nr.40 din 24.10.2002

34. „Credință pusă la zid. Confesiunile religioase din RSSM în 1944-1950” în „Glasul Națiunii”, nr. 1-2 din 16.01.2003

35. „Comunizmul ne-a făcut canibali: 1947” în gazeta „Flux”, nr.4 din 14.02.2003

36. „Vetre strămoșești: Jevreni.Istoria unui sat” în „Glasul Națiunii”, nr.14 din 10.04.2003

37. „Povara Paștelui Feminin” în „Glasul Națiunii” nr.16 din 24.04.2003

38. „Repetabila povară” în gazeta„Făclia” nr.19 din 17.05.2003

39. „1940: când au năvălit„eliberatorii”în „Glasul Națiunii”, nr.24-29 din 26.06.2003; 03.07.2003; 10.07.2003; 17.07.2003; 24.07.2003; 07.08. 2003

40. „Tatarbunar: răscoală după scenariu” în „Glasul Națiunii”, nr.29, din 07.08.2003

41. „Chișinău, 1944: „Ocupat de NKVD” în „Glasul Națiunii”, nr.38 din 09.10.2003

42. „Credința noastră pângărită” în „Glasul Națiunii”, nr.3-4 din 29.01.2004

43. „Arhivele statului: între contribuții și probleme” în „Glasul Națiunii”, nr.3-4 din 29.01.2004

44.„Credința noastră pângărită-2(religia mozaică)Politica statului sovietic față de structurile religioase din RSSM” în „Glasul Națiunii”, nr.16 din 29.04.2004

45. „Copiii „în grija”statului sovietic(din negativul adevărului bolșevic 1944-1951) în „Glasul Națiunii”, nr.19 din 20 mai 2004

46.„Credința noastră pângărită-3(religia protestantă baptistă).Politica statului sovietic față de structurile religioasedin RSSM” în „Glasul Națiunii”, nr.28 din 29 iulie 2004 (două pagini A3)

47. „Credința noastră pângărită-4 (organizația religioasă„Martorii lui Iehova”) publicat în săptămânalul„Glasun Națiunii”nr.35 din 23.09.2004, fila 9 cu continuare în nr.36 din 30 septembrie 2004, fila 8

48. „Credința noastră pângărită-5 (Biserica catolică din RSSM), publicat în nr.10 din 17.03.2005, fila 7; nr.11 din 24.03.2005, fila 7; nr.12 din 7.04.2005, fila 3

49.„Cartea „Holocaustul din Basarabia” este un eșec”, publicat în cotidianul național „Flux”, nr.61 din 27.04.2005, pag.2

50. „Cultura„ascultată” la Biroul CC(anii 70, sec. XX)”publicat în „Ziarul de Gardă”, nr.17 din 12.05.2005, pag.4

52. „Un document de arhivă despre Teatrul„Luceafărul” în „Glasul Națiunii”, nr.34 din 29.09.2005, fila 7

53. „Cadrele bolșevicilor-1”(documentele acuză regimul sovietic) în „Flux de vineri”, nr.2 din 20.01.2006

54. „Cadrele bolșevicilor-2” ”(documentele acuză regimul sovietic) în „Flux de vineri”, nr.8 din 3.03.2006

55.„Cadrele bolșevicilor-3” ”(documentele acuză regimul sovietic) în „Flux de vineri”, nr.16 din 28.04.2006

56. „Din istoria radiodifuziunii moldovenești(anii 70, sec.XX)” publicat în „Glasul Națiunii”, nr.16 din 18.05.2006, fila 6

57. „Criminali în halate albe(din negativul medicinei din RSSM” publicat în „Glasul Națiunii”, nr.39-40-41 respectiv 16.11.2006, fila 8; 30.11. fila 16 și 7.12.2006

58. „Sabia Dreptății noastre(documentele acuză regimul de ocupație sovietic) 1-2 publicat în săptămânalul„Literatura și Arta”, nr.37 din 13.09.2007 și nr.39 din 27.09.2007

59.„O carte-sinteză de Brândușa Colesnic”în „Literatura și Arta”nr.23 din 8.06.2017, fila 4

60. „O enciclopedie de unicat a monumentelor dispărute prin violență…” în „Gazeta Satelor”, nr.39 din 19.10.2018

61. Articol„Tragediile poporului nu pot fi date uitării” de Aurel Hioară, în revista „Bibliopolis”nr.4 (vol.36), 2010, pag.82-84

62. „Mihai Eminescu: maraton poetic de excepție” de Alexandru Moraru în revista „Bibliopolis”, nr.1(vol.60)2016, pag.127-131

63.„B.P.Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice și filologice” de Alexandru Moraru în revista„Bibliopolis, nr.1(vol.60) 2016, pag.142-146 (cu foto)

64.„Conferința Științifică„Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie” de Alexandru Moraru în revista„Bibliopolis”, nr.2 (vol.61), 2016, pag.126-130 cu foto

65.„Pe urmele bunicului meu Ion Alexandru Moraru, la Orhei”  de Alexandru Moraru în revista „Bibliopolis”, nr.3 (vol.70), 2018, pag.91-94, cu fotografii

66.„Conferința științifică„B.P.Hasdeu-folclorist și lingvist de excepție” de Alexandru Moraru în revista„Bibliopolis” nr.1 (vol.72), 2019, pag.111-112 (cu fotografii)

67.„Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu” de Nadejda Roșcovanu în „Jurnal de Chișinău”, nr.22 din 14.06.2019, pag.11(despre ședința Clubului Istoricilor (președintele clubului Alexandru Moraru)

68. „Pan Halippa amenințat cu moartea”autor Alexandru Moraru în„Gazeta Satelor”, nr.36 din 28.09.2018, pag.3 cu continuare în nr.37 din 5.10.2018, pag.3

69. „Actul înțelepciunii istorice(despre cartea„Ecoul Unirii”)autor Tudor Țopa în „Gazeta Satelor”nr.10 din 23.03.2018, pag.4

70.„Articol„Victimele terorii comuniste din Basarabia.Documente secrete sovietice 1944-1954”, de dr.Viorica Olaru Cemârtan în revista „Destin românesc”, nr.2, 2010, pag.158-161

71. Articol„Bibliocultural basarabean.Adevăr și Omagiu”, autor Raia Rogac în săptămânalul „Națiunea”(București), nr.569 din 21-27 iunie 2010, pag.7, cu foto

72. Articol„Basarabia ocupată de ruși:Canibalismul provocat de sovietici” de Alexandru Moraru în săptămânalul„Țara Noastră”(mun.Iași), nr.2 (4) martie,2009, pag.4

73. Articol„Așa a început sovietizarea-1” de Alexandru Moraru în revista„Magazin Istoric” (București), nr.6 din 2006, pag.12-14

74. . Articol„Așa a început sovietizarea-2” de Alexandru Moraru în revista„Magazin Istoric” (București), nr.7 din 2006, pag.39-44

75. . Articol„Așa a început sovietizarea-3” de Alexandru Moraru în revista„Magazin Istoric” (București), nr.6 din 2007, pag.14-17

76. Articol„Povara de a fi român” de Alexandru Moraru în revista„Magazin Istoric”(București), nr.2 din 2008, pag.5-9

77.Articol „Canibalismul provocat de sovietici” de Alexandru Moraru, nr.88, aprilie 2009, pag.65-68

78. Articol„Masacrul militarilor polonezi de la Katîn” de Alexandru Moraru în revista„Oastea Moldovei”(Chișinău), nr.5, mai 2014, pag.20-21

79. „Gazeta de Chișinău”nr. 31 din 4 septembrie 2020 articol „Despre comportamentul ocupanților sovietici (1)

80. „Gazeta de Chișinău”nr. 32 din 11 septembrie 2020 articol „Despre comportamentul ocupanților sovietici (2)

81. „Gazeta de Chișinău”nr. 33 din 18 septembrie 2020 articol „Despre comportamentul ocupanților sovietici (3)

82. „Gazeta de Chișinău”nr. 34 din 25 septembrie 2020 articol „Despre comportamentul ocupanților sovietici (4)

83. „Gazeta de Chișinău”nr. 42 din 20 noiembrie 2020 articol „Chișinău, 1944.„Ocupat de NKVD” sau învingătorii nu pot fi judecați”

84. „Gazeta de Chișinău”nr. 43 din 27 noiembrie 2020 articol „Criminali în halate albe”

85. „Gazeta de Chișinău”nr. 45 din 11 decembrie 2020 articol „Atitudinea autorităților sovietice față de credința protestantă baptistă” (1)

86. „Gazeta de Chișinău”nr. 46 din 18 decembrie 2020 articol „Atitudinea autorităților sovietice față de credința protestantă baptistă” (2)

87. „Gazeta de Chișinău”nr. 47 din 25 decembrie 2020 articol „Atitudinea autorităților sovietice față de credința protestantă baptistă” (3)

88. „Gazeta de Chișinău”nr. 48 din 31 decembrie 2020 articol „Atitudinea autorităților sovietice față de credința protestantă baptistă” (4)

89.„Gazeta de Chișinău” nr.02 din 22 ianuarie 2021 articol„Istoria fără falsuri și legende cominterniste”, pag. 14

90 .„Gazeta de Chișinău”nr.03 din 29 ianuarie 2021 articol„Dușmanii puterii sovietice-1”, pag.14

91. .„Gazeta de Chișinău”nr.04 din 05 februarie 2021 articol„Dușmanii puterii sovietice-2”, pag.14

92. .„Gazeta de Chișinău”nr.05 din 12 februarie 2021 articol„Dușmanii puterii sovietice-3”, pag.11

93. .„Gazeta de Chișinău”nr.06 din 19 februarie 2021 articol„Dușmanii puterii sovietice-4”, pag.11

94. .„Gazeta de Chișinău”nr.07 din 26 februarie 2021 articol„Evrei în GULAG-1”, pag.14

95. .„Gazeta de Chișinău”nr.08 din 05 martie 2021 articol„Evrei în GULAG-2”, pag.14

96. .„Gazeta de Chișinău”nr.09 din 12 martie 2021 articol„Evrei în GULAG-3”, pag.14

97.„Gazeta de Chișinău” nr.10 din 19 martie 2021 articol„În martie 1918,bunicul meu a votat Unirea (1), pag.14

98. .„Gazeta de Chișinău” nr.11 din 26 martie 2021 articol„În martie 1918,bunicul meu a votat Unirea (2), pag.14

99. .„Gazeta de Chișinău” nr.12 din 2 aprilie 2021 articol„Povara românității”(I), pag.14

100. .„Gazeta de Chișinău” nr.13 din 9 aprilie 2021 articol„Povara românității”(II), pag.14

101. .„Gazeta de Chișinău” nr.14 din 16 aprilie 2021 articol„Anii 90, sec.XX: Alunecări de teren în Partidul Comunist (I), pag.14

102..„Gazeta de Chișinău” nr.15 din 23 aprilie 2021 articol„Anii 90, sec.XX: Alunecări de teren în Partidul Comunist (II), pag.14

103. .„Gazeta de Chișinău” nr.17 din 14 mai 2021 articol„Răvașe patriotice (I), pag.11

104. .„Gazeta de Chișinău” nr.18 din 21 mai 2021 articol„Răvașe patriotice (II), pag.14

105. .„Gazeta de Chișinău” nr.19 din 28 mai 2021 articol„Răvașe patriotice (III), pag.14

106. .„Gazeta de Chișinău” nr.20 din 4 iunie 2021 articol„Răvașe patriotice (IV), pag.14

107. .„Gazeta de Chișinău” nr.21 din 11 iunie 2021 articol„80 de ani de la primul val de deportări în Basarabia”, pag.14

108. .„Gazeta de Chișinău” nr.22 din 18 iunie 2021 articol„Crimele sovietice de la Consulatul Italian din Chișinău”, pag.14

109. .„Gazeta de Chișinău” nr.23 din 25 iunie 2021 articol„Crimele sovietice de la Consulatul Italian din Chișinău”(I), pag.14

110. „Gazeta de Chișinău” nr.24 din 2 iulie 2021 articol„Crimele sovietice de la Consulatul Italian din Chișinău”(II), pag.14

111. „Gazeta de Chișinău” nr.25 din 9 iulie 2021 articol„Crimele sovietice de la Consulatul Italian din Chișinău”(III), pag.14

112.„Gazeta de Chișinău” nr.26 din 16 iulie 2021 articol„Toți au murit!”,(I) pag.14

113. „Gazeta de Chișinău” nr.27 din 23 iulie 2021 articol„Toți au murit!”,(II) pag.14

114.„Gazeta de Chișinău” nr.28 din 30 iulie 2021 articol„S-a sinucis pentru o călimară… pag.14

115. „Gazeta de Chișinău” nr.28 din 6 august 2021 articol„S-a sinucis pentru o călimară…(II) pag.14

116.„Gazeta de Chișinău” nr.30 din 13 august 2021 articol„Suntem mai (in)dependenți ca niciodată! (I) pag.14

117. „Gazeta de Chișinău” nr.31 din 20 august 2021 articol„Suntem mai (in)dependenți ca niciodată! (II) pag.14

118. „Gazeta de Chișinău” nr.32 din 3 septembrie 2021 articol„Mai bine fugar, decât soldat la Stalin (I) pag.14

119. revista „ Viața Basarabiei” nr. 3 din 2020 articol „ Inspecțiile făcute în Basarabia de Mareșalul Ion Antonescu în perioada zilelor 7, 8, 9,10 și 11 aprilie 1942”.

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s