ALEXANDRU MORARU : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL(DOCUMENTE DE ARHIVĂ)

În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”

(DOCUMENTE DE ARHIVĂ )
– Partea a 31-a –

1943
Documentul 136
1 Iunie
394.129/CBBT
Dos.9
Către
ADMINISTRAŢIA MILITARĂ A
TERITORIULUI DINTRE NISTRU ŞI BUG
Serviciul de lichidare
Loco
Str. Clucerul Udricani Nr.24
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
Parchetul Curţii Marţiale a C.3 A – oficiul Poştal Militar Nr. 3604 – ne-a rugat să dispunem ca Fosta Prefectură a jud. Moghilev, prin organele sale de poliţie, să comunice numitului David Segal, fost director de bancă, evreu internat în ghettoul Moghilev că prin deciziunea Nr. 895 din 11 Martie 1944, Curtea Militară de Casare şi Justiţie a admis, în interesul legii, recursul introdus de Domnul Procuror General al Curţii Militare de Casare şi Justiţie, în cauza privitoare pe susnumitul, contra sentinţei Nr. 1510 din 29 Iulie 1943, pronunţată de fosta Curte Marţială a Garnizoanei Tiraspol, casându-se sentinţa.
Vă rugăm să binevoiţi a dispune comunicându-ne măsurile luate de Dvs.

SECRETARUL CABINETULUI
Lt. Colonel, St.Rădulescu
Şeful Biroului 1
Căpitan Tr.Turtur

Documentul 137
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI
Direcţia Sănătăţii
N. 508028 Data 10.IV.1943
Ref. la: medici şi farmacişti evrei
ONOR
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.
BUCUREŞTI
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a interveni pe lângă M.St.Major pentru a ne trimite 100 medici evrei în cadrul muncii obligatorii de 90 zile în Transnistria, urmând ca aceştia să înlocuiască pe medicii evrei din Seria 3-a, care termină stagiul la 22 Aprilie 1943.
Totodată vă rugăm a dispune înlocuirea farmaciştilor evrei din Seria 2-a, trimiţându-ne un număr de 40, începând de la data de 15 Mai 1943.

L.Ş. GUVERNATOR, (semnătura)
DIRECTOR
Dr. Petre Nicolescu (semnătura)

Documentul 138
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI
Direcţia Sănătăţii
N.506325 Data 11.II.1943

Ref. la: medici evrei
CĂTRE
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.
BUCUREŞTI
La adresa Dvs. No.505517/ CBBT din 20 Ianuarie 1943, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că la Direcţia Sănătăţii s-au prezentat 70 medici evrei din cei 100 reprezentanţi Guvernământului de către Marele Stat Major, trimişi cu adresa No. 197668 din 18 Ianuarie 1943.
Întregul număr de medici au fost repartizaţi aşa cum urmează în tabelul No.1 plus trei medici care nu figurează pe tabelul Statului Major.
Mai înaintăm şi un tabel (N.2) de evreii care conform adresei Marelui Stat Major nu s-au prezentat.

L.Ş. GUVERNATOR, (semnătura)
DIRECTOR
Dr. Petre Nicolescu (semnătura)
2 anexe

Documentul 139
TABEL
De medicii evrei Seria III-a repartizaţi la Guvernământul Transnistriei
Direcţia Sănătăţii, sosiţi ulterior

Nr. Numele şi
Pronumele Specialitatea Data
prezentării Cercul de unde vine Localitatea unde a fost repartizat
1. Varadi Carol Interne 6.II.943 Bucureşti Spit.jud.Oceacov
2. Steinhard Carol Gen-urinar 6.II.943 Bucureşti Serv. Sanit ”
3. Stivel Moise Intr.copii 6.II.943 Bucureşti Serv.Sanit.Balta
4. Bercovici David Interne 6.II.943 Bucureşti ” ” Berezovca
5. Schwartz Frederico Interne 8.II.943 Bucureşti Spit.Troiţa Ovidiopol
6. Croitoru Sloim Copii 9.II.943 Bucureşti Serv. Sanit.Golta
7. Vikman Isac Radiolog Int. 9.II.943 Cernăuţi ” ” ”
8. Korn Karol Venerice 9.II.943 Cernăuţi ” ” Ananiev
9. Seidner Alfred Chirurgie 9.II.943 Cernăuţi ” ” ”
10. Winter Adolf Interne 9.II.943 Cernăuţi ” ” ”
11. Wucher Bernhard Venerice 9.II.943 Cernăuţi ” ” ”

Documentul 140
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA 1-a
Biroul Sanitar
Nr. 292800 din 27 IV 1943
MARELE STAT MAJOR
Secţia 1-a
Către
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T
La Nr. 508028/1943;
Am onoare a face cunoscut că cei 100 medici evrei repartizaţi în cadrul M.O. de 90 zile pe 1943/44, formând seria III-a au fost înlocuiţi cu 100 medici evrei formând seria IV-a Conf. Ord. Nr. 293026/ 19.IV.1943.
S-au dat ordine C.T. respective în acest sens, şi s-au adus la cunoştinţă Preşidenţiei Consiliului de Miniştri cu nr. de mai sus.

L.Ş. ŞEFUL SECŢIEI I-a
COLONEL (semnătura)

Documentul 141
12 Aprilie 1943
508028/ CBBT
MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a
Biroul Sanitar
Avem onoare a vă înaninta, în copie, adresa Nr. 37048/1943 a Guvernământului Provinciei Transnistria, prin care solicită trimiterea a 100 medici evrei, în cadrul muncei obligatorii de 90 zile în Transnistria, spre a înlocui pe medicii evrei din Seria 3-a care termină stagiul la 22 Aprilie 1943.
Vă rugăm să binevoiţi a ne comunica rezultatul.

SECRETARUL CABINETULUI
Lt. Col. Ştefan Rădulescu
Şeful biroului 2
Slt. Răducănoiu Alexandru

Documentul 142
M.St.M. Secţia I-a
Biroul 6 M
TABEL
Medicii evrei repartizaţi în Transnistria în seria 4-a (25.IV – 25.VII)

1. Avram Ezre Buc. Moşilor 60 Stomatolog
2. Albert Bernard Buc. V.Coriţă 3-5 Stomatolog
3. Abrudescu Teodor Buc. Dr. Lister 7 Chirurg
4. Berman Miron Buc. Moşilor 88 Internist
5. Boroş Osiaş Buc. Orfen 5 Internist
6. Barder Iosif Buc. Bd. Brătianu 24 Stomatolog
7. Bujum Otti Rămâne şi seria IV-a
8. Buton Leon Buc. Brătianu 16 Internist
9. Blum Marius Buc. Anton Pan 30 Internist
10. Biller Abraham Buc. Ştirbei Vodă 80 Internist
11. Bercovici Hami Buc. Apolodor 3 Internist
12. Binstock Oscar Buc. Al.Parfum 10 Internist
13. Bruder Dan Buc. Braşov 9 Internist
14. Braunştein Samuel Şos. Giurgiului 38 Stomatolog
15. Bercu Fischer Iaşi Lazonschi 4 Internist
16. Bercovici Copel Iaşi, El. Doamna 17 Internist
17. Breuner Edgar Iaşi Lăpuşneanu 20 Chirurg
18. Buxbaum Lazăr C-ţi, Mircea Vodă 8 O.R.L.
19. Blidner Ioan C-ţi, 11 Noiembrie 22 D.Vener.
20. Cerbu N. Alexandru Buc. Remus 14 Internist
21. Cohen Natan Buc. C.Călăraşi 51 D.ven.
22. Cornblum Marcu Buc.Ş.Colentinei 131 Internist
23. Cohn Rudolf Buc. Bradului 42 Internist
24. Caufman Saie Iaşi, Banu 8 Internist
25. Deustch Pavel Timiş, Adi 2 Radiolog
26. Elisca Iosif Iaşi, Sf. Lazăr 38 Internist
27. Efroim Marcel Buc. Zefirului 3 Internist
28. Feldman Nuţă Buc. Vultur 139 Internist
29. Furman Isidor C-ţi I.Creangă 53 Stomatolog
30. Gram Carol Iaşi, Ştefan cel Mare 42 Internist
31. Grum Isac Buc. Vultur 20 Stomatolog
32. Golf Adolf Rămîne şi seria IV-a
33. Golub Simion Buc. Soroca 2 bis Internist
34. Ghetzler Natan C-ţi Urban Harnic 4 Stomatolog
35. Haber Alter Iaşi, Lazenschi 19 Internist
36. Held Pincu Iaşi, Socola 23 Internist
37. Horovitz Natan Iaşi, Cucu 41 Internist
38. Hornstein Guido C-ţi Sucevei 13 Bacteriolog
39. Heier Solomon C-ţi Reîntregirei 16 Internist
40. Herschman Şuchăr C-ţi Sf.Treime 42 Internist
41. Herzberg Martin I. C-ţi Războieni 13 Oculist
42. Hollinger Iuda C-ţi Hurmuzache 1 Internist
43. Iţicovici Hami Iaşi, Ghica Vodă 49 Chirurg
44. Iţicovici Moise Iaşi, Spit. Ghelerter O.R.L.
45. Iancu Nuşem David Iaşi, Sf. Teodor 41 Radiolog
46. Iahr Iosif C-ţi Rămîne şi seria IV-a
47. Kausanschi Rudolf Iaşi, Ştefan cel Mare 8 bis Internist
48. Kessler Iulius C-ţi Eminescu 2 Oculist
49. Korn Berl C-ţi Gl. Mircescu 25 Venerice
50. Kremer Max C-ţi Eminescu 11 a Stomatolog
51. Leizerovici Leizer Dorohoi Internist
52. Likvornic Isac C-ţi Sf.Treime 26 a Internist
53. Matelsohn Marcu Iaşi, Cismăriei 19 Internist
54. Marcovici Leon Dorohoi, Carmen Sylva 62 Internist
55. Mardler Comrat C-ţi Avram Iancu 4 Chirurg
56. Napler Pincas Cernăuţi Rămîne şi seria IV
57. Neuman Emanoil Buc. Bd. Carol 47 Radiolog
58. Nier David Cernăuţi Brîncoveanu 3 Internist
59. Noe Ossi Orest Cernăuţi Avram Iancu 4 Internist
60. Pilpel Gherşin Iaşi El.Doamna 15 Internist
61. Poplingher Beno Iaşi Stihi 4 Internist
62. Rubinsaft Moses Tătăraş 58 Iaşi Internist
63. Rosen Heinrich Iaşi, Sărăriei 193 Internist
64. Rauch Iacob Cernăuţi, Gl. Pressan 17 Internist
65. Rosemblat Arthur Cernăuţi Sf. Treime 30 Internist
66. Rotlender Iulius Cernăuţi, D.Onciul 14 ORL
67. Rubinştein Rudolf Buc. Prel.13 Septembrie 98 Internist
68. Reich Moritz Buc. Bd.Filantropiei 139 Internist
69. Schapira Riven Ştrul Iaşi, C.Negri 8 Internist
70. Solomon Wilhem Cernăuţi, Regina Maria 8 Chirurg
71. Salzberger Izu Cernăuţi, M.Eminescu 15 Internist
72. Salzman Herman Mircea Vodă 5 Cernăuţi Chirurg
73. Schachter Leizer Cernăuţi, Gl. Averescu 43 a Internist
74. Schapira Paul Pincas Cernăuţi, I.Zolta 17 G.Urinare
75. Scherf Zigard Cernăuţi, T.Vladimirescu 8 Radiolog
76. Schifter Adolf Cernăuţi, Brîncoveanu 21 D.Venerice
77. Schlosser Simion Cernăuţi, Ştefan cel Mare 3 Internist
78. Schvartz Wilhelm Cernăuţi, Frank 6 Internist
79. Silberstein Marcu Isac Buc. Matei Basarab 37 Internist
80. Samler Ludovic Cernăuţi Rămîne şi seria IV-a
81. Schachter David Buc. Dr.Breck 2 Stomatolog
82. Scheim Avram Buc. Bd.Maria 62 Internist
83. Schwartz Skapf Carol Cernăuţi Rămîne şi seria IV-a
84. Teitler Natan Cernăuţi, Goti 1 ORL
85. Ţucherman Arnold Iaşi, El.Doamna 49 Chirurg
86. Toper Iosif Tg. Frumos Internist
87. Urcă Ştrul Iaşi, Sf. Lazăr 40 Chirurg
88. Walter Herman Cernăuţi, Banat 10 Internist
89. Wasz Kutzer Hema Cernăuţi, Mircea Vodă 17 Internist
90. Wenistock Baruch Cernăuţi, Lt. Breabău 4 Internist
91. Weissenthal Mendel Mircea Vodă 5 Cernăuţi Internist
92. Wexler Froim Buc. Anton Pan 52 bis Radiolog
93. Westfeld Froim Iaşi, Lazonschi 10 Internist
94. Zulflucht Teodor Cernăuţi, Romană 55 Higenist
95. Zilberman Uşer Iaşi, Brătianu 98
96. Wisfeld Froiman Iaşi
97. Singer S.Carol Timişoara I.Ghica 20
98. Szilard Andrei Sânicolaul Mare T. Trontal
99. Rosemberg Simon Lozonschi 12 Iaşi Internist
100. Rosner Sami Buc. V.Toneanu 46 D. Venerice
p.Conformitate
Şeful Biroului Sanitar
Căpitan C.Şeicaru (semnătura)

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Secretele Istoriei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Despre SECRETELE ISTORIEI

Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al mai multor cărți și culegeri de documente și materiale elaborate în urma cercetărilor de arhivă, sute și sute de articole și investigații documentare.
Acest articol a fost publicat în Carti, Documente, DOCUMENTE NECOMENTATE, FELICITĂRI, Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s